Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nový laserový spektrometr pro měření koncentrace komponent kouřových plynů

číslo 10/2004

Nový laserový spektrometr pro měření koncentrace komponent kouřových plynů

Nový laserový spektrometr LDS 6 rozšiřuje skupinu analyzátorů plynů firmy Siemens. Přístroj byl poprvé představen na veletrhu Hannover Messe 2004.

Spektrometr LDS 6 je určen pro kontinuální měření koncentrace zvolených komponent kouřových plynů. Je vhodný k měření složení kouřových plynů o velké teplotě a proměnlivém obsahu pevných částic, např. prachu. Obr. 1. Uvedeným kompaktním přístrojem s jednoduchým ovládáním lze i při nepříznivých podmínkách získat spolehlivé výsledky měření. Spektrometr je vybaven robustními senzory a signál je přenášen kabely s optickými vlákny.

Komunikační rozhraní umožňuje tento přístroj na dálku diagnostikovat a nastavit jeho parametry. Mezi jeho přednosti patří také jednoduchá montáž a minimální nároky na údržbu během provozu.

Doba života laserové diody se odhaduje na 50 000 provozních hodin. Odezva na změnu v koncentraci přichází řádově za jednotky sekund.

LDS 6 lze využít pro kontrolu a řízení spalovacího procesu (CO/CO2; O2/teplota) nebo pro optimalizaci provozu filtrů měřením obsahu fluorovodíku a chlorovodíku. Je rovněž vhodný pro kontrolu koncentrace oxidu uhelnatého před elektrofiltry, pro řízení a regulaci obsahu NOx prostřednictvím dávkování NH3 a pro měření obsahu chlorovodíku a fluorovodíku při kontinuálním měření emisí na komínech (zejména spaloven odpadu).

LDS 6 na českém trhu nahradí analyzátor LDS 3000, nabízený v minulosti.

Siemens, s. r. o., divize Automatizace a pohony, tel. 233 032 474, http://www.siemens.cz/ad

Inzerce zpět