Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky v oboru automatizace na MSV v Brně

Automa 9/2001

Novinky v oboru automatizace na MSV v Brně

Článek obsahuje informace o novinkách z oboru průmyslové automatizace, které budou vystaveny na MSV v Brně. Firmy byly vyzvány, aby do článku přispěly krátkým odstavcem, v němž by představily vystavené výrobky, popř. celou svoji expozici. Jednotlivé příspěvky jsou seřazeny nikoliv podle abecedy, ale podle pavilónu a čísla stánku. Je tomu tak proto, že vystavovatelé nejsou v pavilónech umístěni náhodně, ale přibližně podle oboru činnosti. Vedle sebe se tak ocitnou firmy podobného zaměření.

Rozsáhlejší firemní prezentace, které by přesáhly rozsah vyhrazený jednotlivým firmám v tomto článku, jsou volně řazeny na následujících stranách.

OS-KOM
A2 011

Firma OS-KOM ve své expozici návštěvníkům předvede funkční vzorky různých typů dálkových rádiových řízení firmy Hetronic Steuersysteme GmbH., dále příklady aplikací bezpečnostních modulů, hlídačů izolačního stavu, měřicích relé a dalších komponent ze sortimentu firmy E. Dold & Söhne KG, a v neposlední řadě také trolejový napájecí systém Mobilis Elite firmy Fels S. A.

Uvedené výrobky je možné si prohlédnout během veletrhu Transport a logistika v pavilonu A2 ve stánku č. 11, kde zaměstnanci firmy OS-KOM rádi zodpoví případné dotazy.

B&R automatizace, s. r. o.
C 002

Obr. 1.

Rakouská firma Bernecker&Rainer představí na MSV 2001 nové modely z nabídky řídicích systémů, prostředků pro ovládání a vizualizaci a digitálních servopohonů. Letošní novinkou je komunikační protokol Ethernet Powerlink s rychlostí přenosu dat 100 Mb/s, deterministickými odezvami a minimálním rozptylem časování telegramů. Za zmínku stojí, že v periodě 400 µs je možné obsloužit až osm stanic, přičemž rozptyl v časování samotné sběrnice (jitter) je menší než 1 µs.

Tyto vlastnosti lze s výhodou využít např. při synchronizaci digitálních servopohonů umístěných na této sběrnici během jednoho taktu. Takt sběrnice může být také synchronizován s taktováním třídy úloh v řídicím systému. V každém taktu sběrnice je navíc vyhrazen interval pro acyklickou komunikaci mezi stanicemi pomocí komunikačního systému B&R Automation Net™. Přes Ethernet Powerlink je možné posílat data pro vizualizaci, vyměňovat data mezi řídicími systémy i programovat. Další novinkou bude procesorový modul CP360 pro řídicí systém B&R 2005. Modul je vybaven procesorem Intel Pentium 266 MHz, na kterém je 512 kB paměti cache typu L2 a speciální v/v procesor pro velmi rychlý a časově stálý sběr dat. Data jsou zpracována v operační paměti DRAM o velikosti 32 MB. CP360 obsahuje slot pro výměnnou paměť typu compact flash, která slouží jako aplikační paměť. Ke spojení CPU s ostatními zařízeními je možné použít integrované sériové rozhraní nebo Ethernet TCP/IP. Díky vysokému výkonu CP360 lze spouštět jednotlivé třídy úloh s periodou 400 µs.

Endress+Hauser Czech, s. r. o.
C 009

Společnost Endress+Hauser Czech, s. r. o., představí na MSV 2001 široký sortiment přístrojů pro průmyslové měření všech důležitých technologických veličin.

Obr. 2.

V následujícím výčtu se zmíníme o některých novinkách:

 • řada mikrovlnných hladinoměrů Micropilot M pro měření hladiny kapalin v aplikacích od skladovacích nádrží až po provozní reaktory, pro přímé měření i pro použití v uklidňovacích trubkách,

 • vibrační hladinové spínače Liquiphant M pro veškeré kapaliny, s vysokou úrovní povrchové ochrany pro silně agresivní média a s kompletní sadou elektronických vložek,

 • indukční průtokoměr Promag Pro-Line s inteligentním napájecím zdrojem a napájením po dvouvodičovém signálovém vedení, s novou technologií antikorozní povrchové ochrany přírub,

 • fotometrický analyzátor řady Stamolys pro stanovení koncentrace fosforečnanů, dusičnanů a amoniaku ve vodě, s možností provést analýzu těžkých kovů, organického uhlíku, tvrdosti vody a BSK,

 • automatický přenosný odběrač vzorků kapalných médií Liqui-Port 2000 s bateriovým napájením a nápaditým designem, vhodný pro odběry v různých částech zařízení čistíren odpadních vod i pro použití v kanalizační síti.

AMiT, spol. s r. o.
C 026

Společnost AMiT, spol. s r. o., představí kompaktní a modulární řídicí systémy, průmyslové textové a grafické terminály, převodníky a rozšiřující jednotky průmyslových řídicích počítačů, převodníky komunikačních linek a napájecí zdroje.

Žhavou novinkou budou komunikační moduly pro modulární řídicí systém ADiS umožňující přístup do sítě Ethernet (10 Mb/s a 100 Mb/s) prostřednictvím protokolu rodiny TCP/IP. Současně s tím budou k dispozici programové produkty pro využití průmyslového Ethernetu v aplikacích.

Premiéru budou mít další moduly systému ADiS. Jsou to především moduly pro připojení šestnácti číslicových vstupů a výstupů, které umožní rozšířit celkový počet signálů v jedné sestavě na 256. Dále bude předveden nový modul pro připojení inkrementálního snímače polohy, modul diferenciálních analogových vstupů a modul pro připojení tenzometrů.

