Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Nový distributor systému Reliance ve Španělsku

Při vývoji systému SCADA/HMI Relian­ce je od samého počátku kladen důraz na to, aby jej bylo možné prodávat po celém světě. Díky kontaktům získaným na zahraničních veletrzích se daří budovat globální distribuč­ní síť a prodávat licence systému Reliance na čtyřech kontinentech v těchto zemích: Aus­trálie, Belgie, Nizozemsko, Polsko, Rumun­sko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a USA. Síť distribu­torů je výhodou i pro české systémové integrátory. Při dodávkách systému Reliance do zahraničí se mohou v případě potřeby obrá­tit na zahraniční distributory.
 
V červnu 2011 navštívili zástupci spo­lečnosti GEOVAP španělskou společnost Dicomat-Asetyc Group v Madridu, která projevila zájem stát se partnerem a distributo­rem systému Reliance na španělském trhu. Koncern Dicomat-Asetyc Group je holding společností Mallol Asetyc a Dicomat. Firma Mallol Asetyc byla založena v roce 1963 a od počátku zaujímá ve Španělsku vedoucí postavení na trhu výrobců speciálních relé pro vy­brané aplikace v oboru energetiky, telekomu­nikace a bezpečnostních systémů. Dicomat je od roku 1980 výhradním distributorem ně­mecké společnosti Wago, která je největším světovým producentem komponent pro bez­šroubová elektrická připojení a v současnosti i lídrem v oblasti automatizace pro loďařství, výrobků pro OEM, infrastrukturu, energeti­ku, technická zařízení a automatizaci budov.
 
Dicomat-Asetyc má ve Španělsku osm obchodních kanceláří a dva výrobní závody s celkovým počtem 70 zaměstnanců, mezi nimiž je mnoho inženýrů. Stále větší důleži­tost je připisována aktivitám v oblasti auto­matizace budov, na čemž má největší záslu­hu generální ředitel Dicomat-Asetyc Alvaro Mallol, výkonný viceprezident National KNX Association Spain.
 
Po čtyřech dnech prezentací a jednání byla mezi zástupci obou firem uzavřena dohoda o obchodním zastoupení pro španělský trh a společnost Dicomat-Asetyc tak rozšířila ce­losvětovou síť distributorů systému Reliance.
Zbyněk Pilný, GEOVAP
 
Obr. 1. Ředitel Dicomat-Asetyc Alvaro Mallol (vlevo) a ředitel divize průmyslových infor­mačních systémů firmy GEOVAP Ing. Zbyněk Pilný (vpravo)