Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Novinky na veletrhu Amper

Automa 3/2001

Novinky na veletrhu Amper

Ve dnech 10. až 12. dubna se na pražském Výstavišti uskuteční devátý ročník odborného veletrhu elektroniky, elektrotechniky, automatizační a osvětlovací techniky Amper 2001, který pořádá pražská veletržní správa Terinvest. Své výrobky zde představí výrobci a dodavatelé elektronických prvků a modulů, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, elektroinstalační techniky, vodičů a kabelů, pohonů a výkonové elektrotechniky, měřicí a zkušební techniky, automatizační, řídicí a regulační techniky, osvětlovací techniky, elektrotepelné techniky, zabezpečovací techniky a systémové techniky budov, telekomunikační techniky, radiokomunikační techniky, výpočetní techniky, zvukové a obrazové techniky, strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro elektrotechniku a rovněž poskytovatelé služeb v uvedených oborech. Mezi 670 firmami z jedenácti zemí bude nemálo vystavovatelů z oboru automatizace. Nabídku některých z nich čtenářům představíme v tomto přehledovém článku. Rozsáhlejší pozvánky a prezentace novinek budou uvedeny v několika následujících statích.

B+R automatizace A 33

Svoji expozici na veletrhu Amper představí firma Bernecker&Rainer, rakouský výrobce automatizační techniky značky B&R. Firma úspěšně pokračuje v produktové strategii charakterizované mottem „One tool, many targets“, tedy jeden vývojový nástroj a mnoho cílových, navzájem kompatibilních systémů (PLC/PCC, slotPLC, softPLC, ovládací panely, servopohony). Řídicí systém řady B&R 2003 je doplněn o nové přizpůsobovací moduly DI138 a DI140, pomocí nichž lze stávající konfiguraci velmi snadno rozšířit o deset digitálních vstupů využitelných také pro připojení inkrementálních snímačů nebo jako rychlé čítače událostí, pro měření délky periody, šířky pulsu, apod. Novinkou je také modul DO138 pro osm digitálních výstupů. Rozšířily se i komunikační možnosti a systém může disponovat až osmi rozhraními. Všechna jsou navíc volně programovatelná, což umožňuje téměř neomezené možnosti připojení dalších zařízení. Pro řídicí systém řady B&R 2005 budou představeny moduly s vysokou hustotou digitálních signálů. Novinkou v oblasti ovládacích panelů je barevný TFT displej s rozlišením SVGA (800 ´ 600) a délkou úhlopříčky 12,1", jehož součástí je infračervená dotyková obrazovka. Její vnější část je tvořena antireflexním sklem, které je velmi odolné proti poškrábání a chemikáliím. Žhavou novinkou na letošním ročníku veletrhu je komunikační protokol Ethernet Powerlink, který vyniká vysokou rychlostí přenosu dat, deterministickými odezvami a minimálním rozptylem časování telegramů.


Balluff E 29

Obr. 1.

Firma Balluff na veletrhu Amper představí lineární absolutní odměřování Micropulse s integrovaným rozhraním Profibus-DP. Tato odměřování umožňují současné zpracování pozic a rychlostí až čtyř snímačů polohy. Maximální doba cyklu přenosu dat je 1 ms. Tato odměřování je možné použít pro aplikace, které vyžadují velké rozlišení: rozlišení polohy je až 5 µm a rychlosti až 0,1 mm/s.

Základní parametry, jako je rozlišení, počáteční poloha a pracovní rozsah, jsou programovatelné po sběrnici pomocí souboru GSD (k dispozici na www.balluff.de). Po připojení na sběrnici je automaticky kontrolován bezporuchový stav odměřování. Data jsou přenášena rychlostí od 9,6 kb/s do až 12 Mb/s. Pro adresování je možné použít přepínač DIP nebo softwarovou konfiguraci. Použití tří konektorů pro standardní připojení zkracuje dobu instalace a snižuje cenu na minimum. Oba konce sběrnice se připojují standardními kabely Profibus s nalisovanými konektory nebo může uživatel použít vlastní konektory. Napájecí napětí 24 V DC je přiváděno odděleně konektorem M8.


Blue Panther instruments H 62

Společnost Blue Panther instruments, specialista v měřicí technice a přední dodavatel profesionální měřicí techniky pro český průmysl, srdečně zve své současné i budoucí zákazníky k návštěvě svého stánku na veletrhu Amper 2001, který naleznou v hale H, stánek č. 62. Firma zde představí mnoho novinek z oblasti průmyslové měřicí techniky, jako jsou nové osciloskopy ScopeMeter Fluke 199 a multimetry řady 189, přístroje pro měření neelektrických veličin, např. kontaktní i bezkontaktní teploměry, vlhkoměry, luxmetry z produkce firmy Chauvin Arnoux, novou řadu multimetrů Finest, ale i přístroje pro oblast energetiky, jako jsou nové revizní a klešťové přístroje Kyoritsu, nové trasovače kabelů SEBA KMT i analyzátory čistoty elektrické sítě. Pro čtenáře Automy však budou zajímavé především přístroje pro nastavování a kalibraci řídicích a automatizačních systémů, jako jsou přenosné zdroje proudu 4 až 20 mA a celá řada procesních kalibrátorů Fluke pro nastavování všech veličin, např. teploty a tlaku.