Poprvé bude představena úplná řada expanzních jednotek vstupů a výstupů s komunikační linkou RS-485. Jednotky umožňují prostřednictvím volně přístupného komunikačního protokolu rozšířit libovolný řídicí systém o stovky číslicových a analogových vstupů či výstupů.

K termínu konání veletrhu bude uvolněna další verze parametrizačního programového prostředí PSP3, která bude podporovat všechny uvedené novinky.

Orbit Merret, spol. s r. o.
C 032

Obr. 3.

V druhé polovině roku 2001 přichází firma Orbit Merret, spol. s r. o., s novým typem skříněk pro procesorem řízené přístroje. Skříňka je vyrobena z materiálu Noryl s novým uchycením do panelu a s krytím čela IP 64. Rozměrové velikosti a otvory do panelu zůstávají zachovány. Funkce přístrojů se ovládají pomocí pěti tlačítek na čelní straně přístroje. S novými skříňkami se začínají dodávat nové nebo inovované přístroje řady OM 371, OM 471 s novým impulsním zdrojem 60 až 230 V AC i DC, čítače, tachometry, stopky OM 601 a zobrazovače dat OM 600 RS. Přístroje jsou osazeny moderními součástkami a na vícevrstvých tištěných deskách. Součástí inovací jsou skříňky velkoplošných zobrazovačů OMD 201 o velikosti číslic 57, 100 a 125 mm v provedení IP 54 a přístroje v provedení 24 × 72 mm OMM 371 a OMM 601 s napájením 7 až 28 V DC izolovaným, které jsou zjednodušenou verzí OM 371 a OM 601.

Emerson Process Management
C 041

MSV v Brně představuje pro firmu Emerson Process Management (Fisher-Rosemount) vrchol marketingových aktivit v České republice. Fisher-Rosemount poprvé vystavuje pod názvem Emerson Process Management. Nová identita symbolizuje nabídku komplexních řešení a také ukazuje vztah k mateřské společnosti Emerson.

Obr. 4.

V rámci architektury Plantweb, která je jednotícím tématem expozice, bude představena komunikace 4 až 20 mA s protokolem HART, Foundation Fieldbus, Profibus DP a AS-I. Premiéru bude mít software 5.3 SP1 pro řídicí systém Delta včetně HMI IFIX (Intellution) a přenosu dat pomocí XML.

Novinkou v oblasti AMS (Asset Management Solutions) je verze 5 Jaguar a využití databáze SQL Server.

K novinkám patří i komerčně velmi úspěšné průmyslové analyzátory CAT a GCX. V oblasti měření průtoku bude představena nová technologie MVD (Multi Variable Digital) pro hmotnostní průtokoměry Micro Motion a programovatelný Flowcomputer. Pro měření polohy hladiny v těžkých podmínkách je určen plovákový hladinoměr DLC 3000 s výstupním signálem 4 až 20 mA HART.

Vystaveny budou také elektrické servopohony ELQ (EL-O-Matic) spojené prostřednictvím sběrnice Profibus DP se systémem Delta V, pneumatické servopohony Flovue pro táhlové ventily a servopohony 8510 pro rotační armatury (EL-O-Matic), snímače pH (Uniloc), přímočinné regulátory ACE 97 a 92CT a snímače tlaku 3051 a převodníky teploty 3144, oboje s komunikací Foundation Fieldbus.

Krohne CZ, spol. s r. o.
C 046

Známá německá firma Krohne, specializující se na průmyslová měření průtoků a hladin, představuje své výrobky na MSV v Brně zcela pravidelně. Ve své expozici představí jako zástupce dvouvodičově napájených hladinoměrů reflexní radar BM 102, dále hmotnostní průtokoměr Corimass a průtokoměr pro měření v nezaplněných potrubích Tiedalflux. Všechny tyto přístroje jsou již provozně ověřeny. Vystaveny budou i další přístroje, které mají na tuzemském trhu největší úspěch.

Compas automatizace s. r. o.
C 051

Česká inženýrská společnost Compas automatizace předvede návštěvníkům řešení a příklady aplikací v automatizaci technologických procesů, strojů a linek. Kromě poradenství a technicko-obchodních informací připraví návštěvníkům videopořady o technických řešeních a předvede „živou ukázku“ prostřednictvím přímého propojení s velínem některé z aplikací.

V oblasti řízení spojitých výrobních procesů nabízí zkušenosti a know-how v ASŘTP spojitých a dávkových procesů v chemii, farmacii (včetně validací), potravinářství a energetice; v oblasti diskrétních výrobních linek nabízí automatizaci strojů a válcoven. Komplexní řešení zahrnuje specifikaci a dodávku čidel a provozních přístrojů, projekty, realizaci elektrických zařízení, řídicí systémy (Siemens PLC i PCS 7), vývoj softwaru a uvedení do provozu. Součástí služeb jsou také hot-line a nepřetržitý servis.

Důležitou oblastí v průmyslu je systémová integrace a vytváření technologických, výrobních a informačních systémů jako mezivrstvy mezi úrovní operátorů a úrovní informačních systémů podniků (ERP). Compas automatizace nabízí technickou pomoc a konzultace pro realizaci systémové integrace, včetně řešení vertikální datové integrace v podniku a realizace technologických informačních systémů na bázi produktů MES (Manufacturing Execution Systems) od firmy Wonderware.

NIVELCO CZ s. r. o.
C-I 104

Firma Nivelco je předním výrobcem zařízení pro měření výšky hladiny a průtoku.

Ve stánku v Brně zájemcům představí mj. kompaktní ultrazvukové hladinoměry Echotrek. Předností těchto hladinoměrů je inovovaný software, který údaje o poloze hladiny převádí přímo na objem i hmotnost kapaliny a vyhodnocuje rychlost změny polohy hladiny. Software umožňuje realizovat 32bodovou linearizaci výstupu a dokáže eliminovat překážky v nádobách (míchadla, topné šneky). Lze měřit i hladinu v otevřených kanálech. Snímač současně může vykonávat i jednoduché řídicí funkce a nahrazovat tak do určité míry PLC. V kompletní řadě těchto hladinoměrů je množství typů lišících se způsobem montáže, výstupem (analogový HART, Profibus PA) a tepelnou odolností. Pro Echotrek není problém měřit ani v prostředí s agresivními výpary a poradí si i s neustálenou hladinou a hladinou sypkých látek.

Echotrek není jediná novinka, jež bude ve stánku firmy Nivelco představena. Zájemci tu najdou i plovákové hladinoměry Nivotrack MT pro měření s přesností až ± 1 mm.

Podrobnosti o nabídce firmy Nivelco najdete v článku na str. 37.

OLYMPO controls, s. r. o.
C-I 123

Tak jako každým rokem představí i letos na podzimním strojírenském veletrhu v Brně oddělení senzorů firmy Olympo controls, s. r. o., novinky v oblasti automatizace výrobních a dopravních linek a v oblasti senzorů pro zabezpečení pracovních a průchozích prostorů.

Návštěvníci budou moci shlédnout spínače infračervené, tlakové, teplotní, magnetické apod. Tlakové a teplotní spínače jsou ideálním řešením pro chemické provozy, kompresorové stanice, turbíny, plnírny tlakových lahví i pro jiné provozy s potřebou automaticky regulovat teplotu a tlak.

Vystaveny budou panely s instalovanými optoelektronickými infračervenými senzory a bezpečnostními prvky. Některé senzory bude možné sledovat v provozním stavu a přesvědčit se o jejich vlastnostech a funkci.

V expozici budou pro návštěvníky připraveny podrobné informace nejen o všech vystavených exponátech, ale i o dalších produktech a aktivitách společnosti.

Yokogawa - reprezentační kancelář
C-I 114

Obr. 5.

Yokogawa se tento rok představuje na MSV s celou řadou nových výrobků. Jsou to nejen nové analyzátory pH, vodivosti, kyslíku ve spalinách, inovace v bezpapírovém zápisu dat, kompaktních regulátorech, ale zejména nové ultrazvukové průtokoměry a nový vírový průtokoměr využívající patentovaný pricip detekce Karmánových vírů pomocí spektrální analýzy. Nejen že jsou rušivé vlivy, jako je kavitační šum, vibrující potrubí, pulsující průtok, bubliny nebo zatlumení senzoru nečistotami, spolehlivě odfiltrovány od užitečného signálu o průtoku, ale jsou využity k diagnostice čitelné na displeji i přenášené prostřednictvím výstupu HART nebo Brain. Jako nejstarší (33 let), ale také největší výrobce vírových průtokoměrů (35% podíl na trhu) Yokogawa opět posunula technický i užitný standard těchto průtokoměrů dopředu.

ČVUT katedra fyziky
C-I 143

Středisko ČSVTS při katedře fyziky fakulty Elektrotechnické ČVUT Praha realizuje pro průmysl a výzkum speciální diagnostiku strojů a procesů, vyhodnocuje výsledky pro metody technické bezmontážní diagnostiky strojů a procesů, vyhodnocuje charakteristické signály popisující stav a rozsah poruchy studovaného strojního objektu (motoru, převodovky, kluzných a valivých ložisek atd.).

Zhotovují se ultrazvukové digitální tloušťkoměry pro měření tlakových nádob, nádrží, potrubí atd.

Systém ELTEC-FEL měří netěsnosti různých typů armatur, potrubí, tlakových nádob, určuje podtékání ventilů atd. Systémy, které jsou na katedře fyziky zhotovovány, také měří částečné výboje a hladiny částečných výbojů, které jednoznačně určují vznikající poruchy v elektromotorech, transformátorech a rozvodech vysokého napětí.

Samostatnou kapitolou jsou speciální kurzy pořádané pro zájemce z průmyslu (např. mikroprocesorové systémy a jejich využití), kurzy matematiky a fyziky pro přijímací zkoušky na VŠ a mnoho dalších odborných kurzů, s jejichž nabídkou se ve stánku budete moci také seznámit.

SofCon, s. r. o.
C-I 125

K pravidelným vystavovatelům na MSV Brno patří již od roku 1995 firma SofCon, s. r. o., výrobce elektroniky pro průmyslovou automatizaci. Na letošním veletrhu představí několik novinek. K nejzajímavějším patří operátorské panely s dotykovou obrazovkou TERM30 a TERM40, které doplní řadu operátorských panelů a terminálů ze sortimentu této firmy.

TERM30 je malý operátorský panel s monochromatickým displejem LCD o úhlopříčce 7,2" a s rozlišením 640 × 480 bodů. Pro aplikace, kde je třeba větší displej, nabízí firma SofCon operátorský panel TERM40 s barevným displejem TFT LCD o úhlopříčce 15" a s rozlišením 1 024 × 768 bodů. Oba panely jsou připojitelné k běžným řídicím systémům přes rozhraní RS-232, RS-485, popř. Ethernet.

Vystavovány budou rovněž osvědčené průmyslové terminály TERM10B, řídicí systémy Kompakt, odměřovací jednotka SCNC100 určená pro modernizaci obráběcích nebo jednoúčelových strojů a mnoho dalších výrobků.

JUMO měření a regulace s. r. o.
C-I 154

Obr. 6.

Také firma Jumo představí na MSV několik novinek. Jmenujme z nich alespoň některé.

