Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky společnosti Balluff na 50. MSV v Brně

Společnost Balluff se pravidelně účastní významných veletrhů a výstav a nebude chybět ani na letošním MSV v Brně. Článek je krátkou pozvánkou do stánku této společnosti, dodávající snímače a další komponenty pro průmyslovou automatizaci.
 

Nosiče dat RFID pro montáž na kov

Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) BIS M (obr. 1) od firmy Balluff fungují spolehlivě bez ohledu na způsob a místo montáže. Nevadí jim stříkající voda, olej ani prašné prostředí. Pracovní teplota datových nosičů je do +130 °C. Nosiče dat mohou být namontovány dokonce i přímo na kovové povrchy, což je u jiných datových nosičů problém. Datové nosiče s kapacitou 2 kB o rozměrech 36,5 × 20 × 6 mm namontované na kovové části mají čtecí vzdálenost podle provedení do 65 nebo do 150 mm. Data mohou být čtena a zapisována i za pohybu; doba čtení 16 bytů je 0,03 s a doba zápisu stejného množství dat 0,06 s. Počet cyklů čtení a zápisu je v podstatě neomezený.
 
Systémy BIS M jsou výsledkem více než dvaceti let zkušeností konstruktérů firmy Balluff v oblasti radioidentifikačních metod. Jsou zvláště vhodné pro vnitropodnikovou logistiku, kde umožňují dosáhnout dokonalého přehledu o pohybu výchozích surovin a komponent, polotovarů a hotového zboží. Stejně dobře se uplatní i pro zabezpečení oběhu zboží a obalů v rámci dodavatelských řetězců.
 

Nové měřítko v průmyslové hydraulice – Micropulse+ BTL7

Odměřování polohy hydraulických přímočarých pohonů snímači Micropulse+ BTL7 (obr. 2) je spolehlivé i v těch nejtvrdších podmínkách. Odměřovací délka je 25 až 7 600 mm. Měření je díky malé hysterezi (do 5 μm) a vynikající linearitě snímačů (podle odměřovací délky je linearita ±50 μm, ±0,01 nebo ±0,02 % z rozsahu) velmi přesné. Měřicí dráha je chráněna trubicí z korozivzdorné oceli, která snese tlak až 60 MPa. Snímače také odolávají chvění (20g, 10 až 2 000 Hz podle IEC 60068-2-6) a rázům (150g/6 ms podle IEC 60068-2-27).
 
Pro měření polohy a rychlosti jsou k dispozici dva analogové programovatelné výstupy. Dva výstupy umožňují jedním snímačem měřit polohu dvou jezdců, popř. vyhodnocovat jejich vzájemnou vzdálenost. Nastavit výstupy je možné prostřednictvím USB a programovacího rozhraní easy-setup. Nastavení snímačů na dálku z PC ocení uživatelé zvláště tehdy, pracují-li snímače v obtížně přístupném místě.
 
Pro indikaci provozních stavů jsou snímače vybaveny stavovou LED.
 
Snímače BTL7 se uplatní i nejen při měření polohy hydraulických pohonů, ale vzhledem k použití korozivzdorné ochranné trubice také např. při měření polohy hladiny agresivních kapalin nebo v technologiích s velkými požadavky na hygienu.
 

Steelface – extrémně robustní snímače pro ocel i barevné kovy

Indukční snímače Steelface (obr. 3) s čelní plochou z korozivzdorné oceli reagují buď na konstrukční ocel a jiné feromagnetické materiály, nebo naopak pouze na barevné kovy, jako např. hliník a jeho slitiny, měď a mosaz, a na nemagnetické korozivzdorné oceli. To umožňuje omezit pravděpodobnost falešných sepnutí.
 
Velmi odolná konstrukce předurčuje tyto snímače pro práci v těžkých podmínkách. K dispozici jsou i varianty s prodlouženou spínací vzdáleností. Ty byly nyní doplněny variantami pro nevestavnou (non-flush) montáž a snímači potaženými teflonovou vrstvou, jež odolávají okujím vznikajícím při svařování.
 
Správné mechanické nastavení indikuje blikající LED. Tato jednoduchá funkce velmi zkracuje prostoje při nastavování snímačů, a zvyšuje tak produktivitu zařízení.
 

Snímač obrazu BVS

Systémy pro snímání a zpracování obrazu již nejsou v průmyslové automatizaci používány nijak výjimečně. Naopak, vzhledem k neustálému poklesu jejich ceny i zlepšujícím se technickým vlastnostem se oblast jejich použití neustále rozšiřuje.
 
Důkazem je také snímač BVS. Jde o kompaktní, spolehlivý a přesný snímač s vestavěným zdrojem světla. Uplatnění najde především při kontrolních operacích: při kontrole montáže, plnění, počtu, barvy a tvaru výrobků, při kontrole potisku atd. (obr. 4). V některých případech může nahradit až šestnáct klasických senzorů – indukčních, kapacitních, světelných závor, snímačů barvy, kontrastu atd. Jeho nastavení je přitom velmi jednoduché, doba přípravy k provozu krátká a změny nastavení snadné. V tom není o mnoho náročnější než běžné senzory, ale přitom dokáže mnohem více.
 
Zájemcům o použití snímačů BVS, stejně jako ostatních snímačů a výrobků firmy Balluff jsou k dispozici zkušení technici, schopní kompetentně poradit při výběru i montáži snímačů a při jejich uvedení do provozu.
 
Obr. 1. Systémy radiofrekvenční identifikace BIS M
Obr. 2. Snímače polohy Micropulse+ BTL7 jsou určeny zejména pro hydraulické pohony
Obr. 3. Indukční snímače Steelface
Obr. 4. Snímač obrazu BVS lze použít např. ke kontrole šroubů na dopravníku montážní linky – snímač současně vyhodnocuje správnou velikost a tvar šroubu a jeho polohu na dopravníku