Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nový Eplan Data Portal Request Process: manuální příprava dat už patří do historie

Průměrně až patnáct pracovních hodin měsíčně zabere v běžné středně velké strojírenské společnosti vytváření chybějících dat o zařízení. Tento čas lze využít jinde a lépe. Společnost Eplan nyní nabízí pomoc: díky nové funkci Data Portal Request Process si mohou zákazníci prostřednictvím kreditního systému objednat data jednotlivých zařízení v kvalitě Eplan Data Standard. Navíc jsou k dispozici nové funkce pro výběr zařízení od společností ABB a Siemens, které zjednodušují konstrukční práce v různých formátech včetně amerického standardu NFPA.

 

Rychlý přístup k vhodným, nejlépe standardizovaným datům o komponentách a zařízeních, to je v současné době každodenní požadavek v projektantské práci. Ačkoliv Eplan Data Portal obsahuje data o milionech komponent, někdy se může stát, že požadovaná data nejsou na portálu nalezena. Uživatelé dosud museli taková data vytvářet nebo upravovat sami, což je časově a někdy i finančně náročné. S novou funkcí Data Portal Request Process mohou uživatelé tento úkol přenechat firmě Eplan. To ušetří spoustu práce s vytvářením dat o jednotlivých zařízeních a zajistí po­užití správných, standardizovaných dat.

 

Od požadavku k datům o zařízení

Jestliže uživatel při práci na projektu potřebuje data o zařízení, která nenašel v databázi, může požádat firmu Eplan o jejich vytvoření. Nově jsou k tomuto účelu v prostředí Eplan Data Portal zavedeny předplacené kredity, které může uživatel použít pro každý svůj požadavek na vytvoření potřebných dat k zařízení. Tým Eplan následně během několika dní vytvoří požadovaná data o zařízení, která jsou v souladu s normou Eplan Data Standard.

Tato nová služba je významnou pomocí v inženýrské práci. „Nová funkce Data Portal Request Process poskytuje našim zákazníkům maximální podporu při vytváření maximálně kompletních digitálních dat zařízení. Tímto způsobem jim pomáháme, aby se mohli soustředit na skutečně hodnotné plnění inženýrských úkolů,“ vysvětluje Josefine Hecková, Eplan Business Owner Master Data.

 

Integrovaný standard NFPA

Společnosti, které se zabývají výrobou a navrhováním strojů a strojních zařízení, se často potýkají s náročným úkolem připravit dokumentaci v souladu s normami platnými v různých zemích. Mnohé z nich jako Čínská lidová republika nebo Spojené státy americké mají své vlastní standardy. V USA platí např. standardy NFPA, které jsou nyní nově součástí Eplan Data Portal. V portálu je navíc integrovaný filtr, který umožňuje vyhledat data o zařízení podle tohoto standardu.

 

ABB a Siemens: nové funkce pro výběr zařízení na portálu

Eplan Data Portal byl rozšířen také o nové funkce pro výběr zařízení. Nedávno byl do tohoto portálu začleněn globální konfigurátor ABB e-Configure, který umožňuje výběr jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů. A nově je součástí portálu též Sie­mens Electrical Product Finder, pomocí něhož mohou konstruktéři najít data např. o kompaktních spouštěčích Sirius, relé přetížení a monitorovacích relé, ale i o dalších přístrojích.

 

Rozšířený Eplan Data Standard

Více než 500 000 souborů dat o zařízeních v Eplan Data Portal již splňuje kritéria vysoké kvality podle normy Eplan Data Standard. Společnost Eplan chce v zájmu svých zákazníků tento soubor dále rozšiřovat. Prvním krokem je stanovení skupin produktů, které dříve nebyly do portálu začleněny, včetně oblasti fluidní techniky. Společnost Festo, jeden z nejdůležitějších dodavatelů v odvětví pneumatických systémů, již nahrála čtvrtinu svých téměř 50 000 zařízení do portálu v kvalitě Eplan Data Standard. Pro uživatele to znamená, že mají k dispozici ucelená data, která mohou být použita a dále obohacována v celém inženýrském procesu.

(Eplan)

 

Obr. 1. Integrovaná funkce výběru zařízení ABB e-Configure usnadňuje v Eplan Data Portal konfiguraci jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů

Obr. 2. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data