Inovace regulátorů Dicon 400 a 500 je podrobně popsána v článku na str. 53.

Novinkou v oblasti fyzikálně chemické analýzy je programovatelný, mikroprocesorem řízený snímač koncentrace rozpuštěného kyslíku Dtrans O2 01.

Obrazovkové zapisovače firmy Jumo nejsou na našem trhu žádným nováčkem. Nová varianta softwaru zapisovače Logoscreen 500 však rozšiřuje jeho možnosti a redukuje nutnost připojení periferních vyhodnocovacích zařízení. V zapisovači jsou implementovány matematické a logické funkce, funkce čítače impulsů a integrace průběhu měřených veličin. Novou variantu softwaru lze provozovat i na starších bezpapírových zapisovačích Logoscreen a rozšířit tak možnosti jejich použití.

Nový omezovač teploty 701140 lze využít v kombinaci s většinou běžných termoelektrických i odporových snímačů. Omezovač má za úkol uvést zařízení po překročení nastavené maximální nebo minimální teploty do bezpečného stavu. K tomu lze využít dva reléové, popř. logické výstupy. Činnost hlídače lze programovat třemi tlačítky na přístroji. Tlačítka lze využít, podle programu, i k manuálnímu blokování nebo odblokování výstupů. Měřená hodnota je zobrazována na displeji.

Digitální zobrazovače Di08 a Di32 dokážou nejen zobrazit hodnotu na velkém, dobře čitelném displeji LED, ale uživatel má k dispozici i programovatelné výstupy, které umožňují dvoustavově ovládat připojené zařízení.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
C-II 201

Ve stánku firmy Ifm electronic budou zájemci seznámeni s elektronickými hladinoměry LI, určenými především pro bezpečné zjišťování mezních poloh hladiny téměř všech druhů kapalin; tyto snímače jsou odolné i proti agresivním emulzím a kapalinám.

Indukční senzory Efektorm jsou určeny pro aplikace v extrémně nepříznivých podmínkách provozu. Vynikají velkou spínací vzdáleností (typy M18 až 22 mm), životností, spolehlivostí a možností rychlé montáže. Nová řada optických senzorů řady OJ je určena pro potravinářský průmysl a průmyslovou automatizaci. Jsou odolné proti chemikáliím.

Elektronické teploměry v provedení TT a TS představují kompaktní systém s vyhodnocovací elektronikou a s programovatelnými analogovými nebo spínacími výstupy. Jsou určeny k hlídání teplot kapalných a pastových médií v technologických procesech, především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Displej FX 360 je multifunkční vyhodnocovací systém, určený např. pro měření rychlosti dopravníkových pásů, zjišťování počtu otáček hřídelí strojů, počítání výrobků na výrobních linkách nebo strojových taktů, měření dob technologických procesů apod.

To je jen několik novinek. Ve stánku firmy Ifm uvidíte i další produkty, z nichž mnohé již byly na stránkách časopisu Automa představeny nebo v budoucnosti představeny budou.

ČVUT katedra elektromagnetického pole
C-II 204

Katedra elektromagnetického pole ČVUT FEL bude na MSV v Brně prezentovat výsledky činnosti několika pracovních skupin, které na katedře působí. Jde zejména o měření impedančních a směrových parametrů antén, měření vyzařování přístrojů v rámci EMC, přesná mikrovlnná měření za pomoci korekčních metod, návrhy a modelování antén, mikrovlnných prvků a vedení, modelování šíření elektromagnetických vln v budovách, vývoj softwarového vybavení pro návrh mikrovlnných obvodů, měření a modelování vyzařování mobilních telefonů a mikrovlnnou hypertermii – termoterapeutickou metodu pro léčbu nádorových onemocnění.

Velkým přínosem pro výuku a výzkum je anténní bezodrazová komora, která byla na katedře vybudována během let 1998 až 2000 za podpory MŠMT ČR. Umožňuje realizovat anténní měření pomocí různých metodik: měření ve vzdálené zóně, měření v blízké zóně i měření pomocí kompaktní metody (s parabolickým zrcadlem průměru 1,7 m převádějícím kulovou vlnu na rovinou). Dále je možné měřit vyzařování elektrických a elektronických zařízení pomocí spektrálního analyzátoru HP 8564E (9 kHz až 40 GHz s rozšířením až do 110 GHz).

Kromě skalárních a vektorových měření mikrovlnných obvodů pracovníci katedry rovněž vyvíjejí kombinovanou metodu skalárně-vektorovou, která za pomoci softwarového zpracování naměřených skalárních dat umožní získat výsledky ve vektorovém tvaru.

GMC – měřicí technika s. r. o.
C-II 221

Absolutní novinkou ve stánku firmy GMC – měřicí technika bude regulátor zhášecích tlumivek REG-DP firmy a. eberle. Tento volně programovatelný regulátor se používá pro regulaci zhášecích (Petersenových) tlumivek v sítí středního a vysokého napětí. V regulátoru je integrována také automatika připínání odporníku pro zvýšení činné složky proudu při vzniku zemního spojení. Regulátor nabízí různé metody k regulaci tlumivek. Podle zadání úlohy lze regulovat na určité nulové napětí nebo na určitý stupeň rozladění v absolutní nebo procentuální hodnotě. Kromě toho regulátor umožňuje řešit všechny další řídicí, měřicí a registrační úlohy týkající se zhášecích tlumivek.

Ve stánku firmy GMC – měřicí technika návštěvníci kromě těchto regulátorů uvidí i další výrobky ze sortimentu měřicí a regulační techniky, např. převodníky elektrických veličin, přístroje pro automatizaci procesů, analogové a digitální rozváděčové přístroje, systémy řízení spotřeby, regulátory teploty, regulátory pro přepínače odboček transformátorů aj.

SICK s. r. o.
C-II 223

Obr. 7.

Firma Sick, AG, patří k předním výrobcům optoelektronických senzorů. Její optoelektronické senzory Sensick se používají pro snímání, počítání nebo třídění, měření vzdálenosti, určování polohy objektů, rozpoznávání barvy a rozdílnosti povrchu těles apod. snad ve všech průmyslových odvětvích. Letos budou na MSV v Brně představeny kompaktní světelné senzory řady W 9-2 v plastovém pouzdře s rozměry 40 × 22 × 12 mm, světelné senzory a světelné závory řady W 11 a univerzální světelné senzory pro náročné průmyslové aplikace řady W 34.

Vedle optoelektronických senzorů Sensick nabízí firma Sick např. indukční a kapacitní senzory přiblížení, výkonné laserové skenery, snímače čárového kódu pro identifikační systémy nebo prostředky pro hlídání znečištění ovzduší v průmyslu a dopravě. V poslední době patří k nejvyhledávanějším výrobkům firmy Sick bezpečnostní světelné závory a clony, používané pro ochranu osob před nebezpečnými pohyby výrobních strojů a strojních zařízení v souladu s požadavky ČSN EN 954-1. Vedle tradičních výrobků z této oblasti uvidí návštěvníci na MSV i novou generaci bezpečnostních světelných clon řady C 4000, které se vyznačují kompaktní, modulární konstrukcí a jsou plně konfigurovatelné z počítače pomocí programu CDS (Configuration Diagnostic Software).

FCC Public s. r. o., vydavatel časopisů
C-II 232

Ve stánku nakladatelství FCC Public si budou moci návštěvníci prohlédnout tři odborné časopisy: kromě časopisu Automa ještě časopis Elektro, zaměřený na silnoproudou elektrotechniku, a Světlo, časopis pro osvětlovací techniku. Ve stánku budou k dispozici i odborné knihy z produkce nakladatelství, mj. zajímavá publikace Obnovitelné zdroje energie, která je již ve druhém vydání.

Návštěvníci si budou samozřejmě moci časopisy nejen prohlédnout, ale i odnést ukázková čísla, popř. na místě sjednat předplatné.

Uvítáme vaše názory na náš časopis. Jestliže se s námi o ně podělíte a vyplníte krátký dotazník, zajistíte si předplatné časopisu Automa na rok 2002 zdarma.

TURCK s. r. o.
C-II 249

Obr. 8.

Společnost Turck představí na MSV 2001 kromě vlastního standardního programu z oblasti senzorové a automatizační techniky i výrobní programy sesterských společností Banner Engineering Corp. (USA) – optosenzorovou techniku, a Escha Bauelemente GmbH (SRN) – propojovací techniku. Z novinek budou představeny indukční senzory odolné proti účinkům elektromagnetického pole, které vzniká při svařování, miniaturní magnetoindukční senzory a jazýčkové senzory pro kontrolu polohy pístů pneumatických válců. Mnoho novinek bude obsahovat výrobní program měřicích a inspekčních senzorů, obsahující např. nový kamerový systém Presence Plus pro rozpoznávání správných výrobků a měřicí senzory a měřicí optické clony pro kontrolu a třídění výrobků. Dalšími novinkami budou bezpečnostní senzory pro ochranu osob a komponenty průmyslových sběrnic pro systémy Profibus DP a DeviceNet pracující v běžném prostředí, ale také Excom, Profibus PA a Foundation Fieldbus pro prostředí s nebezpečím výbuchu s moduly s ochranou proti zkratu v robustním provedení IP67. Převážná většina senzorů bude vystavována ve funkčním stavu.

TECO a. s.
C-II 254

Obr. 9.

Ve stánku firmy Teco a. s., bude představena komplexní nabídka celého sortimentu PLC Tecomat® a regulátorů Tecoreg® doplněná o nové verze vývojových prostředí Mosaic a Merkur a SCADA/HMI Reliance. Všechny výrobky budou představeny formou krátkých prezentací, které budou probíhat po dobu celého veletrhu.

Z novinek v oblasti hardwaru uveďme přírůstek do rodiny regulátorů Tecoreg v podobě varianty TR054 s rozšířeným počtem analogových vstupů a reléových výstupů. Pod označením ID-07 a ID-08 budou představeny nové operátorské panely. S využitím nově vyvinutých uživatelských instrukcí lze připojit vzdálené vstupy a výstupy na periferiích různých výrobců pomocí sběrnic Profibus DP a CANopen.

Ze softwarových produktů si zaslouží pozornost především nové integrované vývojové prostředí Mosaic určené pro systémy Tecomat i Tecoreg. Mosaic umožňuje programování v jazyce mnemokódu nebo v jazyce strukturovaného textu. K dispozici je simulátor PLC i operátorských panelů. V nové verzi 3.0 bude představen firemní vizualizační software Reliance. Implementace technologie OPC umožňuje realizovat připojení na jakýkoliv datový zdroj podporující tuto technologii, čímž se Reliance stává otevřeným systémem.

PIAB
D 017

Obr. 10.

Švédská firma Piab vedle tradičního sortimentu vakuových prvků pro automatizaci představí i množství novinek.

Jednou z nich je například nová řada přísavek Duraflex™, vhodných pro velmi náročné aplikace. Tyto přísavky jsou vyrobeny z měkčeného polyuretanu, který nezanechává otisk na manipulovaném předmětu a je velmi odolný proti mechanickému opotřebení a poškození. Některé typy jsou navíc složeny z materiálu s různou tvrdostí. Spodní měkčí část přísavky zajišťuje spolehlivé utěsnění a přilnutí k mani-pulovanému předmětu, vrchní tvrdší část dává přísavce potřebnou pružnost a stabilitu.

Představena bude také nová řada vakuových pump Coax™ s příslušnými ovládacími ventily a novými elektronickými vakuovými spínači. Tyto pumpy pracují na osvědčeném principu vícestupňového ejektoru a vyznačují se především malými rozměry a velkým výkonem při velmi nízké spotřebě stlačeného vzduchu.

Většina nabízených vakuových pump a přísavek bude předváděna v činnosti s možností vyzkoušet funkci s různými materiály a povrchy. Plně funkční bude také vystavený vakuový dopravník Piab pro přepravu sypkých materiálů.

Podrobnější informace o některých výrobcích firmy Piab přinášíme v článku na str. 62.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
D 051

Obr. 11.

Pneumatické válce s integrovaným ovládáním Interact jsou jednou z novinek v širokém sortimentu firmy Hoerbiger-Origa, které na MSV představí její český zástupce, firma Fluidtechnik Bohemia, s. r. o., Brno. Inteligentní pneumatické pohony využívají ke komunikaci sběrnici ASI, a to nejen pro ovládání, ale i k signalizaci koncových poloh. V integrované jednotce, která neovlivňuje celkovou stavební délku pohonů, je obsažen rozváděč 5/2 nebo 5/3, škrticí ventily, snímače polohy a přípojka energií.

Kompaktní design s využitím AS-i výrazně usnadňuje nejen projektovou přípravu, ale i vlastní montáž, a zásadně ovlivňuje úspory při provozu a údržbě.

Stránský a Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o.
D 101

Společnost Stránský a Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o., působí na českém trhu s pneumatickými prvky již více než deset let. Neustále rozšiřuje sortiment nejen vlastních výrobků, ale i prvků společnosti Numatics, kterou v Česku zastupuje. V jejich stánku na MSV v Brně návštěvníci uvidí novou řadu pneumatických válců podle normy VDMA 24562, přídavné lineární vedení typu H s přímočarými kuličkovými ložisky, novou řadu prvků na úpravu stlačeného vzduchu série FlexiBlok a další novinky.

Obr. 12.

Mimo pneumatické prvky firma vyrábí jednoúčelové stroje a zařízení podle požadavků zákazníků. Dále vyrábí zařízení pro potravinářský průmysl, zejména parní varné komory a profesionální mlýnky na kávu.

V Česku zastupuje slovenského výrobce elektronických vážicích systémů, společnost Alya Poprad.

Společnost dbá na to, aby brány společnosti opouštěly kvalitní a spolehlivé výrobky. K tomu jí dopomáhá systém řízení jakosti certifikovaný podle ČSN EN 9001:1995.

Schneider Bohemia, spol. s r. o.
H 010

Firma Schneider Bohemia, spol. s r. o., připravuje pro uvedení na trh nové komponenty pro systémy rozvodů stlačeného vzduchu.

Obr. 13.

Jde o nový zástrčkový systém pro trubky ze všech materiálů do průměru 28 mm a tlaku 1,5 MPa (15 bar) a nový zástrčkový systém pro hliníkové trubky o průměru 35, 42 a 54 mm a tlaku do 1,5 MPa (15 bar).

Tento nový spojovací systém má řadu předností. Díky kompaktnímu kovovému tělu odpadá možnost prasknutí a komponenty jsou použitelné desítky let. Díky snadné montáži i demontáži (trubky se pouze „zacvaknou“ bez jakéhokoliv lepení nebo pájení), je možné spojky opětovně použít. Během několika minut lze rozvod prodloužit. Rozvod je po montáži okamžitě plně provozuschopný.

Z použitého materiálu a stavby spojek vyplývají další výhody. Spojky jsou korozivzdorné a hladké vnitřní stěny zajišťují dlouhodobě plný průtok vzduchu a optimální proudění. Absolutní těsnost spojek je zaručena oleji odolným O-kroužkem. Dlouhodobé a bezpečné spojení trubek zajišťuje přídržný prstenec z ušlechtilé oceli s čelním ozubením. Velký vnitřní průměr zaručuje rovnoměrný průtok bez tlakových ztrát či vibrací.

ZAT Easy Control Systems a.s
Z 036

Společnost ZAT Easy Control Systems a.s, tradiční dodavatel pro průmyslovou automatizaci, letos vstoupila do druhého desetiletí dodávek a instalací řídicích a monitorovacích systémů „na klíč“. Nabízí svým zákazníkům kvalitní a kompletní dodávky řídicích systémů ve všech úrovních, tj. v procesní úrovni včetně provozních přístrojů a měničů frekvence v operátorské a informační úrovni. Základem řídicích systémů jsou programovatelné automaty SAIA, Siemens, Allen Bradley a Teco a průmyslové počítače Advantech.

Ve stánku budou představeny řídicí a monitorovací systémy pro obory, s nimiž má firma letité zkušenostmi. Mezi ty patří zejména systémy pro vodárenství a čistírny odpadních vod, potravinářství, divadelní techniku, řízení strojů, železniční trakci, chemický průmysl a keramický průmysl, založené na novém firemním softwaru ProConT/Win. Dodávané systémy se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností.

Společnost ZAT Control Systems Easy, a. s., plzeňská firma s tradicí, má pro všechny návštěvníky svého stánku připravený praktický dárek z oboru.

SIEMENS
Z 064

Obr. 14.

Expozice divize A&D AS (Automatizační systémy) firmy Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí prostředky pro automatizaci patřící do systému komponent plně integrované automatizace. Ze známých produktů bude vystaveno celé spektrum kompaktních programovatelných automatů Simatic S7-200 a logických modulů LOGO, nové grafické operátorské a dotykové panely TP 070, TP 170 a OP 170 na bázi Windows CE a také nové multifunkční panely Simatic MP 370 s dvanáctipalcovým barevným displejem ve variantě s tlačítky i s dotykovou obrazovkou.

Jako novinka bude představena nová řada programovacích notebooků Simatic Field PG a Simatic Power PG. Poprvé představíme našim zákazníkům nové programovatelné automaty Simatic S7-300C, které slučují funkce centrální jednotky a vstupně-výstupních kart do jednoho kompaktního výkonného celku a tak spoří nejen místo, ale také náklady.

Výhodou divize automatizačních systémů je možnost uspokojit jakékoli požadavky a nároky zákazníků dotýkající se problematiky dílčí či komplexní automatizace na všech úrovních řízení, bez ohledu na druh technologie, v celém spektru průmyslových odvětví. Obrovská šíře vyráběných produktů, technologické know-how v jednotlivých oblastech, servisní a poradenské zázemí spolu s celou řadou partnerských firem umožňuje uspokojit náročné požadavky našich zákazníků.

ControlTech, s. r. o.
Z 074

Obr. 15.

Již tradičně se bude firma ControlTech, výhradní a autorizovaný distributor společnosti Rockwell Automation na českém a slovenském trhu, účastnit 43. MSV v Brně. Ve stánku bude vystaven tradiční sortiment: řídicí systémy, včetně novinek CompactLogix a FlexLogix, měniče frekvence s novou řadou PowerFlex 70 a 700, senzory, jističe, stykače, proudové ochrany, ovládací a signalizační prvky, relé, svorky atd.

Mnoho výrobků zde bude mít premiéru, např. komunikační modul 1761-NET-ENI, připojující zařízení s protokolem DF1 na síť Ethernet, adaptér 1794-AENT pro připojení Flex I/O na Ethernet a další. V Brně poprvé budou vystaveny koncové spínače, lankové vypínače, bezpečností relé, rohože a další bezpečnostní prvky britské firmy GuardMaster (součást Rockwell Automation).

Vystaveny budou i výrobky společnosti Escort Memory Systems, určené pro průmyslovou bezkontaktní identifikaci na bázi rádiového přenosu, včetně nové tunelové antény FastTrack, umožňující čtení a zápis informací z několika nosičů najednou, bez ohledu na jejich polohu.

Skutečným magnetem se bezesporu stane měnič frekvence pro vysoké napětí (6,6 kV) PowerFlex 7000. Toto unikátní zařízení z produkce Rockwell Automation (Allen-Bradley), určené k regulaci otáček motorů o výkonu 373 kW až 3 MW, má vynikající technické parametry a zajímavou cenu. Lze jej použít i se starými motory a kabely a umožňuje překlenout dlouhé vzdálenosti.

TG Drives, s. r. o.
Z-I 112

Obr. 16.

Servozesilovače Servostar 400, servomotory SBL1 (0,1 N·m, 6000 min-1), rozhraní pro snímače polohy (inkrementální i absolutní s výstupem EnDat) u servozesilovačů DMC2 a lineární servomotory řady Platinum DDL – to jsou nejvýznamnější novinky, které návštěvníci najdou ve stánku firmy TG Drives.

Z dalšího sortimentu lze vybrat synchronní servomotory s permanentními magnety řady SBL a SBK 0,1 N·m až 110 N·m, digitální servozesilovače pro řízení pohybů DMC2 s proudovou, otáčkovou a polohovou zpětnou vazbou, funkcemi PLC, možností volného programování a připojením na síťovou sběrnici – CAN, event. Profibus, Interbus, Ethernet nebo digitální servozesilovače pro všeobecné použití Servostar 600 a 400 s proudovou, otáčkovou a polohovou zpětnou vazbou a možnostmi připojení na CANopen, Profibus nebo Sercos. Operátorské panely řady VT jsou nabízeny v množství provedení, jako jednoduché panely s textovými displeji i jako panely s grafickými displeji s dotykovým stínítkem.

Firma dále dodává přesné převodovky, planetové převodovky MRC a MNT, harmonické převodovky HP a cykloidní převodovky TS.

GENERI, s. r. o.
Z-I 113

Obr. 17.

Český výrobce nevýbušných elektrických zařízení, firma Generi, s. r. o., jako novinku nabízí průmyslové ohřívače firmy Sinus Bobé. Jde o vestavná topná tělesa pro přímý ohřev kapalin a plynů, průtokové ohřívače vzduchu, přímotopné radiátory a další speciální zařízení podle individuálních požadavků zákazníka.

U průmyslových ohřívačů je nejběžnější dodávka „na klíč“, která zpravidla obsahuje elektrický ohřívač, tlakovou nádobu a část regulace a ovládání – rozváděč s tyristorovou jednotkou. Zařízení se používají zejména v rafinériích, petrochemii, elektrárnách, chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Výkon ohřívače je 335 kW, přetlak oproti okolní atmosféře 8,8 bar, teplota 495 °C. Nevýbušné provedení je podle EEx ed ib IIC.

Lamela, a. s.
Z-I 115

Obr. 18.

Výrobní program společnosti Lamela, a. s., o. z. Kabelovna Chyše, obsahuje sdělovací kabely pro vnitřní i vnější použití v analogových i digitálních sítích, ovládací kabely pro řídicí a automatizační systémy pro použití v průmyslu a v dopravě a signálové a datové kabely pro přenos informací, dat a povelů při vysokých přenosových rychlostech.

Kabelovna Chyše se neomezuje pouze na produkci standardních typů kabelů. Ve snaze vyhovět nárokům trhu a zákazníkům vyvíjí a vyrábí kabely podle speciálních technických požadavků v provedeních podle přání zákazníka.

