Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky pro kalibraci technologických veličin

číslo 1/2005

Novinky pro kalibraci technologických veličin

Společnost Fluke uvedla nedávno na trh několik novinek v oblasti kalibrace technologických veličin.

První z nich je nová verze procesního kalibrátoru Fluke 744. Inovace spočívá v úpravě firmwaru, uskutečněné jako jeden z důsledků připojení společnosti Hart Scientific k renomovanému výrobci, společnosti Fluke. Společnost Hart Scientific dodává především pícky pro kalibraci snímačů teploty a teploměrů i vše ostatní, co s teplotou nějak souvisí. Kombinace produktů obou společností přináší uživatelům zabývajícím se kalibrací technologických veličin mnoho nových možností, jak si usnadnit práci a zvýšit nejen výkonnost pracovníků, ale i kvalitu výsledků.

Obr. 1.

Obr. 1. Procesní kalibrátor Fluke 744 v sestavě s kalibrační píckou Hart Scientific

Nový firmware kalibrátorů Fluke 744 umožňuje tento přístroj přímo propojit s píckami značky Hart Scientific, určenými ke kalibraci teploměrných prvků v průmyslu. Všechny tyto pícky jsou vybaveny referenčním teploměrem, jímž kalibrátor Fluke 744 měří teplotu v pícce a porovnává ji s údajem kalibrovaného teploměru (obr. 1). Tak lze kalibrovat i teploměry vybavené převodníkem s výstupem 0/4 až 20 mA, neboť kalibrátor Fluke 744 má vstup pro proudovou smyčku. Uvedená kombinace přístrojů navíc dovoluje zpracovávat naměřené hodnoty přímo v kalibrátoru. S výhodou lze přitom použít automatizovanou kalibraci s automatickým průchodem všemi kalibračními body stanovenými obsluhou. Výsledky kalibrace jsou okamžitě k dispozici. Komunikuje-li kalibrovaný převodník protokolem HART, lze jej případně přímo korigovat, neboť tento protokol je kalibrátorem Fluke 744 plně podporován. Výsledky kalibrace je možné uložit do paměti přístroje a později převést do PC do kalibračního softwaru MET/TEMP. Nabízená kombinace procesního kalibrátoru a kalibrační pícky je skutečně velmi efektivní řešení, výhodné pro převážnou většinu uživatelů.

Obr. 2.

Obr. 2. Simulátor proudové smyčky Fluke 707Ex

Další novinkou v oblasti měření a automatizace v průmyslu je simulátor proudové smyčky Fluke 707Ex. Původní verze s označením Fluke 707 umožňuje měřit napětí v rozsahu 0 až 28 V a simulovat proudovou smyčku 0 až 24 mA nebo 4 až 24 mA. Dále může fungovat jako proměnný odpor (simuluje převodník) nebo při vřazení do obvodu pracuje jako zcela pasivní člen a proud pouze měří. Naměřené hodnoty zobrazuje v miliampérech i poměrově (v procentech). V automatickém režimu lze vybírat z několika způsobů průběhů výstupního signálu.

Společnost Fluke reagovala na nové zákonné úpravy a nařízení a přístroj inovovala: upravila jej pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Upravený model, označený Fluke 707Ex, má certifikát ATEX a splňuje i ty nejpřísnější požadavky. Přístroj tohoto typu je nepostradatelným nástrojem ve všech podnicích používajících systémy s proudovou smyčkou v provozech s nebezpečím výbuchu.

Bližší informace lze získat na adrese http://www.blue-panther.cz. Popsané i další přístroje nabízené společností Blue Panther, s. r. o., výhradním zástupcem firem Fluke a Hart Scientific v ČR, bude také možné si prohlédnout a vyzkoušet v expozici společnosti Blue Panther na výstavě Pragoregula 2005 (levé křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, stánek LK86).

Miroslav Nedorost, Blue Panther, s. r. o.

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany
tel.: 241 762 724-5, 244 403 022
http://www.blue-panther.cz


1) Pozn. red. Autor používá termín procesní kalibrátor pro přístroje, které jsou určeny pro kalibraci provozních snímačů technologických (procesních) veličin. U jiných firem se setkáme např. s termínem provozní kalibrátory.