Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Novinky v oblasti analytické techniky

číslo 12/2004

Novinky v oblasti analytické techniky

Firma Jumo nepřetržitě inovuje svou nabídku přístrojů určených pro nejširší použití při měření a regulaci různých technologických veličin v nejrůznějších průmyslových oborech. V oblasti analýzy kapalin se v poslední době zaměřila zejména na elektrody k měření pH a redox potenciálu a převodníky pro měření vodivosti a dalších veličin.

Elektrody pro měření pH a redox potenciálu Obr. 1.

V současné době nabízí firma Jumo tři základní typové řady elektrod pro měření pH a redukčně-oxidačního (redox) potenciálu, a to:

  • Jumo tecLine,
  • Jumo ecoLine,
  • Jumo labLine.

Řada elektrod Jumo tecLine byla speciálně vyvinuta pro použití v prostředí charakteristickém zejména velkou teplotou – měřit lze i při 135 °C – a značně znečištěnými médii (emulze, suspenze, roztoky s bílkovinami a siřičitany apod.). V provedení s membránou z PTFE nebo keramiky jsou tyto elektrody velmi vhodné k měření parametrů komunálních a průmyslových odpadních vod. Standardně se dodávají v délkách 120 a 225 mm a je v nich použit pevný elektrolyt na bázi polymerů. Lze je dodat s vestavěným odporovým čidlem teploty (Pt100 nebo Pt1000) a vyhotovené z různých druhů membránových skel a s různě provedeným mechanickým připojením. Verze s tzv. DS-sklem mohou být sterilizovány vodní párou. Pro polovodičový průmyslu je určena mechanicky velmi stabilní pH elektroda s robustní plochou membránou (téměř osmnáctkrát pevnější než kulová membrána), která je díky použitému speciálnímu sklu (tzv. Jumo C-sklo) odolná proti fluoridům až do koncentrace 1 000 mg/l.

Řada elektrod Jumo ecoLine byla vyvinuta s ohledem na široké komerční použití např. v potravinářství a v lázeňských a terapeutických zařízeních, a to při zachování kvality jednotlivých elektrod. Zárukou spolehlivého měření jsou referenční elektrolyt s velkou viskozitou, svodový systém Ag/AgCl a keramická membrána. Aktivní částí skleněné elektrody je mechanicky stabilní zaoblená membrána ze speciálního skla Jumo U. Aktivní část elektrod na měření redox potenciálu lze vyrobit ze zlata nebo z platiny.

Obr. 2.

Podskupinou řady Jumo ecoLine jsou elektrody řady Jumo blackLine (obr. 1), určené zejména pro oblast tzv. hobby (akvaristika, bazény) a obecně pro vodní hospodářství při teplotě od 0 do 80 °C a tlaku až 0,6 MPa. Jsou výjimečné především svou robustní konstrukcí a odolností proti zásadám i kyselinám, stabilitou parametrů a rychlou odezvou v čase. Elektroda pro měření redox potenciálu je použitelná v rozmezí ±2 000 mV. Je možné využít i výhodnou nabídku konečným výrobcům (OEM).

Řada elektrod Jumo labLine byla vyvinuta pro přesná laboratorní měření. Patří do ní zajímavé mikroelektrody pH, elektrody Jumolab s průměrem aktivní části 6 mm, elektrody plněné kapalným KCl i vpichovací membránová elektroda, nacházející uplatnění zejména v potravinářském průmyslu.

Indukční převodník vodivosti se dvěma spínanými výstupy

Představitelem nové generace indukčních převodníků vodivosti je přístroj Jumo CTI-500 (obr. 2). Ekonomická kombinace indukčního principu s mnoha integrovanými funkcemi nabízí uživateli nové možnosti, jež u dosavadních indukčních systémů nejsou obvyklé. Převodník je k dispozici s různým provedením mechanického připojení – od varianty montáže do potrubí a do nádrží s měřicími rozsahy od 0 až 500 µS/cm do 0 až 2 000 mS/cm. Je tedy univerzálním zařízením pro obecné použití ve vodním hospodářství i ve speciálních aplikacích, např. při kontrole vody v oplachových lázních, odsolovaní nádrží, v myčkách lahví, v zařízeních pro čištění bez demontáže (Clean-in-Process – CIP) apod.

Přístroj se dodává jako integrovaný hlavicový převodník nebo ve verzi s odděleným senzorem a elektronikou s LCD a několikajazyčným menu, výrazně usnadňujícím jeho obsluhu. Standardně jsou k dispozici dva galvanicky oddělené výstupy skutečné hodnoty (vodivost a teplota), volitelně proudový nebo napěťový, a dva galvanicky oddělené polovodičové výstupy (14 až 50 V DC/AC při proudu až 200 mA).

Dodávaný Setup-program umožňuje nastavit všechny parametry i funkce přístroje a zvolenou konfiguraci uložit i vytisknout, popř. i zadat vlastní, zákaznickou křivku závislosti koncentrace na vodivosti.

Převodníky pro analýzu Jumo dTrans také v samostatné skříňce

Obr. 3.

Osvědčené převodníky pro analýzu řady Jumo dTrans jsou nyní dodávány také v samostatné skříňce, umožňující jejich použití přímo v provozu. Skříňku lze vybavit přístroji pro měření, popř. regulaci:

  • pH (Jumo dTrans pH01),
  • redox potenciálu (Jumo dTrans Rd01),
  • elektrolytické vodivosti (Jumo dTrans Lf01),
  • ultračisté vody, včetně funkce USP (Jumo dTrans Rw01),
  • obsahu volného chloru, oxidu chloričitého, ozonu a peroxidu vodíku (Jumo dTrans Az01).

Standardní verze obsahuje dva bezpotenciálové reléové kontakty a jeden galvanicky oddělený analogový výstup hodnoty měřené veličiny. Modulární koncepce umožňuje snadno přidat druhý analogový výstup či sériové rozhraní RS-422/485, Modbus nebo Profibus-DP.

Nové provedení montážní skříňky dovoluje, vedle klasické montáže panelového provedení do rozváděče, umístit přístroje řady Jumo dTrans přímo do provozu, zpravidla co nejblíže samotným senzorům.

(Jumo Měření a regulace)

Inzerce zpět