Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nový programovací nástroj 907 AC 1131 pro systémy ABB Advant Controller 31

Automa 6/2000

(firemní článek)

Nový programovací nástroj 907 AC 1131 pro systémy ABB Advant Controller 31

Komplexní přístup
Požadavky na automatizaci moderních, modulárně strukturovaných strojů a zařízení se stále zvyšují. Současná automatizace si žádá řešení, která poskytují množství výhod a budou je přinášet i v budoucnosti.

Obr. 1.

Volba uživatelsky přátelského a komfortního programovacího softwaru má velký význam z hlediska programování, testování a uvádění řízených technologií do provozu. Je zapotřebí otevřené řešení, které poskytuje uživateli podporu a jehož nástroje značně zjednodušují jeho práci. Tím se dosahuje snížení nákladů na projektové a programátorské činnosti.

Vývojový software 907 AC 1131 je programovací nástroj pro systémy AC 31 firmy ABB. Pracuje pod operačními systémy Windows 95/98/NT a využívá jejich výhody. Seznámení se s tímto vývojovým prostředím je snadné a nevyžaduje mnoho času. Uživatelé předchozí verze vývojového prostředí mají výhodu, protože značná část funkcí a mnoho způsobů ovládání z tohoto prostředí vychází.

Programování podle IEC 61131-3
IEC 61131 je otevřený, na výrobci nezávislý programovací standard pro automatizaci. Pro vývoj programů definuje pět editorů pro zápis programů automatizačních systémů.

907 AC 1131 je přizpůsoben tomuto standardu a poskytuje tyto editory pro programování:

  • zápis pomocí jazyka mnemokódů (IL) – klasický zápis instrukcí a jejich parametrů,
  • zápis pomocí sekvenčního diagramu (SFC),
  • zápis pomocí funkčních bloků (FBD) – grafická podoba zápisu funkčních bloků a jejich vazeb,
  • kontaktní schéma (LD),
  • strukturovaný text (ST) – jazyk, který svou syntaxí připomíná jazyk C++.

Každý uživatel si rychle najde způsob zápisu programu, který nejlépe odpovídá jeho předchozím zkušenostem a požadavkům na jednoduchost a přehlednost, přičemž následně lze program prohlížet v i jiném režimu zápisu, než ve kterém byl vytvořen.

907 AC 1131 rovněž nabízí rozsáhlé diagnostické a pomocné funkce, které uživateli zkrátí dobu testování a uvádění do provozu.

Uživatel může při testování využít i další funkce:

  • kontrolní body – zastavení programu na zadaných místech a kontrola aktuálního stavu proměnných,
  • ladění po jednotlivých krocích – zastavení programu po vykonání každé instrukce,
  • ladění po jednotlivých cyklech – zastavení programu po vykonání každého cyklu
  • grafické sledování vzorku proměnných,
  • simulace off-line – režim, při kterém je možné testovat software bez připojeného zařízení.

Značnou podporu při realizaci projektu poskytuje také časově a prioritně řízený multitasking a integrovaná vizualizace proměnných. Programátor tak získává od počátku tvorby softwaru významné pomůcky, které usnadňují a urychlují jeho práci.

Software je distribuován v anglické a německé verzi. V dodávce softwaru je instalační CD a rozsáhlá dokumentace k programu. Na CD je navíc kompletní hardwarová dokumentace ABB AC31.

Pro zájemce je k dispozici demoverze.

VAE ProSys s. r. o.
Varšavská 9A
709 00 Ostrava – Mar. Hory
tel./fax: 069/661 67 77