Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Novinky na veletrhu Pragoregula/Elexpo

číslo 2/2003

Novinky na veletrhu Pragoregula/Elexpo

BHV senzory   106

Obr. 1.

K tradičnímu sortimentu firmy BHV senzory patří široká škála tlakoměrů a snímačů tlaku v provedení pro obtížné provozní podmínky. Do této skupiny výrobků patří i tlumiče tlakových rázů, které se vyznačují vysokou účinností v širokém rozsahu provozních teplot a naprostou odolností vůči ucpávání. Příznivých vlastností je dosaženo využitím korozivzdorné oddělovací membrány v kombinaci s náplní silikonového oleje.

Na stánku BHV senzory bude k vidění i široký sortiment přesných tlakoměrů firmy Wallace&Tiernan. Praktickou inovací mezi těmito přístroji je přesný a robustní kalibrátor WallyBoxII, který je určen pro kalibraci tlaku do 0,7 MPa v těžkých provozních podmínkách.

Naprostou novinkou v sortimentu firmy BHV senzory je měřicí systém pro sledování provozních parametrů Stirlingova motoru, který bude na výstavě předváděn v chodu.

JUMO, Měření a regulace, s. r. o.   73

Obr. 2.

Firma JUMO dodává na evropský trh přesné a kvalitní měřicí přístroje, regulátory a registrační přístroje tlaku, teploty a fyzikálně chemických veličin.

Ve stánku se budou moci návštěvníci seznámit např. s elektronickými termostaty ecoTRON T a mikrostaty ecoTRON M, určenými pro vytápění, větrání a klimatizaci, nebo s převodníky teploty JUMO dTRANS T03, které kombinují analogové zpracování signálů s digitálním nastavením. Termostaty i převodníky jsou podrobně představeny v článku na str. 15.

Další novinkou je zapisovač Logoscreen Aqua 500, který slouží k měření a archivaci hodnot elektrochemických veličin (pH, redox, vodivost, koncentrace volného chlóru, oxidu chloričitého, ozónu atd.). Je možné k němu připojit také unifikované signály, odporové teploměry a termočlánky.

Imago 500 (obr. 2) je regulátor se čtyřmi nezávislými regulačními kanály a barevnou obrazovkou o velikosti 100 × 134 mm pro pohodlné ovládání a konfiguraci. Každý kanál je možné použít jako regulátor hodnoty nebo programový regulátor. Přístroj umožňuje realizovat i složité regulačních úlohy, např. kaskádní regulaci, a lze jej použít i pro rychlé soustavy, např. pro regulaci tlaku.

Krohne CZ, spol. s r. o.   51

Obr. 3.

Německá firma Krohne, specializující se na měření průtoků a hladin, představí ve svém stánku nový hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí typu Optimass (obr. 3). Tento průtokoměr svojí konstrukcí navazuje na velmi úspěšný typ Corimass G+. Svými vlastnostmi i novým konstrukčním řešením však předchozí typ podstatně převyšuje. Využívá systém adaptivního řízení AST (Adaptive Sensor Technology), nevyžaduje žádná omezení při instalaci, je nabízen ve třech materiálových provedeních a se zcela novým řešením hygienických připojení. Bližší informace jsou v článku na str. 8-9.

Microsys spol. s r. o.   58

Firma Microsys, spol. s r. o., představí novou verzi vizualizačního a řídicího systému Promotic 6. Aplikace vytvořené systémem Promotic jsou již dlouho spolehlivě provozovány v různých oblastech průmyslové automatizace.

K hlavním novinkám systému Promotic 6 patří nová koncepce systému alarmů, událostí a časových průběhů založená na XML. Komponenty lze prohlížet pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Aplikace si mohou předávat data nejen v lokální síti LAN, ale i přes internet.

Další novinky jsou v oblasti tvorby grafických panelů; nyní je snadné vytvářet různé druhy mnohoúhelníků či obecných tvarů ve vektorové grafice. Dále přibyly možnost jednoduše ukládat data v tabulkové podobě, automatické ukládání informací o aplikaci a nový instalační program.

Promotic 6 umí číst již vytvořené aplikace (soubory s příponou .pra) a zakoupené licence jsou funkční v obou verzích. Ceny vývojového prostředí, runtime licencí i komponent se nemění. Pro stávající uživatele je přechod na novou verzi zdarma.

Firma Microsys nabízí také dodávky aplikací „na klíč“. Příkladem je systém Promotic-Energ pro oblast sledování a řízení odběrů energií podniků a vytváření energetických bilancí nebo aplikace Promotic-Teplo pro monitorování a regulaci tepelného hospodářství.

Nivelco CZ s. r. o.   72

Firma Nivelco představí na veletrhu Pragoregula/Elexpo 2003 mezi jinými novinkami magnetostrikční plovákový převodník hladiny Nivotrack v provedeních MT-3 s pevným a MT-4 s pružným vedením, určený pro čisté kapaliny, včetně hořlavých. Dvoudrátový přístroj má spotřebu do 0,7 W, výstup 4 až 20 mA, měřicí rozsah od 0 do 3 m (MT-3), popř. do 10 m (MT-4), rozlišovací schopnost 1 mm, krytí IP67 a certifikát pro podmínky EEx ia IIB T5. Přesnost měření je ±0,04 % nebo ±1 mm a opakovatelnost ±0,01 % nebo ±0,4 mm. Dodáván je se závitovým i přírubovým připojením. Teplota média může být –40 až +120 °C, podle plováku.

Druhou novinkou je významná inovace zavedeného přístroje Microsonar – vedle dosavadních se zavádějí modely se dvěma rozsahy, a to 0,2 až 1 m a 0,4 až 6 m. Měřit lze s přesností ±0,1 až ±0,25 mm při menším a ±0,1 až ±1,5 mm při větším měřicím rozsahu. Přístroje umožňují detekovat polohu i měřit vzdálenost předmětů.

Siemens – divize Automation and Drives (A&D)   50

Siemens subdivize A&D SD (Standartní pohony) bude prezentovat nízkonapěťové asynchronní elektromotory a standardní měniče frekvence Micromaster. Za pozornost stojí především asynchronní motor 1LG4, 22 kW, který je představitelem inovované řady elektromotorů nízkého napětí, vyráběných ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jeho předností je především energetická úspornost.

Měniče frekvence budou zastoupeny představitelem inovované řady Micromaster 410 pro výkon 0,12 až 0,750 kW. Je možné volit různé ovládací panely. Software umožňuje přizpůsobit měnič mnoha aplikacím. Jednoduchou instalaci umožňují snadno přístupné svorkovnice a montážní příslušenství. Využívá se přirozeného chlazení, bez ventilátoru. Jištění pro motor i měnič je společné. V příslušenství jsou odrušovací filtry a komutační tlumivky. V činnosti na demonstračním panelu budou předvedeny měniče Micromaster 420 a 440.

Subdivize A&D PI (Procesní přístrojová technika) představí celou paletu přístrojového a analytického vybavení pro procesní výrobu. Na velké obrazovce budou defilovat jednotlivé produkty a partnerské firmy předvedou ukázky realizace, např. použití regulátoru Sipart PS2 (viz str. 14) nebo analyzátorů plynů.

(ed)

Inzerce zpět