Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nový radarový hladinoměr Vegaflex 80 s vedenou vlnou - jednoduchý a spolehlivý

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, jakožto výhradní zástupce společnosti VEGA Grieshaber KG pro český a slovenský trh, představuje inovovaný reflektometrický radarový hladinoměr Vegaflex 80.

 Na letošním červnovém veletrhu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem uvedla společnost VEGA Grieshaber KG na trh novou generaci hladinoměrů Vegaflex 80 s vedenou vlnou (TDR). Přístroj jednoduché a inteligentní koncepce má zcela nový hardware i software, které jsou základem pro spolehlivé měření výšky hladiny nebo rozhraní sypkých materiálů a kapalin. Snímače založené na modulárním konceptu plics® lze použít k více různorodým měřením než snímače předchozí generace.

Před zhruba deseti lety začala společnost používat nový koncept jednoduchých, standardizovaných snímačů tlaku a výšky hladiny – koncept plics. Prostřednictvím tohoto modulárního konceptu jsou snižovány náklady v průběhu celého životního cyklu produktu. Prvním přístrojem založeným na konceptu plics byl radarový hladinoměr Vegapuls 60 a nyní se novým členem řady plics stal také radarový hladinoměr s vedenou vlnou Vegaflex 80. Při jeho vývoji bylo cílem dosáhnout vedle jednoduchého výběru přístroje a jeho snadného nastavení také značné přesnosti měření a spolehlivosti snímače.  

Univerzální a velmi spolehlivý

Vegaflex 80 je vybaven inteligentní elektronikou a odolnými měřicími sondami, procesními připojeními a kryty elektroniky. Tato výbava zajišťuje bezpečné a spolehlivé měření ve výrobních provozech ve všech odvětvích průmyslu. Hladinoměry Vegaflex 80 jsou ještě univerzálnější než hladinoměry dřívějších generací. Uživatel si pro danou úlohu jednoduše zvolí vhodnou variantu přístroje a potřebné komponenty. Pro svůj přístroj si může vybrat anténu z několika typů: lanovou, tyčovou nebo trubkovou, různé druhy mechanických připojení, kryt elektroniky optimálně odpovídající podmínkám provozu a verzi elektroniky s výstupy 4 až 20 mA/HART, Profibus-PA, Foundation Fieldbus nebo Modbus.

Víceúčelový hladinoměr Vegaflex 80 je určen především pro měření výšky hladiny kapalin. Reflexní radarový princip měření je dnes standardem v chemickém průmyslu a energetice, stejně jako ve farmacii a potravinářském průmyslu. Všestranný hladinoměr Vegaflex řady 80 může být použit pro různorodé úlohy – ať už jde o měření množství surovin nebo zjišťování množství výrobních přísad či hotových produktů. Vyhovuje typickým požadavkům na měření výšky hladiny kapalin tím, že poskytuje malé i velké měřicí rozsahy, velkou přesnost a opakovatelnost.

Snímač podle zpracovaných dat automaticky detekuje změny provozních podmínek a dynamicky se jim přizpůsobuje. To umožňuje spolehlivě detekovat přetečení a měřit výšku hladiny i ve velmi obtížných podmínkách. Vestavěná paměť uchovává naměřené hodnoty, události a průběhy odezev a lze z ní poté zjistit všechny důležité informace o provozních podmínkách a stavu snímače. Doplňkové algoritmy pro diagnostiku a funkce pro správu výrobních zařízení (Asset Management) podle doporučení NAMUR NE 107 redukují náklady na údržbu a servis na nutné minimum. Hladinoměry Vegaflex řady 80 lze nastavovat na počítači s instalovaným softwarovým nástrojem DTM s pomocným asistentem. 

Vegaflex 81, 83 a 86

Uživatel si může snadno vybrat vhodný typ snímače podle specifické oblasti použití. Pro měření kapalin je určen univerzální snímač Vegaflex 81, který má všechny nezbytné certifikáty a procesní připojení. Pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu je vhodný Vegaflex 83, který je opatřen hygienickým připojením. Pro extrémně vysoký provozní tlak a velkou provozní teplotu se používá Vegaflex 86. 

Vegaflex 82 pro měření v sypkých látkách

Potřeba měřit polohu hladiny média ve formě prášku, granulí nebo pelet se vyskytuje téměř v každém průmyslovém odvětví. Sypké materiály mohou mít velmi malou dielektrickou konstantu a mohou být bezkontaktním radarovým hladinoměrem opravdu velmi obtížně měřitelné. Zásobníky jsou někdy objemné, jsou pneumaticky plněny a prostředí je vysoce prašné. V těchto obtížných podmínkách se uplatní hladinoměr Vegaflex 82.

Je-li  dielektrická konstanta měřeného produktu blízko k hraniční hodnotě přímé měřitelnosti, Vegaflex 82 se automaticky přepne na funkci sledování konce sondy. Snímač vyhodnocuje zbytkovou energii odraženou od konce sondy a vypočítává polohu hladiny. Dielektrickou konstantu potřebnou pro měření si stanoví snímač sám. Tato funkce je velmi výhodná zejména u velkých měřicích rozsahů. Je možné spolehlivě měřit médium s dielektrickou konstantou od 1,1. Průběžné vyhodnocování dielektrické konstanty lze použít také v jiných měřicích úlohách. Může fungovat jako měřítko kvality a vlhkosti měřeného média. Tyto další informace o procesu jsou buď digitálně zpracovány, nebo přenášeny prostřednictvím analogového signálu a pomocí druhého proudového výstupu.

Jestliže se na sondě nahromadí větší množství měřeného média, upraví se zpracování signálu pomocí funkce automatického potlačení rušivých signálů. Tato funkce spustí dynamickou úpravu zpracování signálu a zaručí vysokou přesnost měření i přes změnu provozních podmínek.  

Využití v mnoha oborech

Možnosti využití hladinoměrů Vegaflex 80 rozšiřuje několik inovací. Zmenšení „mrtvé zóny“ (prostor příruby hladinoměru, v níž není možné detekovat polohu hladiny) na 0 až 50 mm, a vyšší vzorkovací kmitočet až tří měření za sekundu umožňují používat je v malých dávkovacích nádržích nebo v obtokovém stavoznaku s rychlou změnou hladiny. Zlepšena byla také přesnost na ±2 mm a opakovatelnost, což umožní lépe využít objem nádrže. Koaxiální sondy se osvědčily i při měření zkapalněných plynů a rozpouštědel. K dispozici jsou koaxiální antény ve dvou různých průměrech (21,3 a 42 mm), které umožňují instalaci v nádržích s mnoha překážkami nebo v nádržích s nedostatkem prostoru. Dalším pokrokem je přesné měření médií s dielektrickou konstantou pouze 1,4. Pro měření polohy hladiny čpavku bývá problémem silná difuze, což dříve vyžadovalo použít u snímačů oddělovací členy. Nyní se používají speciální těsnění ze skla. Takto vybavené snímače jsou levnější alternativou k drahým snímačům s keramickým členem.

Ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu jsou kladeny velké požadavky na čištění. Pro jejich splnění je rozhodující materiál procesního připojení a povrch pouzdra elektroniky. Většinou se zde používá korozivzdorná ocel. Pro tyto případy je určeno elektrolyticky leštěné pouzdro elektroniky a tyčové antény potažené plastem. K dispozici je také speciální hygienické připojení pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Snímače mají certifikáty pro použití v potravinářství (po­dle FDA, 3A a EHEDG) a do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX a FM), schválení podle WHG pro vodohospodářství a osvědčení o funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3.

Přizpůsobení snímače nové délce sondy

Pro zajištění pružnosti při objednávání a skladování snímačů byla vyvinuta funkce Quick Setup pro automatické stanovení délky sondy. Tato funkce usnadňuje instalaci snímače i v případě, že délka sondy musí být upravena na místě. Funkce Quick Setup se aktivuje stisknutím tlačítka na modulu Plicscom nebo nastavovacím softwarem na PC. Snímač pak sám vyhodnotí novou délku sondy a přizpůsobí podle ní všechny funkce.

 Kompletní služby

Firma Level Instruments CZ – Level Expert jako dodavatel reflektometrických hladinoměrů Vegaflex 80 a dalších přístrojů značky VEGA na český trh nabízí svým zákazníkům kompletní řešení úloh měření polohy hladiny, průtoku, tlaku, teploty a rozhraní v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

 (Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 1. Univerzální reflektometrický radarový hladinoměr Vegaflex 80

Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegaflex 80 najde uplatnění i v náročných provozních podmínkách průmyslových procesů