Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Novinky v přístrojové technice Siemens

Konkurenční výhoda ve zpracovatelském průmyslu spočívá ve schopnosti vyrábět rychleji, pružněji a hospodárněji. Přesnost a spolehlivost výrobních procesů je nutné sledovat, což znamená měřit a analyzovat. Při používání měřicích přístrojů s odpovídajícími vlastnostmi lze nejen vyrábět produkty požadované kvality, ale i cílenou optimalizací procesů snižovat výrobní náklady. Společnost Siemens nabízí ucelenou skupinu produktů průmyslové měřicí techniky pro měření polohy hladiny, průtoku, tlaku a teploty, analýzu plynů a kapalin a statické i kontinuální vážení (včetně průtoku sypkých látek), a to od jednotlivých přístrojů po kompletní systémy. V oblastech vážicí techniky a měření polohy hladiny společnost letos přišla s několika novinkami koncepčně doplňujícími širokou nabídku provozních přístrojů značky Siemens.

Nejvýznamnější novinkou roku 2013 v oblasti vážicí techniky je nový převodník pro statické vážení Siwarex WP231. Nabídku v oboru statického vážení společnost Siemens dále rozšířila o nové tenzometrické siloměry pro velká zatížení a vysoké teploty řady Siwarex WL270 KS CA a velmi přesné tenzometrické siloměrné členy Siwarex WL260 SP-S SC a Siwarex WL260 SP-S SB. Dalšími novinkami, tentokrát z kanadského výrobního závodu Siemens – Milltronics, jsou větší displej pro zobrazovač Sitrans RD200 s (obr. 4) a rozšíření sortimentu radarových hladinoměrů s měřicím rozsahem do 30 m o přístroj Sitrans LR260 (závitová verze).

Nový Siwarex WP231 pro PLC Simatic S7-1200

Přístroj Siwarex WP231 je univerzální vážicí modul určený k instalaci do řídicího systému Simatic S7-1200 (obr. 1). Nový převodník je vhodný ke sledování zaplnění sil a zásobníků a k vážení zboží na plošinových váhách. Je určen k použití v úlohách vyžadujících velmi přesné vážení, např. v potravinářství, farmaceutickém a chemickém průmyslu apod. V sestavě s rozhraním Siwarex Ex-Interface IS lze nový modul použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vážicí modul Siwarex WP231 lze začlenit do sestavy PLC Simatic S7-1200 a snadno a rychle parametrizovat v jednotném inženýrském prostředí TIA Portal. Přístroj má čtyři digitální I/O a jeden analogový výstup. Při využití vestavěného ethernetového rozhraní s protokolem Modbus TCP/IP či sériové linky RS-485 (protokol Modbus RTU) lze modul provozovat prostřednictvím operátorského panelu podporujícího protokol Modbus zcela nezávisle na PLC Simatic S7-1200. Ať už v rozličných úlohách jako samostatné zařízení, bez PLC, nebo v situacích, kdy došlo k poruše řídicí jednotky.

Siwarex WP231 nabízí, jak při samostatném použití tak ve spojení s procesorovou jednotkou řídicího systému Simatic
S7-1200, široké rozpětí volby hodnot parametrů a různé funkce správy výstražných hlášení, jež umožňují zvyšovat výkonnost zařízení. Uživatelé mohou podle potřeby nastavovat různé mezní hodnoty vstupních signálů a přiřazovat jednotlivým výstupům rozličné funkce. Doplňkové diagnostické funkce, jako např. zaznamenávání naměřených hmotností a hodnot různých provozních veličin (funkce Trace), umožňují dosáhnout větší transparentnosti výrobního procesu a usnadňují uvádění modulu do provozu i jeho následnou údržbu.

Nové tenzometrické siloměrné prvky Siwarex

Nové centrické snímače síly pro velké zatížení Siwarex WL270 KS CA (obr. 2) jsou dodávány pro jmenovité zatížení 350 až 500 t. Díky své malé montážní výšce jsou zvlášť vhodné k použití při vážení zásobníků, násypek a kontejnerů s velkou hmotností. K dispozici je i provedení pro vysoké teploty až do 250 °C.

Snímače WL270 KS CA lze dodat také se siloměrným členem ve speciálním provedení s redundantním tenzometrickým můstkem, kde oba měřicí můstky trvale poskytují měřicí signál. Při poruše jednoho z můstků zůstává druhý dále k dispozici a umožňuje bez přerušení pokračovat ve vážení. Uspořádání se dvěma tenzometrickými můstky pomáhá dosáhnout větší spolehlivosti přístroje a je nabízeno u siloměrů pro jmenovité zatížení 13 t a větší.

Nové tenzometrické siloměrné členy pro excentrické zatížení Siwarex WL260 SP-S SC a Siwarex WL260 SP-S SB (obr. 3) jsou určeny k použití ve velmi přesných a přitom rychlých vážicích zařízeních, jako jsou např. plošinové váhy, kontrolní váhy a dávkovací zařízení. Oba siloměrné členy mají vysoký stupeň krytí IP68, popř. IP69K (WL260 SP-S SC), a splňují přísné hygienické předpisy platné v potravinářství a ve farmaceutickém průmyslu. Pro úlohy vyžadující zvlášť přesné vážení je k dispozici siloměrný člen Siwarex WL260 SP-S SC v provedení C4 MR. Nové siloměrné členy díky své mimořádně velké tuhosti, a tudíž malému pracovnímu zdvihu pouhých 0,03 až 0,19 mm, vynikají také velmi rychlou odezvou na změnu zatížení. To je důležité zejména v úlohách vyžadujících rychlé vážení, jako je např. dynamické kontrolní vážení. Přístroj Siwarex WL260 SP-S SC je vhodný k použití s plošinami o rozměrech až 800 × 800 mm, zatímco Siwarex WL260 SP-S SB je určen pro menší plošiny s rozměry do 350 × 350 mm. 

Novinky ze závodu Siemens – Milltronics

Novinkou letošního jara v nabídce závodu Siemens – Milltronics je nový velký displej pro zobrazovače typové řady Sitrans RD200. V případě volby velkého displeje zákazník získá zobrazovač s údajem čitelným i na velkou vzdálenost. V nabídce i nadále zůstává také standardní displej s využitím druhého (pomocného) řádku k zobrazení údajů o aktuálním stavu procesu (obr. 4).

V oblasti přístrojů pro měření polohy hladiny kapalin byla nabídka rozšířena o bezkontaktní radarový hladinoměr Sitrans LR260 v provedení se závitovým upevněním. Jde o přístroj s velkým výkonem určený k použití při velmi náročných úlohách, mj. tam, kde je třeba měřit polohu hladiny v zásobnících s výškou v rozmezí 20 až 30 m. Uvedením přístroje Sitrans LR260 na trh je doplněna nabídka radarových hladinoměrů Siemens – Milltronics pro kapaliny, v níž byly dosud k měření polohy hladiny s rozsahem do 20 m k dispozici bezkontaktní radary Sitrans Probe LR, Sitrans LR200 nebo Sitrans LR250 a nad 20 m bezkontaktní radar Sitrans LR400 s velkým dosahem až 50 m. Uvedená novinka umožní realizovat měřicí řetězce maximálně vyhovující požadavkům jednotlivých úloh, a tak dosáhnout větší přesnosti a spolehlivostí měření.

Závěr

Uvedené novinky od společnosti Siemens dále usnadní realizaci měřicích řetězců a systémů vyhovujících v maximální možné míře požadavkům náročných měřicích a řídicích úloh v mnoha odvětvích průmyslu. V oboru provozních přístrojů pro průmyslová odvětví se spojitými technologickými procesy lze s výhodou využít služby technických poradců ze společnosti Siemens, kteří v rámci své činnosti odpovídají na dotazy zákazníků související s vhodným uspořádáním měřicího systému, zpracovávají technické a cenové nabídky a rovněž zajišťují pro zákazníky technickou podporu včetně koordinace servisních služeb. Techničtí poradci z oddělení provozních přístrojů společnosti Siemens jsou připraveni navrhnout optimálně uspořádané měřicí systémy přímo pro konkrétní automatizační projekty v souladu s jednotnou koncepcí plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) společnosti Siemens. 

Filip Tůma, Siemens, s. r. o.

Obr. 1. Převodník pro statické vážení Siwarex WP231 pro PLC Simatic S7-1200

Obr. 2. Siloměr pro velká zatížení Siwarex WL270 KS CA

Obr. 3. Tenzometrické siloměrné členy pro excentrické zatížení Siwarex WL260 SP-S SC a Siwarex WL260 SP-S SB

Obr. 4. Nový displej pro zobrazovač Sitrans RD200 s větším obrazovým polem a číslicemi (vpravo)