ControlTech G 33

Firma ControlTech je výhradním distributorem americké společnosti Rockwell Automation (RA) v České republice. Výsledkem jejich spolupráce je schopnost dodat zákazníkům velmi širokou škálu produktů. Kromě „nízkonapěťových“ komponent, jako jsou stykače a relé, proudové ochrany, jističe, svorky, signalizační a ovládací prvky, snímače apod., dodává společnost ControlTech i zařízení pro automatizaci technologických procesů: řídicí systémy, frekvenční měniče, softstartéry, průmyslová PC, monitory, software atd. Začleněním britské firmy Guardmaster do skupiny RA se sortiment rozšířil i o tzv. „bezpečnostní prvky“.

Mimo produkty firem zastoupených v RA (Allen-Bradley, Sprecher+Schuh, Reliance Electric, Rockwell Software) distribuuje ControlTech i výrobky dalších firem. Pro řešení komunikací v průmyslovém prostředí nabízí produkty společností Phoenix Digital a Prosoft, bezkontaktní identifikaci dodává od Escort Memory Systems (EMS). S ohledem na aplikace frekvenčních měničů je nabídka rozšířena o vysokonapěťové transformátory firmy HTT.

Na letošním veletrhu Amper představí společnost ControlTech spolu s Rockwell Automation mnoho novinek, např. řídicí systémy FlexLogix a CompactLogix, novou řadu frekvenčních měničů PowerFlex 70 nebo jističů 140M a svorek 1492-w. Na domácím trhu budou nové i bezpečnostní prvky Guardmaster. Mezi zajímavé exponáty bude jistě patřit tunelová anténa pro bezkontaktní identifikaci firmy EMS.

Ve stánku č. G 33 pracovníci firmy návštěvníkům výrobky předvedou, pomohou jim vybrat, popř. nalézt nejvhodnějšího řešení jejich technického problému.


GMC – měřicí technika Blansko C 19

Máte zájem o sortiment měřicí a regulační techniky? Požadujete kvalitu za příznivou cenu? Firma GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko nabídne na veletrhu Amper analogové a digitální rozváděčové přístroje, převodníky elektrických a neelektrických veličin včetně programovatelných, liniové a bodové zapisovače, elektroměry, regulátory teploty a mnoho dalších novinek. Návštěvníky čeká také jedno malé překvapení!

Chcete vědět a vidět více? Navštivte firmu GMC – měřicí technika, s. r. o. na veletrhu Amper 2001, v Křižíkově pavilonu, číslo stánku C 19.


EIG E 33

Společnost EIG zve všechny zájemce k návštěvě svého stánku na veletrhu Amper v sektoru E Křižíkova pavilonu. Tato společnost již desátý rok dodává spolehlivé a dlouhodobě ověřené komponenty předních světových výrobců pro automatizaci a elektrotechniku a v její expozici se můžete blíže seznámit s jednotlivými výrobky a vyzvednout si přehled českých katalogů, které jsou všem zájemcům zasílány na vyžádání zdarma. Je samozřejmostí, že většina výrobků z těchto katalogů je skladem k okamžitému dodání.

Z novinek, které uvidíte, stojí za zmínku např. programovatelné automatizační moduly Millenium (Crouzet), které najdou uplatnění v široké oblasti automatizační techniky, protože umožňují řešit snadno dostupnými prostředky řízení jednoduchých i poměrně složitých strojů a zařízení. Moduly Millenium s dvanácti vstupy a osmi výstupy je možné doplnit komunikačním modulem ASI. Dále to budou snímače DP-4 (Sunx), jež lze použít pro měření tlaku plynných médií v rozsahu –10 kPa až +1 MPa s přesností ± 0,2 %, nebo optická čidla série LH50 (Sunx) pro měření rozměrů od ±10 do ±30 mm při vzdálenosti předmětů od 40 do 120 mm s rozlišením až 2 µm.


Elektrotechnický zkušební ústav Praha F 11

Elektrotechnický zkušební ústav Praha si dovoluje čtenáře pozvat k návštěvě své expozice na 9. mezinárodním veletrhu elektrotechniky Amper 2001. Pracovníci EZÚ, které najdete ve stánku č. F 11 v pravém křídle Průmyslového paláce, budou připraveni zájemcům poskytnout komplexní informace k problematice splnění požadavků zákona 22/97Sb. při uvádění výrobků na trh v České republice a k obdobným předpisům v zahraničí. Dále nabídnou informace o možnostech certifikace výrobků (EZÚ, CB, CCA, EMEDCA atd.), o výhodách používání licenčních značek (ESČ, ENEC, KEYMARK, CCA-EMC atd.) a v neposlední řadě také o zavádění a certifikaci systémů řízení (ISO 9000, ISO 14000, EN 46000, BS 8800).

