Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Novinky od společnosti Balluff

Nové optoelektronické snímače

Hlavními rysy nové řady optoelektronických snímačů BOS 18M (obr. 1) od společnosti Balluff jsou velká přesnost a odolnost proti nepříznivým vlivům prostředí. V nabídce jsou difuzní snímače a reflexní i jednocestné optické závory. Snímače pracují s červeným nebo infračerveným světlem. Snímače s viditelným červeným světlem mají také funkci potlačení vlivu pozadí.

Společné všem těmto snímačům je jednotné, robustní kovové pouzdro M18. Největší novinkou je dobře viditelný velký světelný bod pro snadné seřízení snímačů. Zdrojem světla jsou LED a pro zaostření světelného paprsku se používají Fresnelovy čočky. K dispozici je i verze s laserovým zdrojem s velkou spínací vzdáleností (až 50 m) a spínací frekvencí do 6 kHz. Snímače mohou být použity i za denního světla nebo v silně osvětlených vnitřních prostorech. Vzhledem k rychlé spínací odezvě a vynikající opakovatelnosti jsou snímače BOS 18M ideální pro úkoly náročného polohování.

BOS 18M s potlačením vlivu pozadí jsou vybaveny desetiotáčkovým potenciometrem pro přesné nastavení této funkce. Pracují v rozsahu do 300 mm, a to i tehdy, má-li snímaný předmět tmavou barvu. Tyto snímače jsou také výjimečné velmi malým posunem vlivem změny šedé v celém rozsahu měření (1 % při 100 mm).

BVS Monitor pro zobrazení výstupů ze snímačů obrazu

Osvědčené snímače obrazu BVS-E mají ethernetový výstup, kterým se připojují k počítači se softwarem Balluff ConVis. V tomto softwaru se snímače seřizují, programují se v něm jednotlivé inspekce, zobrazují se naměřené výsledky a předávají k dalšímu zpracování do informačního systému podniku. Někdy je ale výhodné snímače seřídit přímo na místě, bez připojování počítače. K tomu je určen BVS Monitor (obr. 2). Jde o odolný panelový displej s ethernetovým vstupem. K displeji lze připojit jeden nebo i několik snímačů BVS-E. V jednoduchém grafickém rozhraní se na něm zobrazují snímané obrazy z jednotlivých snímačů, výsledky inspekcí i statistiky. Autorizovaný uživatel může přímo na místě pomocí funkčních kláves přepínat mezi předem naprogramovanými inspekcemi a měnit jejich parametry.

Kompaktní snímač délky Micropulse BTL 7 Compact

Na průmyslovém veletrhu Hannover Messe v roce 1995 byl Balluff prvním výrobcem magnetostrikčních lineárních polohovacích systémů, který nabídl jejich variantu BTL Compact s pouzdrem o výšce pouze 34 mm. Několik tisíc snímačů BTL Compact nyní měří polohu hydraulicky ovládaných ventilů např. ve vodních elektrárnách nebo v chemickém průmyslu.

Snímače nové typové řady Micropulse BTL 7 Compact (obr. 3) jsou plně zpětně kompatibilní s dosavadními snímači BTL 5. Mají krytí IP68 (ve verzi s kabelem) nebo IP67 (s konektorem), délka jejich zdvihu je od 25 do 7 620 mm. Zabudování snímače BTL Compact do hydraulicky ovládaného akčního členu zaručuje bezpečnou a spolehlivou regulaci průtoku. Vzorkovací frekvence měření je 4 kHz. Pouzdro výšky pouhých 34 mm je z korozivzdorné oceli. Z korozivzdorné oceli jsou i upevňovací šrouby snímače, a proto je další dodatečná ochrana proti korozi zbytečná. Výstupní signál udávající absolutní polohu jezdce na vodicí tyči snímače má rozlišení 0,33 mV nebo 0,66 μA, opakovatelnost minimálně 2 μm a vynikající linearitu. Snímače jsou výjimečně odolné proti rázům a vibracím (150 g/20 g) a proti znečištění.

Kalibrační přípravek BTL-A-CB02 umožňuje rychle a pohodlně nastavit výstupní křivku odměřování podle pracovního hydraulického válce a snadno snímač přizpůsobit dané úloze.

Novinky v programu Balluff Connectivity

Balluff rozšířil svůj široký program produktů z řady Connectivity o komponenty s provozní teplotou až +120 °C a o nové kabely PUR odolné proti okujím při svařování.

Robustní konektory BCC s krytím IP68 jsou ideální pro připojení snímačů a akčních prvků k řídicím systémům v průmyslové automatizaci. Právě nyní jsou představovány varianty určené do prostředí s teplotou do +120 °C. Uplatnění najdou např. při připojování snímačů tlaku v hydraulických systémech. Konektory BCC s logem Balluff jsou dostupné se třemi nebo čtyřmi kontakty v přímém a úhlovém provedení.

Standardní kabely PUR od společnosti Balluff jsou známy svou pružností, odolností proti opotřebení, mechanickému poškození, chladicím kapalinám, mazadlům a rozpouštědlům. Novinkou ve výrobním sortimentu Balluff jsou nyní také verze odolné proti svařovacím okujím a jiskrám, vyráběné ve shodě s normou ISO 14001 o environmentálním managementu. Nové kabely jsou dostupné ve všech standardních délkách, opatřené černou nebo oranžovou barvou, konektory mají tři, čtyři nebo pět kontaktů (obr. 4). Dodávány jsou i s konektory na obou koncích. Splňují požadavky pro použití v automobilovém průmyslu.

(Balluff)

Obr. 1. Optoelektronický snímač BOS 18M

Obr. 2. Panelový zobrazovač BVS Monitor k místnímu nastavování snímačů obrazu BVS-E, zobrazování jejich výstupů, přepínání inspekčních úloh a změně jejich parametrů

Obr. 3. Magnetostrikční snímače polohy Micropulse BTL 7 Compact

Obr. 4. Kabely PUR odolné proti okujím při svařování s konektory BCC s rozšířenou teplotní odolností do +120 °C