Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Novinky v lineárních pohonech Hoerbiger-Origa

číslo 1/2006

Novinky v lineárních pohonech Hoerbiger-Origa

Firma Hoerbiger-Origa stále rozšiřuje úspěšný výrobní program elektrických lineárních pohonů a související techniky. Mezi novými výrobky lze nalézt např. připravovanou zcela ojedinělou variantu lineárního pohonu s ozubeným řemenem a integrovaným vedením v provedení jako osový výložník, lineární vedení pro velká zatížení a systém pro inkrementální odměřování vzdálenosti.

Elektrický lineární pohon OSP-E..BV – osový výložník s ozubeným řemenem pro vertikální pohybové úlohy

Lineární pohon OSP-E..BV vychází z již ověřeného plochého profilu BHD, avšak s tím rozdílem, že pohon je upevňován za unašeč s převodovkou a břemeno je montováno na jedno z koncových vík pohybujícího se profilu (obr. 1). Jde o pohon vhodný zejména pro realizaci vertikálních zdvihových pohybů ve dvou- a víceosých pohybových systémech. Tak jako u všech dosavadních pohonů lze pouhým výběrem z obsáhlé nabídky upevňovacích prvků a příslušenství snadno splnit nejrůznější požadavky na zástavbu pohonu. Speciálně vyvinutý hliníkový profil obzvláště malé hmotnosti má velmi malý podíl na celkové pohyblivé hmotě. Díky integrovanému vedení s oběžnými kuličkovými pouzdry pohon vykazuje vynikající technické vlastnosti ohledně přípustné zátěže i statických a dynamických momentů. Profil se pohybuje s využitím pevné hnací hlavice, kterou prochází ozubený řemen (obr. 2). Připojit převodovku a motor na hnací hlavici je možné buď přes spojovací hřídel, dutou hřídel nebo čepy se spojkou.

Obr. 1.

Obr. 1. Elektrický lineární pohon OSP-E..BV pro vertikální pohybové úlohy

Pohon OSP-E..BV je velmi vhodný pro vertikální zdvihový pohyb s požadovanou velkou dynamikou. Může přenášet akční síly do 1 000 N. Modulární koncept systému Origa Plus dovoluje využít jej jako flexibilní nástavbu např. na pohon OSP-E..BHD, a nabízí tedy jednoduché uspořádání víceosého systému pro nastavování polohy břemen a manipulaci s nimi. Dodat lze popř. i provedení upravené podle přání zákazníka, které optimálně splňuje požadavky jeho specifické úlohy. Pohon OSP-E..BV bude dodáván ve velikostech 20 a 25 mm s volitelnou délkou zdvihu do 1 500 mm (tab. 1).

Souhrnně jsou pro lineární pohon OSP-E..BV charakteristické:

  • určení pro vertikální zdvihové pohyby,
  • velmi přesné nastavování polohy,
  • malá hmotnost výložníku,
  • integrované přesné vedení s pouzdry s oběhem kuliček,
  • kompatibilita s pohony pro velké zatížení OSP-E..BHD,
  • spolehlivý provoz a výborné dynamické kluzné vlastnosti,
  • převodovky a AC servomotory na střídavý proud jako součást nabídky příslušenství.

