Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový komunikační modul snižuje náročnost programování a náklady

Nový komunikační modul TIM (Telecontrol Interface Module) 1531 IRC rozšiřuje nabídku řešení dálkového dohledu a ovládání (telecontrol) společnosti Siemens o modulární jednotku RTU (Remote Terminal Unit), založenou na platformě řídicího systému Simatic S7-1500.

Modul TIM připojuje distribuované stanice Simatic S7-1500 k centralizovanému řídicímu a dohledovému centru dálkového ovládání pomocí protokolu Sinaut ST7. Jeho integrace do inženýrského prostředí TIA Portal (Step 7 Professional V14 SP1) umožňuje efektivní programování bez dalších instalovaných doplňků. Integraci do prostředí TIA Portal umožňují i další moduly: TIM 3V-IE (Advanced) a TIM 4R-IE, určené k použití s řídicím systémem Simatic S7-300/400.

Modul TIM 1531 IRC může být využíván jako slave, master nebo node. Při dočasné poruše komunikace jsou data ukládána do mezipaměti. Po obnovení připojení k řídicímu centru se hodnoty přenesou v časově správném pořadí.

Pro komunikaci systému Simatic S7-1500 s moduly TIM1531 IRC lze využít sítě typu LAN i WAN. Pro připojení k těmto sítím se využívají externí průmyslové směrovače (router) řady Scalance M. TIM 1531 IRC je vybaven třemi ethernetovými rozhraními a sériovým rozhraním pro případné připojení pomocí sériového modemu. Mohou tak být nastaveny různé redundantní přenosové kanály.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.com/telecontrol