Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Novinky pro systém Inline

číslo 5/2004

Novinky pro systém Inline

Decentralizované jednotky I/O pro CAN a DeviceNet

Firma Phoenix Contact uvedla na trh nové I/O moduly Inline Block IO pro sběrnice CANopen a DeviceNet (obr. 1). Oba tyto kompaktní moduly s vestavěným sběrnicovým rozhraním mají šestnáct digitálních vstupů a výstupů. Kromě toho jsou k dispozici i další moduly pro Interbus a Profibus s rozmanitými specifikacemi. Rozšiřování nabídky systému Inline umožňuje vytvářet komplexní automatizační projekty.

Obr. 1.

Moduly se upevňují do zásuvných konektorů terminálu a lze je vyměnit bez nutnosti odpojovat přitom od terminálu přívodní kabely. Snímače a akční členy se připojují dvouvodičovým nebo třívodičovým vedením přímo k terminálu, a není tedy nutný žádný vložený propojovací modul. Pro usnadnění a urychlení instalace jsou potenciálové úrovně odlišeny barevným značením. Celou jednotku I/O lze sestavit tak, že je velmi přehledná – to usnadňuje údržbu a omezuje možnost chybného zapojení vodičů.

Díky výšce pouhých 55 mm jsou moduly ideální pro použití ve stísněných prostorech malých terminálových krytů umístěných v provozních podmínkách. Komunikace mezi novými moduly Inline Block IO a ostatními prvky systému Inline poskytuje uživateli možnost přistupovat k celému spektru I/O signálů prostřednictvím jediného systému.

Kompaktní řídicí systém

ILC 350 ETH (obr. 2) je kompaktní řídicí systém pro úroveň I/O snímačů a akčních členů, který může být připojen i do sítě Ethernet. Prostřednictvím ethernetového rozhraní ho lze programovat (v souladu s IEC 61131) a konfigurovat pomocí programového nástroje PC Worx. Obr. 2. Dále si může vyměňovat data prostřednictvím OPC serveru a komunikovat s ostatními řídicími systémy. Výkonný procesor umožňuje systém použít pro komplexní a složité řídicí a regulační úlohy. Jako součást systému Inline může být přizpůsoben požadavkům specifické aplikace.

Řízení pohonů

IB IL PWM/2 je modul řízení pohonů a akčních členů pro systém Inline, nově i s pulsně šířkovou modulací (PWM) výstupních signálů. Má dva nezávislé výstupní kanály, oba s napěťovou úrovní 5 V nebo 24 V.

Podle provozních požadavků jsou volitelné režimy PWM, frekvenční výstup, dvoustavový aperiodický výstup single-shot nebo pulsní výstup pro krokové motory.

Režim PWM je použitelný např. pro regulaci topných prvků. Doba periody výstupu je nastavitelná na 100 µs až 10 s. V každé periodě se řídí doba, po kterou je výstup sepnut. Tato doba je řiditelná s rozlišením 8 bitů. Rozsah frekvencí frekvenčního výstupu je 0 až 50 kHz. U dvoustavového aperiodického výstupu se řídicím signálem sepne výstup na dobu, kterou je možné nastavit mezi 10 µs a 25,5 s. Výstup lze použít např. k řízení regulačních ventilů. Je-li výstup sepnut, ventil je otevřen. Doba otevření je při stálých podmínkách úměrná objemu, který ventilem proteče.

Obr. 3.

Pro řízení krokových motorů se využívají oba kanály. V prvním se generují pulsy s frekvencí nastavitelnou od 0 do 25 kHz. Počet pulsů je registrován čítačem. Směr počítání, tj. přičítání nebo odečítání, je dán druhým výstupem, nesoucím informaci o směru pohybu. Po dosažení nastaveného počtu impulsů je výstup automaticky odpojen.

Řízení polohy a pohybu

IB IL POS 200 je procesorová jednotka pro modulární, rozšiřitelné a sběrnicově nezávislé řízení polohy. Pro jednoduché úlohy řízení pohybu nabízí výkonné a přitom cenově výhodné řešení, které navíc podstatně redukuje dobu potřebnou k uvedení zařízení do provozu nebo k jeho případné modifikaci. V kombinaci s I/O moduly může být použita pro řízení až deseti os. Řídicí funkce jsou v každé ose podporovány jedním modulem pro detekci polohy a jedním pro řízení rychlosti. Protože v systému Inline je k dispozici pro obě úlohy široké spektrum modulů, lze splnit požadavky téměř jakékoliv úlohy a využít přitom nejrůznější pohony i snímače. Pro každou osu tak mohou být vybrány téměř libovolné komponenty, které jsou pro danou aplikaci nejvýhodnější.

(Phoenix Contact)

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět