Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Novinky PLCopen představené na veletrhu SPS IPC Drives 2014

Nově certifikované produkty GmcGrpApi a Lenze Motion (PLC Designer), příprava softwarové příručky pro oblast průmyslového řízení, vývoj rozšířené sady funkcí pro bezpečný pohyb (PLCopen Safe Motion) a vylepšení PLCopen XML – to jsou novinky, které v listopadu přinesla společnost PLCopen a představila je odborné veřejnosti na veletrhu SPS IPC Drives.

 
Společnost oznámila udělení nových certifikátů v oblasti řízení pohybu. Za zdůraznění stojí především ocenění firmy Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik, jejíž produkt GmcGrpApi získal certifikát PLCopen Motion Control – Part 4 (Coordinated Motion). Stejné ocenění, a to navíc kromě Part 4 (Coordinated Motion) i Part 1 (Function Blocks), získal produkt Lenze Motion (PLC Designer) firmy Lenze Automation. Tím počet certifikovaných výrobků vzrostl na 49 a počet firem vlastnících certifikát na 29.
 
Pracovní skupinu k vytvoření příručky pro vývoj softwaru představila společnost PLCopen již minulý rok. Nyní přiblížila náplň její práce: skupina se zaměřuje na sestavení pravidel, která by se řídila normou IEC 61131-3 a rozšířeními PLCopen. Cílem příručky je vytvořit programovací vzory a návody pro vývoj průmyslového řídicího softwaru. Jednotlivé pracovní podskupiny se věnují těmto tématům: vývoj příručky pro programování, řešení problémů kvality softwaru a jeho soudržnosti, vývoj funkčních bloků kompatibilních s PLCopen, strukturování a dekompozice pomocí SFC, vytváření rad pro dokumentaci v softwarových programech, využívání knihovny a proces vývoje softwaru. Společnost přiznává, že velké společnosti v oboru disponují vlastními postupy, tato příručka by však mohla pomoci středním a menším firmám a také začátečníkům na poli vývoje řídicích softwarů. Stejně tak by mohla být využita při výuce na technických vysokých školách, především v oblastech ovládání pohybu, zabezpečení a přenosu dat.
 
Další pracovní skupina PLCopen se věnuje problému bezpečného pohybu a snaží se o vylepšení sady, kterou společnost již disponuje, ale která neuspokojuje všechny současné požadavky. Cílem skupiny je zjednodušit vývoj a certifikační proces programů; konkrétně se tato problematika týká např. pracovních strojů na výrobní lince, kde by komunikace mezi jednotlivými stroji měla být bezpečná, avšak transparentní a bez zbytečných složitostí. Skupina nyní projednává několik různých přístupů, řešení by mělo být známo na konci roku 2015.
 
V říjnu začala svou práci i poslední pracovní skupina, o které se tento článek zmiňuje, a to skupina, jež se zabývá vývojem nové verze PLCopen XML. Tato verze by měla zahrnovat rozšíření a změny ve třetím vydání normy IEC 61131-3 a poskytovat obecné rozhraní pro nejrůznější softwarové vývojové nástroje. Cílem je publikovat výstup skupiny jako zcela novou normu IEC 61131-10. Na úkolu společně pracují zástupci z Rakouska, Francie, Japonska, Polska, Nizozemí a Číny.
 
PLCopen je nezávislá společnost, původem z Nizozemí, která řeší celosvětová témata týkající se návrhu řídicích programů s podporou norem. Na trhu figuruje již od roku 1992. Společnost je známa především svou prací na normě IEC 61131-3, což je jediný celosvětový standard pro navrhování průmyslových řídicích softwarů.

(jč)