Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nový Matlab R2021a

Společnost Humusoft s. r. o. a firma MathWorks®, přední výrobce nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenské republiky nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2021a.

Základní modul Matlab nově rozšiřuje syntax při zadávání parametrů funkcí. V grafickém nástroji Live Editor není modul, ale je to grafický nástroj, který je součástí modulu MATLAB. Live Editor lze nyní s použitím funkce Plot Live Editor Task interaktivně vytvářet grafy a následně generovat programový kód. Pro přehlednost při vytváření tříd v prostředí MATLAB je přidán grafický nástroj Class Diagram Viewer. V prostředí Simulink lze nyní importovat C kód jako znovupoužitelné knihovny a zrychlit simulace při použití několika vláken současně. Záznam dat z jednoho bloku usnadňuje funkce Record Block.

Vedle uvedených vylepšení přináší vydání Matlab R2021a také zcela nové produkty:

  • DDS Blockset pro navrhování a simulaci aplikací DDS (Data Distribution Service middleware),
  • Radar Toolbox pro navrhování, simulace a testování multifunkčních radarových zařízení,
  • Satellite Communication Toolbox pro simulování, analýzu a testování satelitních komunikačních systémů.

Současně Matlab R2021a obsahuje další vylepšení v oborech, jako je např. letectví a kosmonautika, zpracování zvukových signálů, navigace, zpětnovazební učení či komunikační sběrnice CAN. Dále jsou v prostředí Matlab Academy nabízeny volně dostupné online kurzy v oborech fyzikálního modelování, zpracování obrazového a zvukového signálu, automatizovaného řízení a zpětnovazebného učení.

Podrobnější informace o nové verzi Matlab R2021a lze nalézt na adrese http://www.humusoft.cz/matlab/new-release/.

(jj)