Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky ze sortimentu firmy Omron

Automa 3/2001

(Omron)

Novinky ze sortimentu firmy Omron

Při příležitosti veletrhu Amper 2001 si dovolujeme odborné veřejnosti představit několik významných novinek, které budou vystaveny v našem stánku A23. Jde o produkty, jež jsou v souladu se současným trendem moderní výroby, která klade stále větší požadavky na jednotlivé komponenty průmyslové automatizace.

Obr. 1.

Snímače
Novinkou mezi senzory je cenově výhodný laserový snímač přiblížení s potlačeným vlivem pozadí F3C-AL (obr. 1). Nový návrh obvodů snímače společně s využitím principu triangulační detekce polohy světelné stopy dovoluje spolehlivě detekovat předměty na vzdálenost 700 mm s rozlišením menším než 1 mm.

Do rodiny kompaktních senzorů E3Z, které se stávají nosným programem v oblasti fotoelektrických snímačů, přibyly dva nové modely. Retroreflexivní typ E3Z-B je určen pro detekci čirých objektů, speciálně PET láhví. Druhou novinkou je optická závora E3Z-G (obr. 2), která umožňuje pomocí dvou nezávislých výstupů detekovat dvě polohy předmětu.

Regulátory a měřidla
V oblasti teplotních regulátorů a panelových měřidel firma posílila své významné postavení na trhu uvedením nových přístrojů velikosti 1/32 DIN (24 × 48 mm). Jde o regulátor teploty E5GN, digitální čítač a časovač H8GN a panelové měřidlo K3GN s funkcí měření napětí nebo proudu a frekvence. Přístroje se vyznačují kompaktní konstrukcí s možností nastavit množství parametrů z panelu i po sériové lince RS-485.

Programovatelné automaty
V oblasti programovatelných automatů přichází firma Omron na trh s několika novinkami. První z nich je kompaktní automat CPM2C s možností připojit jej na různé průmyslové provozní sběrnice (fieldbus). Typ CPM2C-S umožňuje ovládat podřízené moduly prostřednictvím sběrnice CompoBus/S s maximálním počtem až 32 binárních a analogových modulů. Typ CPM2C-S-DRT může být navíc připojen jako podřízená jednotka na sběrnici DeviceNet a vytváří tak bránu mezi oběma sběrnicemi.

Obr. 2.

Zvyšujícímu se důrazu na bezpečnost strojů vycházejí vstříc nové reléové bezpečnostní jednotky SF200 pro programovatelné automaty CQM1H a CS1. Použití reléové jednotky je vyžadováno při aplikaci bezpečnostních senzorů pro spolehlivé rozpojení v kritickém stavu a tomuto požadavku je přizpůsobena i jejich konstrukce. Nyní je možné reléové jednotky integrovat do sestav PLC a výstupní alarmové signály mohou být interně předávány do řídicího programu bez nutnosti další instalace specializovaných kabelových rozvodů.

Novinkou v nejvýkonnější řadě programovatelných automatů CS1 je řídicí modul CS1W-LCU01 pro regulaci libovolných fyzikálních veličin. Modul se vkládá do sestavy PLC a dovoluje řídit až 32 nezávislých smyček. K řízení regulace může být využit libovolný analogový nebo binární vstup/výstup, který je připojen k PLC nebo i ke vzdálené jednotce propojené s PLC pomocí sítě nebo provozní sběrnice. Modul se konfiguruje s využitím interaktivního programovacího prostředí na PC, ve kterém se za pomoci bloků vytváří návrh regulační smyčky, včetně nastavení parametrů a automatického ladění (autotunning). Vývojové prostředí pro moduly CS1W-LCU01 včetně dalšího programového vybavení pro vývoj aplikací PLC a vizualizaci procesů budou v praxi předvedeny v našem veletržním stánku.

Bližší informace o novinkách i o dalších produktech získáte přímo ve stánku firmy Omron, k jehož návštěvě pracovníci firmy všechny čtenáře srdečně zvou.

OMRON Electronics, s. r. o.
Šrobárova 6
Praha 10
101 00
tel.: 02/67311254
fax: 02/71735613
e-mail: office@omron.cz