Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nový ředitel divize Výrobky nízkého napětí ABB ČR

Na pozici ředitel divize Výrobky níz­kého napětí společnosti ABB ČR byl za­čátkem března jmenován Theodor Swedje­mark. Přichází z Curychu, kde měl globál­ní odpovědnost za fúze a akvizice v rámci divizí Výrobky nízkého napětí a Výrobky pro energetiku. Za dobu osmi let svého pů­sobení v ABB se podílel na mnoha úspěš­ných akvizicích, např. společností Baldor, EL-BI, Lorentzen & Wettre či softwarových firem Ventyx a Newron System.

 
„Česká divize Výrobky nízkého napětí má velmi dobrou pověst a pozici, a tak je pro mne ctí, že se mohu stát součástí takto úspěšného týmu,” svěřil se Swedjemark a dodal: „Mojí vizí je navázat co nejužší spolupráci s celým týmem a společně definovat a následně také realizovat růstový plán našeho byznysu. Vi­dím mnoho příležitostí k růstu, jak v rámci vlastní divize, tak napříč divizemi společnos­ti ABB Česká republika.“
 
Swedjemark je absolventem Univesity school of management ve švédském Link­pingu v oblasti financí a managementu. Bě­hem své kariéry žil kromě Švédska a Švý­carska také v USA, Německu a Malajsii, kde pracoval na Švédském velvyslanectví v Ku­ala Lumpuru. Ve společnosti ABB je od roku 2006. Theodor Swedjemark (34) je švédské národnosti a kromě rodného jazyka hovo­ří anglicky a německy. Rád hraje na klavír a je vášnivým sběratelem nejrůznějších hudebních nahrávek.
(ed)