Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Novinky v systému Promotic

číslo 8/2006

Novinky v systému Promotic

Firma Microsys, spol. s r. o., vyvíjí a prodává systém SCADA/HMI Promotic. Je to komplexní softwarový nástroj pro efektivní tvorbu otevřených vizualizačních a řídicích systémů pro automatizaci v nejrůznějších odvětvích průmyslu, který pracuje pod operačním systémem Windows. Jeho nejnovější verze, Promotic 7, přináší nové funkce a zdokonalení zejména v oblastech grafiky, komunikace, jazykové nezávislosti a webu.

Co se týče grafiky, k dispozici je nový grafický prvek PmiRasterImage pro zobrazení všech standardních rastrových formátů (BMP, JPEG, GIF, PNG). Zobrazuje obrázky s definovanou barvou a stupněm průhlednosti, zabarvuje je do definované barvy, zprůsvitňuje je, otáčí atd. Vedle rastrových formátů je v Promotic 7 podporován také moderní vektorový formát SVG, výkonný a standardizovaný grafický formát založený na XML. Formát SVG podporuje barvy, stínování, průhlednost, průsvitnost atd., obrázky v SVG se při zvětšování nedeformují a soubory jsou řádově menší než soubory s rastrovou grafikou. Se systémem Promotic se nyní dodává nová obsáhlá knihovna technologických obrázků ve formátu SVG, podporovaném již mnoha grafickými editory i prohlížeči webových stránek, na němž bude systém Promotic dále stavět.

Obr. 1.

Obr. 1. Zobrazení technologického zařízení čistírny odpadních vod v systému Promotic 7

Komunikační ovladače systému Promotic jsou v současné době vedle sériové linky zobecněny i pro Ethernet (Modbus – Ethernet, M-Bus – Ethernet a Teco – Ethernet). Pod Ethernet je převeden i ovladač PmChar, takže po Ethernetu lze přenášet data definovaná projektantem. Převést na Ethernet je možné i jiné ovladače sériové linky (poté lze např. s převodníkem RS-232/Ethernet snadno a rychle po Ethernetu komunikovat s automatem vybaveným pouze sériovou linkou). Licence pro daný ovladač umožňuje komunikovat jak přes sériovou linku, tak přes Ethernet. Cena ovladače umožňujícího komunikovat po sériové lince i po Ethernetu je přitom stejná jako cena původního ovladače samotné sériové linky. K dispozici jsou také zcela nové ovladače pro komunikační protokol podle normy IEC870-5 a pro komunikaci se systémem Siemens Teleperm (pro jaderné elektrárny).

Podpora několika jazyků s možností přepínání mezi nimi byla charakteristickou vlastností již předchozích verzí systému Promotic. Od verze Promotic 7 je systém převeden do Unicode, což umožňuje snadno vytvářet zobrazení s texty současně v různých jazycích, i neevropských (obr. 1).

Osvědčený způsob automatického generování webových stránek (HTML) se zobrazeními v systému Promotic je ve verzi Promotic 7 dále zobecněn o další prvky (např. zmíněný nový grafický prvek PmiRasterImage včetně vektorové grafiky SVG, zobecněné prohlížení prvků ActiveX atd.).

Obecně jsou základem systému Promotic 7 nové knihovny od firmy Microsoft, a systém tedy sleduje a bude i nadále sledovat vývoj zajišťovaný touto firmou. Systém Promotic 7 běží pod Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003. Pro stávající uživatele je přechod na novou verzi bez problémů a tradičně zdarma.

Na podzim bude firma Microsys pořádat bezplatné semináře věnované zmíněným novinkám. Informace o nich přinesou webové stránky http://www.promotic.cz, kde je podrobně zdokumentován mj. i systém Promotic 7.

Ing. Petr Návrat,
Microsys spol. s r. o.