Velikost

20 mm, 25 mm

Akční síla

do 1 000 N

Rychlost

do 5 m·s–1

Zrychlení

do 20 m·s–2

Zpomalení

do 50 m·s–2

Přesnost nast. polohy

0,05 mm·m–1

Provozní teplota

–30 až +80 °C

Zdvih

až 1 500 mm

Tab. 1. Základní parametry pohonu OSP-E..BV

Lineární vedení HD pro velká zatížení

Dalším novým výrobkem v řadě systému OSP-P a OSP-E firmy Hoerbiger-Origa je masivní přesné lineární vedení typu HD pro pneumatické a elektrické pohony. Je to varianta určená pro velmi těžké provozy s požadavky na velké dynamické a statické zatížení a přesné nastavování polohy. Vyznačuje se standardním bezpístnicovým pohonem OSP-P nebo OSP-E, jenž je obklopen velmi přesným a masivním vedením Deutsche STAR se čtyřmi oběžnými pouzdry na posuvné jednotce (obr. 3). Pohony v obou variantách (pneumatický či elektrický) jsou dodávány ve velikostech 25, 32, 50 mm s možností maximálního zdvihu do 3 700 mm. Největšího klopného momentu, až 1 400 A·m, je dosahováno v ose y/z, největší zatížení je 18 000 N a největší rychlost pojezdu až 5 m·s–1. Jako příslušenství jsou vedle převodovek a servopohonu dodávány i tlumiče nárazu pro přesné vymezení zdvihu, spínače polohy či nový systém pro odměřování délky SFI-plus. Upevňovací prvky jsou stejné jako u ostatních lineárních pohonů Hoerbiger-Origa.

Inkrementální systém pro odměřování délky SFI-plus

Cenově přijatelný, jednoduchý a dostatečně přesný – tak lze charakterizovat praktický odměřovací systém pro běžné polohové úlohy. Pohyby je stále častěji třeba měřit a řídit. Dodatečné náklady na doplňkový měřicí systém však často bývají omezovány na minimum. Pořídit takový měřicí systém bylo doposud nesnadné. Jeden měřicí systém je příliš přesný a pro jednoduchá použití příliš drahý. Další jsou technicky velmi složité nebo nevhodné pro měření větších délek. Naproti tomu současný měřicí systém Hoerbiger-Origa SFI-plus plní, díky snadné montáži a výhodné ceně při rozlišení od 0,1 mm (volitelně 1,0 mm), požadavky převážné většiny úloh.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Pohled dovnitř pohonu OSP-E..BV
Obr. 3. Lineární vedení HD pro velká zatížení

Při posuzování námitky, že přesnost poskytovaná systémem Sensoflex SFI-plus je nedostatečná, se často zjistí, že není větší než nabízená nutná přesnost.

Systém SFI-plus je bezdotykové magnetické zařízení pro odměřování vzdálenosti (obr. 4). Má dvě základní komponenty – samolepicí magnetické měřítko a snímací hlavu s připojením na vnější řídicí systém. Snímací hlava se bezdotykově pohybuje podél magnetické pásky a mění magnetické pole kolem ní na elektrické signály pro zpracování v sériově zapojeném čítači vstupních impulsů (např. programovatelný automat, PC, digitální čítač pro inkrementální snímače). Snímací hlava nese dva snímače impulsů, fázově posunuté o 90° (elektrických), sledující magnetický pásek s rozlišením 0,4 mm a vytvářející dvoufázový měřicí signál (fáze A, B). Fázový úhel mezi signály A a B automaticky indikuje směr pohybu snímací hlavy. Magnetický pásek šíře 10 mm k nalepení na montážní plochu zbavenou prachu a mastnoty je opatřen oboustrannou lepicí páskou. Červená plastová fólie plní vedle optické funkce také funkci ochrany měřicí pásky.

Obr. 4.

Obr. 4. Odměřovací systém SFI-plus

Snímací hlava se na elektrický nebo pneumatický lineární pohon buď upevňuje dvěma šrouby již ve výrobním závodě, nebo může být dodána samostatně spolu s magnetickou páskou v metráži pro další různá využití při odměřování vzdálenosti.

Systém SFI-plus umožňuje odměřovat polohu na vzdálenost až 32 m. Je určen především pro translační pohyby a pracuje stejně spolehlivě na pneumatických, mechanických, elektrických i hydraulických pohonných systémech. Musí být pouze zajištěno, aby čtecí hlava mohla pojíždět po celé měřicí dráze. Systém lze použít všude tam, kde se neměří s přesností na tisíciny či setiny milimetru. Velmi dobře se uplatní např. u transportní a skladovací techniky, u podavačů k dřevařským nebo plastikářským strojům, u zkracovacích nebo pracovních stolů a na dopravnících. Poskytuje dokonalé signály o proběhnuté vzdálenosti při rychlosti pojezdu snímací hlavy až 10 m·s–1.

Martin Sedlák, Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
Olomoucká 87
627 00 Brno
tel.: 548 426 811, 548 213 233–5
fax: 548 426 813, 548 213 238
e-mail: brno@fluidbohemia.cz
http://www.fluidbohemia.cz