Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nový blog Fieldbus Foundation

Sdružení Fieldbus Foundation otevře­lo nový blog věnovaný informacím o ko­munikačním systému Foundation Fieldbus (FF). Blog je dostupný z ústředního portá­lu Fieldbus Central (www.fieldbus.org). Jeho grafika a ovládání jsou přepracová­ny tak, aby byl přehlednější a lépe ovla­datelný. Postupně se plní novými příspěv­ky – krátkými informacemi i rozsáhlejšími články, ale v jeho archivu jsou dostupné i všechny předchozí příspěvky a komentá­ře ze starého blogu.

 
Zájemci mohou využívat také prezenta­ci FF na Twitteru (@FOUNDATIONField) a z hlavního portálu Fieldbus Central vedou odkazy na nové videozáznamy na YouTube s popisy zajímavých instalací FF.

(Bk)