Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Novinky v automatizaci z praxe i výuky

Pod tímto názvem se skrývá hlavní téma připravovaného pokračování úspěšné řady technických konferencí Automatizace, Regulace a Procesy – ARaP. Ačkoliv loňský jubilejní desátý ročník byl považován za vyvrcholení a vhodné zakončení nepřetržité desetileté série, kladné odezvy z řad účastníků vedly organizátory k úvaze o jejím pokračování.

 
Časopis Automa jako mediální partner a spolupořadatel konferencí ARaP tuto iniciativu uvítal a informuje své čtenáře o hlavních bodech tohoto záměru. Ty jsou v průběžně aktualizovaných detailech k dispozici také na www.arap.cz.
 
Konání konference ARaP 2015 je naplánováno na 24. a 25. listopad 2015 v konferenčních prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze. Cílem konference je spojit možnosti a zájmy akademické a realizační sféry při uplatňování novinek v automatizaci. Jejich zavádění vyžaduje zvážit, jaká je jejich perspektivnost, i posoudit stav vlastní personální připravenosti. K tomu by měla napomoci výměna informací jak prostřednictvím referátů firem prezentujících své zkušenosti se zaváděnými novinkami z uživatelského i dodavatelského pohledu, tak i příspěvky z akademické sféry. Přínos pro akademickou sféru spočívá v lepší
orientaci v reálných potřebách praxe. Na ně může zaměřit své budoucí výzkumné aktivity a zároveň odborníkům z praxe předat poznatky z akademického výzkumu. Ty mají ze své podstaty širší systematické teoretické zázemí vědeckého bádání spojené s využitím znalostí současného poznání světové úrovně. Z časových a ekonomických důvodů si většina firem (až na výjimky) nemůže takový přístup dovolit. Pomoc pro praxi představují plánované přednášky zaměřené na přehledové informace o teoretickém (a také terminologickém) zázemí novinek, které budou zajímavé také pro ty odborníky z firem dodávajících automatizační techniku, kteří působí jako lektoři firemních školicích středisek nebo zajišťují školení pro své zákazníky. Spolu s očekávanou diskusí se mohou stát prvním krokem k navázání spolupráce.
 
Z uvedených cílů vyplývají tyto okruhy konkrétnějšího zaměření náplně konference:
  • prezentace firem se zaměřením na inovace a s nimi spojené využití vlastních produktů nebo provozní zkušenosti z nově nainstalovaných technologií s pokročilým řízením,
  • přehledové přednášky specialistů z praxe zaměřené na vývojové trendy v oblastech jejich dlouholeté specializace,
  • prezentace z akademické sféry s orientací na využití v praxi,
  • tutoriálová sekce s informacemi o vhodných postupech a s vysvětlením nové terminologie pro zájemce o inovace v oboru automatizační techniky,
  • zkušenosti a nové postupy uplatňované při tréninku praktických dovedností, ať už ve školních laboratořích, nebo firemních školicích střediscích,
  • volně přihlášené referáty (obecně všechna zajímavá řešení aplikačních problémů z oblasti automatizace).
Konference ARaP 2015 zůstane především technickou konferencí, sice s posílenou akademickou účastí, ale stále s důrazem na přístupnost prezentací co nejširšímu spektru účastníků setkávajících se s problémy automatizace. Neměly by být preferovány úzce specifické technické záležitosti konkrétních oborů, nýbrž zdůrazněny obecně uplatnitelné poznatky.
 
Konference je ve stadiu přípravy a organizátoři uvítají všechny návrhy, zejména ty, které se budou týkat požadovaných témat přehledových prezentací nebo připomínek k organizaci akce. Lze je poslat s využitím menu na stránce www.arap.cz, popř. přímo doc. Ing. Martinu Novákovi, Ph.D., předsedovi přípravného a organizačního výboru (tel.: 224 352 573, martin.novak@fs.cvut.cz), nebo do redakce časopisu. Přípravná fáze bude ukončena 15. září 2015, aby bylo možné zahájit jednání s autory o finálních verzích. Podmínky účasti se nebudou zásadně lišit od těch z minulých let. Z konference bude vydán elektronický sborník s ISBN, v něm a v konferenčních prostorách bude prostor pro placenou reklamu.

(ed)