Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Novinky roku 2014 od společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. představila na tiskové konferenci 29. dubna 2014 novinky pro letošní rok od firem, které v ČR a na Slovensku zastupuje, i z vlastní produkce.

 
Aktuální vydání Matlab R2014a výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab® od firmy MathWorks® přináší novou nadstavbu a mnohá vylepšení v základních modulech Matlab a Simulink®. S modulem Matlab lze nyní snímat obraz z webových kamer připojených k počítači. Do modelů v prostředí Simulink je možné vkládat komentáře s texty, grafikou i hypertextovými odkazy. Oblast fyzikálního modelování je rozšířena o modely mechanických systémů s proměnnou gravitací a s nástroji pro ladění řídicích systémů lze průběžně identifikovat řízenou soustavu. Ke zpracování obrazu jsou přidány algoritmy pro stereoskopické vidění a OCR a modul Optimization Toolbox řeší optimalizační úlohy s celočíselnými proměnnými (MILP). Nový je LTE System Toolbox pro návrh, simulaci a verifikaci fyzické vrstvy bezdrátových komunikačních systémů (LTE, LTE-Advanced). Nově jsou nabízeny cenově příznivé licence Matlab Home a pružné licenční modely Matlab and Simulink Student Suite a Matlab Student pro studenty.
 
K softwarovému nástroji pro modelování a simulaci fyzikálních dějů Comsol Multiphysics® 4.4 od firmy Comsol® přibyla na podzim 2013 nová fyzikální nadstavba Mixer Module, určená ke snadné simulaci procesů míchání. Dvě letošní aktualizace, Update 1 a Update 2, přinášejí více než 400 úprav jádra i nadstaveb systému. Nový mobilní multifunkční měřicí systém MF644 pro sběrnici Thunderbolt™, navazující na osvědčené výkonné karty I/O značky Humusoft, splňuje veškeré požadavky v oblasti rychlého řízení s použitím PC. Úplné informace o nabídce společnosti Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.
[Tisková informace Humusoft, 29. dubna 2014.]
(sk)