Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nový průmyslový analyzátor spalin testo 350

Firma Testo AG, vyvinula přenosný analyzátor spalin, který díky pomocným přednastavením přístroje provádí měřicího technika celým procesem profesionální analýzy spalin. Přístroj testo 350 (obr. 1) se používá např. pro uvádění do provozu, údržbu nebo provozní měření průmyslových hořáků, průmyslových spalovacích motorů, plynových turbín a zařízení na čištění spalin nebo k měření plynné atmosféry ve spalovacím prostoru pecí. Kromě toho pomáhá při kontrole a sledo­vání stanovených emisních limitů ve spalinách a při kontrole funkč­nosti pevně instalovaných přístrojů pro měření emisí.
 

Inovovaná koncepce přístroje a snadná obsluha

 
Přístroj testo 350 se skládá z řídicí jednotky, analyzačního boxu a odběrové sondy. Sestavu lze obměňovat podle požadavků úlohy. Analyzační box lze snadno ovládat odnímatelnou řídicí jednotkou nebo prostřednictvím přímého propojení s počítačem nebo noteboo­kem (USB nebo Bluetooth 2.0). Je tak možný přenos naměřených dat i při velké vzdálenosti mezi spalinovým potrubím a místem seřizování; uživatelé tuto funk­ci ocení zvláště u průmyslových hořáků. Po jednoduché uživatel­ské konfiguraci průběhu měření analyzační box již měří automa­ticky a naměřené hodnoty ukládá do paměti. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na barevném grafic­kém displeji (3,5", 240 × 320 obrazových bodů).
 
Uživatelé mohou přístroj konfigurovat pro různé objekty měře­ní, např. hořák, plynovou turbínu nebo průmyslový spalovací mo­tor. Na displeji se ke každému objektu měření zobrazí typická paliva a také vhodná řada parametrů spalin. Kromě toho jsou uloženy vý­počty a přednastavení přístroje. Pokyny na displeji provázejí měřicí­ho technika celým procesem měření. Díky tomu je obsluha analyzá­toru spalin jednoduchá a technik se obejde bez předchozích znalostí přístroje. Před zahájením měření je třeba vykonat jen několik kroků – testo 350 je tedy první analyzátor spalin, který „myslí dopředu“.
 

Díky robustnímu provedení je vhodný pro použití v průmyslu

 
Uzavřené chladicí okruhy izolují celou elektroniku přístroje a také senzoriku od okolního vzduchu. Tato ochrana zaručuje, že je možné ana­lyzační box použít i v drsných pracovních podmínkách. Výpadky způ­sobené znečištěním přístroje jsou díky této inteligentní konstrukci a ro­bustnosti téměř vyloučeny. Konektorová propojení pro odběrové sondy a sběrnicový kabel jsou pevně zajištěny bajonetovým uzávěrem, a tím je spojení s analyzačním boxem bezpečné. Tento způsob spojení brání ná­hodnému vytažení konektoru, a lze tudíž zabránit i chybným měřením.
 

Úspora nákladů a času

 
Díky výběru objektů měření a automatické nápovědě v celém prů­běhu měření s podporou nového grafického barevného displeje je práce s přístrojem rychlá a rutinní. Servisní otvor na spodní straně přístroje umožňuje rychlý přístup ke všem dílům, které se opotřebovávají a je třeba je měnit, jako jsou čerpadla a filtry. Uživatel tak může přímo na místě měření přístroj vyčistit nebo vyměnit opotřebované díly. To zkracuje servisní doby a snižuje náklady na údržbu.
 
Obr. 1. Analyzátor spalin testo 350