Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nový pohled na Shewhartovy regulační diagramy

Automa 1/2001

Nový pohled na Shewhartovy regulační diagramy

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Statisticky nestabilní výrobní procesy,
rozšířené regulační meze,
koeficienty výkonnosti procesu.

RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR