Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nový přístroj pro kontrolu prachových filtrů – PFM 02

číslo 10/2003

Nový přístroj pro kontrolu prachových filtrů – PFM 02

Monitorování koncentrace pevných částic ve vzduchu a plynech patří v současné době mezi důležité oblasti v oboru měření a regulace. Společnost Level Instruments nabízí pro kontrolu účinnosti prachových filtrů a odlučovačů, pro diagnostiku jejich stavu a případného poškození (protržení) skupinu přístrojů německého výrobce Dr. Födisch.

Obr. 1.

Novinkou je přístroj pro kontrolu filtrů s označením PFM 02 (obr. 1), jenž je standardně vybaven grafickým displejem. Princip měření spočívá v triboelektrickém jevu (měří se změna elektrického náboje, způsobená létajícími prachovými částečkami, na povrchu vodivé kovové sondy).

Příklad použití přístroje PFM 02

Přístroj PFM 02 může být použit pro kontrolu filtrů a k monitorování odlučovačů a filtrů popílku v nejrůznějších provozech, např. v cementárnách, vápenkách, elektrárnách, teplárnách, v kotelnách a klimatizačních jednotkách. PFM 02 je také vhodný pro údržbu a servis prachových filtrů, pro kontrolní měření pevných částic v kouřovodech apod.

Přístroj PFM 02

Instalovat filtrační zařízení bez nepřetržité kontroly prachových emisí je v současné době nemyslitelné. Díky kompaktnosti jednotky PFM 02 je instalace nenáročná a náklady na údržbu minimální. Vzhledem k těmto vlastnostem patří přístroj PFM 02 mezi jednoduše použitelné systémy. Pro připojení je nutné do kouřovodů umístit pouze spojku G1", do které se přístroj PFM 02 zašroubuje.

Obr. 2.

Přístroj PFM 02 se skládá z kovové izolované sondy a elektronické vyhodnocovací jednotky, jež je vybavena grafickým displejem. Změna elektrického náboje na sondě je převedena na stejnosměrný proudový signál, zesílena a měřena. Výstupem jednotky je proudová smyčka 4 až 20 mA s možností nastavení dvou limitních hodnot.

Velkou předností přístroje PFM 02 je dobře čitelný grafický displej. Veškeré naměřené hodnoty a parametry jsou zobrazovány v textovém nebo v grafickém režimu v grafu on-line. Hodnoty v textovém režimu mohou být navíc volitelně zobrazovány jak v procentech z rozsahu, tak v mikrogramech na metr krychlový.

Obr. 3.

Systém kontroly několika filtrů

Těmito přístroji je možné také monitorovat případné protržení filtrů v celém filtračním systému. Signály prachoměrů, propojených průmyslovou sběrnicí, jsou shromážděny v počítači, který je umístěn ve velínu a je určen k monitorování celého systému (obr. 2).

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 02 je vynikající zařízení z toho důvodu, že rychle a efektivně lokalizuje poškození filtru. Použití triboelektrického měřicího principu zaručuje jednoduchou instalaci i ovládání přístroje.

Zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Výhradním zástupcem německé firmy Dr. Födisch pro Českou republiku a Slovenskou republiku je společnost Level Instruments. Odborníci této firmy jsou připraveni poradit zákazníkům při výběru vhodné měřicí metody. Další informace o uvedených přístrojích, technických parametrech a dalším sortimentu poskytne firma na vyžádání.

Tab. 1. Základní technické parametry přístroje PFM 02

Měřicí rozsah 0 až 10 mg/m3
Kalibrace gravimetrickou analýzou z místa měření
Zobrazení grafický LCD s grafem on-line
Tyčová sonda jedna triboelektrická sonda s volitelnou délkou (30 až 500 mm)
Napájení 230/110 V, 50-60 Hz nebo 24 V DC
Teplota plynu max. 280 °C (vyšší teplota na vyžádání)
Rychlost proudění od přibližně 3 m/s
Okolní teplota –20 až +50 °C
Odstup rosného bodu min. +5 K
Analogový výstup 4 až 20 mA, 1 až 2 relé

Level Instruments spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět