Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky v systému Promotic

Systém Promotic je komplexní softwarový nástroj kategorie SCADA/HMI k vytváření vizualizačních a řídicích uživatelských programů v nejrůznějších oblastech průmyslu.
 
Významnou novinkou systému Promotic ve verzi 7.3 je zavedení pracovní plochy (PmWorkspace), která má velký význam pro vytváření grafického vzhledu uživatelského programu. Projektant si může rozdělit dostupnou plochu obrazovky na jednotlivé části – rámce. V těchto rámcích je následně možné zobrazovat nejenom grafické panely, ale také další objekty, jako jsou např. nástrojové lišty nebo prohlížeče alarmů a událostí (event). Výhodou takto uspořádané pracovní plochy je zjednodušení návrhu grafického vzhledu uživatelského programu. Projektant již v něm nemusí složitě určovat umístění jednotlivých grafických panelů.
 
Další výhodou pracovní plochy je možnost zpřístupnit ji na webu. Zpřístupnění je velice jednoduché. Projektant k tomu nemusí mít žádné znalosti tvorby webového obsahu, protože Promotic vytvoří příslušné webové stránky automaticky. Tímto způsobem je možné zpřístupnit na webu nejenom jednotlivé grafické panely, ale také vzhled celého uživatelského programu včetně prohlížeče alarmů a událostí (event), který se stane součástí pracovní plochy. Samozřejmostí je možnost zpětného ovládání programu.
 
Pracovní plocha se tak stává nástrojem, který umožňuje vytvářet grafickou úpravu uživatelských programů jednodušeji a rychleji než doposud. Kromě toho je možné vytvořit webový uživatelský program v internetovém prohlížeči se stejným vzhledem a funkcemi, jaké má klasický uživatelský program Promotic.
 
Další novinkou je zavedení parametrů grafických prvků a obrazů. Parametry grafických prvků umožňují vytvořit složený uživatelský prvek, který zobrazuje několik hodnot současně. Příkladem může být objekt, který zobrazuje hodnoty nějakého pohonu (počet otáček a proud motoru, frekvence měniče apod.). Je-li v uživatelském programu použit větší počet pohonů, stačí vytvořit jeden grafický prvek, který tyto veličiny zobrazí. Pro vytvoření dalších grafických prvků, které zobrazují stejné veličiny jiných objektů (v tomto příkladě jiných pohonů) potom stačí pouze změnit parametr prvku. Tím se prvek propojí s daty jiného objektu.
 
Parametr obrazu zase projektantovi umožňuje vytvořit jeden obraz a použít ho pro zobrazení jednoho z několika stejných objektů. Toho se dosáhne nastavením parametru při otevření takového obrazu (např. jednotlivé kotle v kotelně).
 
Systému Promotic je také obohacen o možnost vytvářet vícejazyčné uživatelské programy, jejichž jazykové verze lze přepínat i za běhu programu. Ve webovém prostředí lze dokonce prohlížet obrazy v jiné jazykové verzi, než ve které běží uživatelský program. Toho se využívá například v dispečinku tepelných čerpadel firmy TC Mach, kde se na jednom pracovišti sbírají data z čerpadel provozovaných v různých zemích. Operátoři v těchto zemích mají možnost prohlížet data ve svých rodných jazycích (anglicky, francouzsky, německy apod.) nezávisle na uživatelském programu, který běží v češtině.
 
Ing. Kazimír Heczko,
 
Obr. 1. Pracovní plocha systému Promotic