Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky v řadě distribuovaných modulů ICP CON

Přestože se s moduly pro distribuované připojení vstupů a výstupů k řídicím systémům přes sériovou sběrnici RS-485 uživatelé setkávají na trhu již déle než patnáct let, stále jde o nejrozšířenější a neustále se vyvíjející zařízení. Tento trend ve své nabídce produktů sleduje i společnost Elcom IPC, s. r. o.
 
Důvodem obliby modulů I/O s rozhraním RS-485 je jejich snadné použití. Připojují se obyčejným dvouvodičovým kabelem a obvykle jednoduše komunikují textovým protokolem, který se postupem času standardizoval, takže lze navzájem kombinovat na jedné lince a v jednom aplikačním programu moduly od různých výrobců. Během doby se na trhu také vyprofilovali výrobci, kteří se této oblasti skutečně plnohodnotně věnují a nabízejí ucelenou řadu vlastních výrobků včetně softwarové podpory, tj. neomezují se jen na prodej výrobků od jiných firem a jejich prodej pod vlastní značkou jako OEM. Takovým plnohodnotným výrobcem firma ICP DAS, která díky mnohaletému vývoji a sledování požadavků zákazníků nabízí systém I-7000, v současné době nejucelenější řadu modulů pro distribuované měření a sběr dat.
 
Firma provádí neustálý vývoj řady modulů I-7000 a nezaměřuje se přitom jen na doplňování nových funkcí, ale také zdokonaluje ochranu jak samotných modulů, tak i jejich uživatelů. V současné době nabízí výběr z téměř stovky různých modulů a další neustále vznikají. Nezbytnou součástí řady jsou komunikační převodníky pro připojení k mnoha standardním typům rozhraní a sběrnic.
 
V současné době přichází firma ICP DAS v oblasti modulů I/O s následujícími novinkami.
 

Měření termočlánky

Modul I-7018Z je desetikanálový vstupní modul s ochranou vstupů určený především k měření teplot termočlánky. Díky novému řešení měřicích obvodů je jeho přesnost srovnatelná s přesností značkových měřicích přístrojů. Vedle měření termočlánky je použitelný také k měření napěťových nebo proudových signálů. Modul I-7018Z představuje cenově výhodné řešení pro nejrůznější malé úlohy. U každého z jeho deseti vstupů lze individuálně nastavit typ a rozsah připojeného signálu. K jednomu modulu je takto možné připojit několik různých zdrojů signálů současně. Modul má přepěťovou ochranu vstupů do 240 V, detekci přerušení signálového vedení při měření proudů nebo s termočlánky a ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD) do napětí až 4 kV.
 

Měření napětí a proudů

Dalším novým přístrojem je modul I-7017Z. K tomuto také desetikanálovému modulu nelze, na rozdíl od předchozího modulu I-7018Z, přímo připojit termočlánky. Měří pouze napětí a proudy, opět s možností nastavit typ a rozsah signálu pro každý vstup individuálně. Typ vstupu (napětí/proud) se volí zapojením propojek uvnitř modulu a při měření proudu není třeba připojovat obvyklé vnější bočníky. Frekvenci vzorkování lze nastavit na 10 nebo 60 Hz. Přepěťová ochrana a ochrana proti napěťovým špičkám je stejná jako u modulu I-7018Z.
 
K uspokojení častých požadavků na měření větších stejnosměrných napětí byla nabídka rozšířena o modul I-7017R-A5 (obr. 1). Jeho osm vstupů může být nastaveno na rozsah ±50 nebo ±150 V při vzorkování frekvencí 10 nebo 50 Hz. Vstupy mají přepěťovou ochranu do úrovně ±200 V. Pro jeho bezpečné použití nabízí firma ICP DAS kryt odnímatelné svorkovnice zamezující dotyk s její živou částí.
 

Měření odporovými teploměry

Poslední novinkou v systému I-7000 je modul I-7015P, určený k měření až šesti teplot odporovými teploměry s dlouhým přívodním vedením. Modul má vestavěnou kompenzaci přívodu pro třívodičově zapojené teploměry, díky níž může přesně měřit bez ohledu na vzdálenost teploměru od modulu. Každý z šesti kanálů může být individuálně nastaven na jiný typ z podporovaných platinových, niklových nebo měděných snímačů. Vstupy jsou opět chráněny proti napěťovým špičkám.
 

EZ Data Logger

Ze strany potenciálních uživatelů se stále ozývají požadavky na jednoduchý počítačový program pro zobrazení naměřených hodnot, jejich archivaci a popř. i nastavování výstupů v závislosti na naměřených hodnotách. Důvod je ten, že běžné systémy typu SCADA tyto funkce sice bez problémů plní, ale jejich cena může i několikanásobně překročit přijatelnou cenu celého systému. Další investice pak vyžaduje studium těchto složitých systémů nebo nutná školení. Firma ICP DAS proto začala nabízet vlastní software EZ Data Logger, který je vhodný pro tento typ úloh. Umožňuje měřit hodnoty signálu na vstupech, v zadaných časových intervalech je archivovat a prezentovat při použití předem připravených nebo uživatelem vytvořených a importovaných grafických prvků. Výstupy může uživatel ovládat ručně nebo při použití zadaných algoritmů. Se softwarem EZ Data Logger mohou spolupracovat distribuované moduly a modulární systémy ICP DAS s protokolem DCON nebo Modbus. Připojit lze i zařízení od jiných výrobců s protokolem Modbus RTU nebo Modbus TCP. Pro správné spuštění úlohy musí být ale vždy připojeno alespoň jedno zařízení ICP DAS. Uživatelské určení tohoto softwaru je promítnuto do jeho ceny. Je zdarma k dispozici na webových stránkách výrobce, a i přesto je neustále vylepšován.
 

Dostupnost

Distribuované vstupní a výstupní moduly i další produkty firmy ICP DAS je možné zakoupit u společnosti Elcom IPC. Podrobnější informace lze získat také na webových stránkách http://www.elcomgroup.eu
 
Michal Kahánek, Elcom IPC, s. r. o.
 
Obr. 1. Modul I-7017R-A5 s rozhraním RS-485 pro měření stejnosměrných napětí