Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Novinky v oboru strojového vidění

číslo 8/2006

Novinky v oboru strojového vidění

Společnost Cognex je jedním z největších a nejvýznamnějších dodavatelů techniky pro strojového vidění. Její produkty se používají všude, kde je třeba s velkou přesností a rychlostí identifikovat výrobky, kontrolovat jejich tvar, měřit odchylky od jmenovitých rozměrů nebo navádět ramena robotů. Výroba polovodičových součástek, osazování desek plošných spojů, kontrola vláken žárovek, inspekce úplnosti balení – to je jen několik příkladů z oboru elektrotechnické výroby. Podobné by se našly v automobilovém průmyslu, v potravinářské výrobě i v dalších výrobních odvětvích.

K základním kamenům sortimentu firmy Cognex patří snímače In-Sight, software pro zpracování obrazu na PC, produkty pro identifikaci, senzory určené pro řešení specifických problémů (např. pro stereoskopické vidění) a systémy pro kontrolu povrchů (v textilním průmyslu, plastikářské výrobě, tiskařství apod.). K dispozici jsou nejen inteligentní a výkonné kamery, ale i jednoduché snímače pro úlohy s menšími technickými požadavky, které jsou citlivé na cenu komponent.

Další odstavce seznámí čtenáře s dvěma zajímavými skupinami produktů ze sortimentu firmy Cognex.

Snímače In-Sight 5400

Snímače In-Sight řady 5400 (obr. 1) jsou kamery určené pro průmyslové prostředí. Vyznačují se robustním hliníkovým nebo korozivzdorným pouzdrem a utěsněnými konektory M12. Díky tomu mají krytí IP67 a mohou pracovat i v prašném prostředí a prostředí se stříkajícími kapalinami. Velká je též odolnost těchto kamer proti vibracím a nárazům. V provedení In-Sight 5400S mají kamery korozivzdorné pouzdro, a lze je tedy použít i v prostředí, kde se vyskytují agresivní kapaliny nebo kde je nutné počítat s čištěním saponáty a desinfekčními prostředky; typicky tedy v potravinářství nebo ve farmacii. Krytí kamery v tomto provedení je IP68 (NEMA 6P). Kamery řady 5400 rozlišují 256 úrovní šedi, pouze verze 5400C rozeznává i barvy. Kromě sériového výstupu mají kamery také výstup na Ethernet. Zde mohou komunikovat protokolem TCP/IP a v síti mohou mít přiřazenu dynamickou (standardně) nebo i statickou IP adresu.

Obr. 1.

Obr. 1. Průmyslové kamery In-Sight 5400

Letošní novinkou v řadě kamer In-Sight 5400 je verze 5400R. Tato kamera má senzor s potřebnou optikou, jenž je umístěn samostatně, mimo jednotku zpracování obrazu. Je tedy vhodná pro použití v místech, kde je nedostatek prostoru nebo kde je třeba, aby kamera měla co nejmenší hmotnost. Typickými oblastmi použití jsou ramena robotů. Vzdálenost mezi kamerou a jednotkou zpracování obrazu může být až 15 m.

Software In-Sight Explorer

Druhou skupinou produktů ze sortimentu firmy Cognex je software. Ke všem kamerám řady In-Sight 5400 je k dispozici knihovna softwarových nástrojů pro automatickou identifikaci, měření a inspekci a nástroj In-Sight Explorer pro zjednodušení vývoje aplikací a správu připojení kamery do ethernetové sítě. Na objednávku lze dodat software PatMax®, určený pro kvalitnější a rychlejší lokalizaci objektů.

V srpnu 2006 byla na trh uvolněna verze 3.3 softwaru In-Sight Explorer. Inovovány byly zejména nástroje pro kalibraci kamer a jejich komunikaci s nadřazeným systémem. Cílem těchto úprav bylo maximálně usnadnit návrh aplikací pro navádění robotů a pro inspekční úlohy. Oba tyto typy úloh se v praxi často vyskytují současně: např. inspekční systém kontroluje rozměry a tvar součástek a robot je potom třídí do palet. Konkrétně byla do softwaru doplněna nelineární kalibrace, která zlepšuje opakovatelnost měření pomocí korekce perspektivního zkreslení objektivu kamery a korekce pro měření na zakřivených plochách. Pro integraci do systémů řízení robotů přibyly nové ovladače (především pro roboty Kuka, ABB a GE Fanuc) a vzorové podprogramy pro rutinní úlohy.

Zastoupení v České republice

V roce 2005 se stala smluvním partnerem a systémovým integrátorem firmy Cognex pro Českou republiku společnost Applic, spol. s r. o. Tato firma poskytuje pro všechny systémy strojového vidění od společnosti Cognex kompletní obchodní, technické a inženýrské služby.

(ed)

Applic s. r. o.
Puškinova 445
460 08 Liberec,
tel.: 485 382 222
fax: 485 382 211
e-mail: info@applic.cz
http://www.applic.cz