Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Novinky společnosti Turck

číslo 3/2005

Novinky společnosti Turck

Společnost Turck, působící na trhu již více než čtyřicet let, je po celou dobu své činnosti spjata s inovacemi, jejichž cílem je co nejlépe plnit různorodé požadavky uživatelů v oblasti průmyslové automatizace. Tento článek představuje dvě z nich: moduly rozhraní IM s možností dálkové konfigurace pomocí FDT/DTM a indukční snímače přiblížení Uprox®+ s převratným patentovaným systémem snímání.

Moduly rozhraní řady IM

Moduly řady IM (obr. 1) jsou velmi výhodné především pro aplikace v oblasti automatizace výrobních procesů. Jejich hlavní přednosti spočívají ve velké koncentraci modulů ve skříni, snadném zapojení, jednoduchém uvedení do provozu, pohodlné výměně modulů a bezproblémové změně zapojení při případné úpravě.

Obr. 1.

Obr. 1. Rozhraní řady IM

Šířka pouzdra modulů IM je 18 nebo 27 mm. Moduly mají univerzální napájení a odnímatelné svorkovnice. U vstupů podle specifikace NAMUR (Normenausschuss für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie) se používají zákaznické obvody ASIC (Application Specific Integrated Circuit). K nastavení parametrů modulů je k dispozici software PACTwareTM.

V sortimentu jsou oddělovače dvouhodnotových signálů, oddělovače analogových signálů, spínací a oddělovací členy, oddělovače signálů HART, snímače a hlídače otáček, zesilovače signálů, převodníky pro snímače polohy hladiny, převodníky pro snímače teploty Pt100, hlídače prokluzu, hlídače proudu, hlídače napětí a výstupní členy.

Pro moduly rozhraní IM byly vyvinuty softwarové moduly DTM (Device Type Manager). Ty umožňují nastavovat parametry modulů pomocí metody FDT/DTM a standardního softwaru PACTwareTM. Softwarové moduly pro PACTware jsou vybaveny těmito funkcemi:

  • parametrizace modulů včetně jejich označení,
  • vizualizace existujících parametrů – parametrizace výstupních signálů (odpor, teplota, napětí) a vstupních signálů (proud),

  • záznam průběhu a export hodnot.
Obr. 2.

Obr. 2. Snímače Uprox+ obsahují cívky vytvořené přímo na desce plošných spojů

Parametry modulů se nastavují v základním prostředí a lze je nastavovat a zobrazovat i za provozu. To je zvláště důležité při náběhu zařízení, kdy je nutné jejich nastavení optimalizovat.

Příkladem mohou být např. oddělovací zesilovače pro signály ze senzorů teploty IM 34…, u kterých lze softwarově nastavit a kontrolovat druh připojení (dvou-, tří- nebo čtyřvodičové zapojení), režim (odporový snímač, termočlánek, kompenzace vstupního vedení), počátek a konec měřicího rozsahu a u IM34-12Ex-CRi ještě navíc mezní hodnotu. Dále lze sledovat činnost vstupního obvodu, kontrolovat přerušení vodiče a nastavit chování proudového výstupu při chybě ve vstupním obvodu (0 nebo 22 mA). Nastavit lze také vnitřní nebo vnější kompenzaci, výstupní proud (0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA) a přepočet jednotek teploty (stupně Celsia, kelviny).

Nová řada senzorů Uprox+

Senzory Uprox+ tvoří ucelenou řadu indukčních senzorů, kterou v současné době nemůže nabídnout žádný z konkurentů. Základem inovace senzorů je nahrazení standardního řešení s feritovými cívkami patentovaným systémem se čtyřmi cívkami, které jsou naneseny přímo na plošném spoji (obr. 2). Díky tomu je možné navrhovat různé varianty zapouzdření senzoru bez velkého mechanického omezení (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Různá provedení snímačů Uprox+

Hlavní přednosti senzorů jsou detekce všech kovových objektů s redukčním faktorem 1 (tzn. že snímací vzdálenost je pro všechny kovy stejná) a maximální spínací vzdálenost větší o až 250 % než u běžných indukčních senzorů. Snímače splňují požadavky normy EN 61000-4-6 (resp. ČSN EN 61000-4-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4: Zkušební a měřicí technika – Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli) a jsou necitlivé k chybám způsobeným silným magnetickým polem, jako např. při elektrickém svařování nebo v blízkosti zdviží, elektrických pecí a motorů. Návrh montáže výrazně usnadňuje to, že snímače určené pro vestavbu vyžadují jen malou volnou zónu bez okolních kovových předmětů. Vestavné senzory lze dokonce zapustit o půl závitu pod úroveň materiálu a senzory, které nejsou vestavné, namontovat do kovové součásti až na konec závitu, přičemž spínací vzdálenost je tím redukována o maximálně 20 %.

Zásobovači jistě ocení snížení dosavadního počtu typů senzorů; tím je redukována potřeba skladových zásob.

Senzory Uprox+ mají krytí IP68. Jejich záruka je pět let.

Jan David, Turck, s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766, fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz