Nový FibroLaser III pro požární ochranu tunelů a průmyslových zařízení

Protipožární systém FibroLaser od společnosti Siemens je s nainstalovanými snímacími kabely v celkové délce více než 2 000 km a s 1 200 ří­dicími jednotkami celosvětově nejúspěšnějším liniovým systémem detekce místa změny teploty. V nejnovější verzi Fibro­Laser III umožňuje zjistit místo změny teploty v optickém snímacím kabelu délky až 10 km s rozlišením na úrovni 0,5 m. Kabel lze virtuálně rozdělit až na 1 000 poplachových úseků s odlišnými kritérii pro aktivaci havarijních funkcí. Všestranně velmi odolný snímací kabel se neopotřebovává a nevyžaduje žádnou údržbu.

Řídicí jednotka systému může mít až 40 vstupů a 106 reléových výstupů, má ethernetové rozhraní a rozhraní RS-232, pracuje při teplotě okolí od –10 do +60 °C, nevyžaduje nucené větrání a spolupracuje s až dvěma snímacími kabely. Celý systém je modulární, přičemž je možné individuálně vyměnit řídicí jednotky, kabely i síťové komponenty.

Součástí systému je i nový řídicí software FibroManager se základním nastavením volitelným podle země použití, se sadou průvodců usnadňujících obsluhu a údržbu systému a s možností obsluhy místně i prostřednictvím internetu.

Systém FibroLaser III je mimořádně vhodný do náročných provozních podmínek, např. v silničních a železničních tunelech, v průmyslových objektech, na pásových dopravnících, kabelových lávkách a kanálech či výrobních linkách. Má certifikát shody s normou EN 54-22 od organizace VdS (Vertrauen durch Sicherheit).

Siemens, s. r. o., tel.: 233 033 303, e-mail: siemens.cz@siemens.com, www.siemens.cz/buildingtechnology