Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nový generální ředitel ABB Česká republika

Společnost ABB oznámila jmenování pana Hannu Kasiho do funkce generálního ředitele pro Českou republiku, a to s účinností od 1. srpna 2010. Hannu Kasi je zároveň ředitelem klastru zemí, do kterého vedle České republiky patří ještě Maďarsko, Slovensko a Ukrajina. Ve funkci generálního ředitele nahrazuje paní Barbaru Freiovou, která nastupuje v rámci ABB na nové místo regionální ředitelky pro oblast Středomoří.
 
Hannu Kasi pracuje ve společnosti ABB již 24 let a během své kariéry zastával několik vedoucích funkcí v oblasti obchodu a financí ve Švýcarsku, Německu i Spojených státech. Do českého ABB přichází z pozice ředitele financí a controllingu ve švýcarském Curychu. Česká republika není pro Kasiho neznámá. Již jako student zde nabíral zkušenosti v podniku Tesla a později, v době, kdy se již v rámci ABB zabýval východními trhy, věnoval svou doktorskou práci problémům transformace v postsocialistických ekonomikách.
 
O současném vývoji v regionu Hannu Kasi řekl: „Domnívám se, že Česká republika a další země klastru budou mít i nadále vynikající příležitosti vzhledem ke své poloze uprostřed Evropy. Navíc nízkonákladová základna společně s možnostmi dodávek většiny našich výrobků zůstanou pro ABB velkou konkurenční výhodou.“
 
Hannu Kasi pochází z Finska, vystudoval marketing a mezinárodní obchod a má tituly MSc a PhD v oboru ekonomie. Je ženatý a s manželkou Kristinou mají dvě děti, Alexandra a Kristiana, oba vysokoškolské studenty.

(ed)