Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Novinky v provozní analytické technice

číslo 12/2004

Novinky v provozní analytické technice

Tento článek poskytuje čtenářům časopisu Automa informace o nových aktivitách firmy Yokogawa v oblasti provozní analytické techniky.

Z evropského výrobního závodu (bývalý Electrofact-Yokogawa) přicházejí na trh nové převodníky EXA450 pro analýzu vlastností kapalin: pH, vodivosti (kontaktní i indukční) a měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Obr. 1. Obr. 3.

Pro jednodušší aplikace měření pH, ORP a vodivosti jsou k dispozici nové panelové typy převodníků EXA100 (obr. 1). Doporučujeme zájemcům požádat o cenovou nabídku – cena regulační smyčky je příjemně překvapí.

V chemickém a petrochemickém průmyslu a při výrobě polovodičů se stále více prosazují spektrofotometrické metody pro vyhodnocování složení a dalších vlastností kapalin. Třetí generace FT-NIR (Fourier Transform – Near InfraRed) analyzátoru InfraSpec NR800 využívá pro vyhodnocení interferogramu blízkého infračerveného spektra (750 až 2 500 nm) záření, které prošlo měřeným vzorkem, Fourierovu transformaci. Útlum na některé vlnové délce lze pomocí chemometrického modelu interpretovat jako změnu ve složení vzorku. Posun polopropustných zrcadel interferometru řízený laserem zajišťuje vysokou přesnost i linearitu měření koncentrace a také přenositelnost výsledků mezi laboratorním a provozním měřením. K interferometru je možné optickým kabelem (až 300 m) připojit čtyři nezávislé sondy a pomocí multiplexování vzorků měřit až 64 různých parametrů (obr. 2). NR800 vyniká velkou rychlostí odezvy (3 s), odolností proti vibracím i změnám teploty okolí. Yokogawa již ve více než 200 úspěšných aplikacích instalovala zařízení pracující na tomto principu měření, nyní také nabízí výstavbu modelu aplikace nebo asistenci při jeho tvorbě u zákazníka.

Obr. 2.

V oblasti analýzy plynů se Yokogawa rozhodla v Evropě obnovit prodej provozních chromatografů PGC. Nepřerušená tradice ve vývoji hardwaru a výstavbě aplikací od roku 1959 staví tuto firmu na přední místo ve zmíněném oboru. Ve střední a východní Evropě firma navazuje na dodávky před rokem 1983 (více než padesát kusů), a tak není překvapením, že za tři roky obnoveného prodeje zde prodala více než šedesát systémů. Chromatograf GC1000 Mk-II získává stále větší oblibu díky nízkým provozním nákladům, snadné obsluze a vynikající spolehlivosti všech dílů.

Čtvrtou generaci zirkoniových detektorů i převodníků koncentrace kyslíku ve spalinách ZR22G, ZR402G, ZR202G sice Yokogawa představila již před čtyřmi lety, ale nyní nabízí nový model „průměrujícího„ převodníku pro vícenásobné měření O2mation EXAxt AV550G (obr. 3), který plně nahrazuje na starší model AV8C. V případě potřeby měřit obsah kyslíku na třech a více místech se řešení s čtyř- nebo osmikanálovou jednotkou AV550G vyplatí. Kromě standardních funkcí, kalibračních postupů a sledování životnosti sondy umožňuje převodník zaznamenávat průběhy jednotlivých měřených hodnot a zobrazovat je na 5,7" TFT barevném dotykovém displeji, počítat průměry ve třech skupinách, na základě historie navrhovat čas příští kalibrace, na dálku validovat měření nebo ovládat automatický proplach kalibračních potrubí. Parametry prostředí v okolí převodníku hlídá zabudovaný snímač teploty a měření asymetrie při kalibraci odhalí změny v podmínkách měření (tlak, zanesený filtr apod.). Nově koncipovaná elektronika dovoluje díky zdvojenému CPU výměnu jednotlivých měřicích karet za provozu. Převodník má pět systémových kontaktních výstupů, dva vstupy, výstupy pro ovládání kalibrací, tři proudové průměrující výstupy a z každé měřicí karty proudový i kontaktní výstup.

Obr. 4.

Počátkem příštího roku v Evropě Yokogawa představí velmi úspěšný model hustoměru plynů pracující na vibračním principu GD402G (obr. 4). Buzením tenkostěnného válce dvěma budiči 2 a 6 kHz ve dvou různých směrech a snímáním poměru mezi rezonančními frekvencemi je eliminován vliv nečistot, teploty i vibrací. Převodník je vybaven přesným snímačem absolutního tlaku EJA310A pro korekci tlakových změn. Kromě primárního měření hustoty lze přepočtem měřit i další parametry plynu jako specifickou váhu, molekulární hmotnost, koncentraci plynu, čistotu vodíku nebo výhřevnost. Převodník vyniká rozsahem měření 0,1 až 6 kg/m3, opakovatelností ±1 g/m3, stabilitou ±3 g/m3/měsíc odolností proti skokovým změnám teploty (max.1 g/m3/10 °C) a vibracím (0,3 g/m3 při 1 G v pásmu 0 až 500 Hz). Snadná údržba, možnost čištění i proplachem, jednoduchá a rychlá kalibrace a certifikace pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu umožňují tento analyzátor všestranně využít v chemickém průmyslu, rafineriích, plynárenství, ale také při měření čistoty a koncentrace vodíku např. v energetice u vodíkem chlazených generátorů.

Z uvedeného letmého výčtu aktivit firmy Yokogawa v oblasti analytické techniky je patrná upřímná snaha nalézat optimální řešení požadavků nejrůznějších provozů a neustále posouvat vpřed kvalitu výrobků i služeb.

Tomáš Zetek,
Yokogawa

YOKOGAWA – Reprezentační kancelář
1. máje 120
703 00 Ostrava
tel.: 595 953 967
fax: 595 955 673
e-mail: yokogawa@daas.cz

Inzerce zpět