V současném výrobním programu se firma zaměřuje na výrobu, vývoj a zvýšení užitných vlastností bezhalogenových oheň nešířících kabelů, extraflexibilních kabelů pro průmyslové aplikace (robotiku a kyvné a pohyblivé části strojů), kabelů pro sběrnicové systémy a kabelů pro měření a regulaci.

Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9002.

Autel, a. s.
Z-I 128

Již tradičně se třinecká společnost Autel, a. s., představí jako zavedená inženýrsko-dodavatelská společnost, která působí na trhu automatizace technologických procesů od roku 1993. Společnost se zaměřuje na individuální řešení požadavků zákazníků v oblastech technologických silnoproudých zařízení, měření, řídicích systémů, výrobních informačních systémů (MES) a systémů řízení údržby (CMMS) při aplikaci certifikovaného systému řízení kvality ISO 9001.

Společnost Autel vyvinula pro své zákazníky specifické produkty, jako např.:

 • budicí soupravy synchronních pohonů v rámci řešení kompresorů,
 • zabezpečovací systém a monitorování hořáků jako součást řízení kotle,
 • systém pro prognostiku parametrů CSR a CRI koksu,
 • modely ohřívacích pecí,
 • automatický provoz čistírny odpadních vod,
 • bilanční a plánovací systém energetických médií.

VAE ProSys s. r. o.
Z-II 225

Obr. 19.

S firmou VAE ProSys s. r. o., dodavatelem řídicích systémů Advant Controller 31, měničů frekvence a přístrojů nízkého napětí společnosti ABB, se můžete na 43. MSV v Brně setkat již tradičně. Jejich zástupci vám rádi předvedou nejen již v praxi ověřené produkty, ale i mnoho nových výrobků. Novinkou v tomto roce bude rozšíření spektra AC 31 o procesor 07 SL 97.

PLC 07 SL 97 v podobě karty PCI s přímým spojením na procesor hostitelského PC je ideálním pojítkem mezi procesem a vizualizačním PC. Díky vlastnímu operačnímu systému s paralelním zpracováním úloh (multitasking) a externímu napájení 24 V má karta proces pod kontrolou i tehdy, když je PC vypnuto nebo zaměstnáno jinou úlohou. Spojení s procesem zajišťuje osvědčená sběrnice CS linie. Karta má vestavěný komunikační procesor Arcnet a může být vybavena připojením na Profibus nebo DeviceNet.

Pantek (CS), s. r. o.
Z-II 232

Pantek (CS), s. r. o., bude letos prezentovat novinky z komplexní softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci Wonderware FactorySuite – např. Terminálové služby pro InTouch (vizualizační systémy InTouch s podporou terminálových služeb MS Windows 2000), SuiteVoyager (internetový informační portál poskytující výrobní data prostřednictvím běžného internetového prohlížeče), InBatch FlexFormula (správa dávkových procesů s proměnnými parametry), Downtime Analyst (sledování a analýzy odstávek výrobních zařízení).

Představen bude také nový produkt Avantis.AM z integrované softwarové rodiny MaintenanceSuite pro efektivní řízení údržby a správu podnikových hmotných prostředků (stroje, linky, dopravníky aj.), zaměřený zejména na preventivní údržbu pro minimalizaci neplánovaných výrobních odstávek a snížení celkových nákladů na vlastnictví výrobních prostředků včetně prodloužení jejich životnosti. Systém Avantis.AM je podrobně představen v samostatném článku v tomto čísle na str. 83.

Tecon, s. r. o.
Z-II 236

Obr. 20.

Firma Tecon, s. r. o., bude vystavovat produkty firem AutomationDirect.com, Proface a Koyo. Z produkce těchto firem budou prezentovány programovatelné automaty řady Direct Logic DL05, DL205 a DL405. Odborná veřejnost se zde bude moci seznámit s koncepčně zcela novým vstupně-výstupním systémem Terminator I/O, který kombinuje I/O a svorkovnice do jediného celku. Také zde budou představeny nové textové displeje Eztext v pěti modifikacích. Mezi novinkami nebude chybět nový modul rychlého čítače pro řadu DL205 určený pro aplikace v oblasti řízení polohy a nová koncepce vzdálených I/O založená na sběrnici Ethernet a určená pro řadu DL205 a DL405.

Z produkce výrobce grafických panelů s dotykovou obrazovkou, firmy Proface, bude představena nová řada panelů GP2000 s množstvím unikátních funkcí a cenově velmi výhodný panel s úhlopříčkou 6" – typ GP37W2. Poprvé bude představen grafický panel Logitouch vybavený vstupy a výstupy a určený pro přímé řízení.

Zájemci mohou shlédnout sortiment průmyslových PC a obrazovek VGA s dotykovou obrazovkou. V expozici firmy budou prezentovány indukční a fotoelektrické snímače a také inkrementální čidla firmy Koyo.

PHOENIX CONTACT, s. r. o.
Z-II 244

Sběrnicové systémy Interbus a Ethernet jsou základem automatizačních řešení firmy Phoenix Contact. Firma vsadila na otevřenost řešení a transparentnost od úrovně snímačů a akčních členů až po úroveň řízení. Je jedním z iniciátorů vzniku sdružení IDA a aktivně se podílí na jeho práci.

Sortiment automatizační techniky je neustále doplňován o nové produkty, a to především v oblastech komunikačních prostředků (přepínače, směrovače a komunikační brány pro Interbus a Ethernet), v oblasti decentralizovaných vstupně výstupních modulů, průmyslových počítačů, softwaru pro programování a diagnostiku, měničů frekvence a jednotek pro polohování.

Bližší informace o sortimentu firmy najdete v článku na str. 26.