Další nabídku služeb poskytovaných Elektrotechnickým zkušebním ústavem naleznete v inzerátu na straně 63. Pracovníci EZÚ na veletrhu Amper, popř. na kontaktní adrese uvedené v inzerátu, rádi zodpoví dotazy týkající se nabídky služeb EZÚ a s nimi spojené legislativy.


OS-KOM spol. s r. o. F 9

Firma OS-KOM ve své expozici návštěvníkům předvede funkční vzorky různých typů dálkových rádiových řízení firmy Hetronic Steuersysteme GmbH; dále příklady aplikací bezpečnostních modulů, hlídačů izolačního stavu, měřicích relé, hlásičů poruchových stavů a dalších komponent ze sortimentu Dold & Söhne KG a v neposlední řadě také trolejový napájecí systém Mobilis Elite firmy Fels S. A. Výrobky si čtenáři mohou přijít v průběhu veletrhu Amper prohlédnout do stánku č. 9 v pavilonu F pražského Výstaviště, kde jim zaměstnanci firmy rádi odpoví na případné dotazy.


Pantek (CS) E 6

Obr. 2.

Pantek (CS) s. r. o. bude v Křižíkově pavilonu (sektor E, stánek č. 6) mj. prezentovat dva nové produkty ze softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci Wonderware FactorySuite.

Terminálové služby pro InTouch jsou vizualizační systémy InTouch (SCADA/HMI) rozšířené o podporu terminálových služeb operačního systému MS Windows 2000. Na jednom výkonném počítači (terminálový server) lze spustit větší počet aplikací InTouch (stejných nebo různých), které se ovládají z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic (tencí klienti). Výhodou je snížení nákladů na klientský hardware a centralizovaná administrace aplikací na jednom místě.

SuiteVoyager je výkonný internetový informační portál poskytující výrobní data prostřednictvím běžného prohlížeče internetových stránek (MS Internet Explorer). Uživatelé tak mají v podstatě odkudkoliv snadný přístup k výrobním datům v reálném čase, aniž je nutné na jejich klientských počítačích instalovat jakýkoliv další software. Klientům jsou např. zpřístupněny komfortní grafické obrazovky aplikací InTouch včetně živých hodnot a animací, a mají-li oprávnění, mohou i ovládat vzdáleně provozovaná výrobní zařízení, potvrzovat alarmy apod. Velmi důležité je několikastupňové zabezpečení, které je v otevřeném internetovém prostředí nezbytností.


Phoenix Contact A 65

Uvedená renomovaná společnost ze SRN, se zastoupením v Brně, je na veletrhu Amper již tradičním vystavovatelem. V letošním roce vystavuje inovované produkty pro rychlospojovací techniku v rozváděčích (hybridní svorky Quix, pružinové a patrové svorky, konektory Quickon, Pluscon, moduly snímačů a akčních členů, komponenty pro sběrnici AS-i atd.), přepěťové ochrany Trabtech a různá rozhraní pro automatizační techniku.

Obr. 3.

Soubor rozhraní zahrnuje např. elektronická reverzační relé pro řízení elektromotorů do 4 kW, systém kabelových rozvodů Varioface pro sběrnici Interbus, novou generaci převodníků pro sériová rozhraní, oddělovací zesilovače signálů, měřicí transformátory, procesní rozhraní ME a další produkty.

V expozici firmy je možné získat informace o kompletní paletě vysoce kompaktních PLC, včetně vizualizační techniky, o malém, ale výkonném stavebnicovém systému Inline Control, o softwaru PC Worx, který je ideálním prostředkem pro tvorbu automatizačním řešení na bázi PC, atd.

Zvláštní pozornost si zaslouží sběrnice Interbus Inline – nejrychlejší způsob instalace v rozváděčích řazením prvků v požadované konfiguraci, kterým lze dosáhnout až 80% úspory doby montáže a až 50% úspory prostoru. Při použití tohoto systému je výsledkem funkčně orientovaná přehledná konstrukce s jednoduchým návrhem a redukcí zdrojů závad na minimum. Kde je požadována velká elektromagnetická kompatibilita, lze v systému Interbus použít optické kabely.


Sensorika E 20

Společnost Sensorika s. r. o. vyrábí senzorový systém Humistar, ze kterého lze sestavit měřicí a regulační systémy pro měření vlhkosti a teploty plynů, kapalin a sypkých hmot.

Jde zejména o převodníky vlhkosti a teploty Smart a Medium. Konstrukčně jsou řešeny pro montáž na stěnu (prostorová měření), do kanálu (vzduchotechnika a sušárny) a se sondami do atmosférických, podtlakových nebo přetlakových prostor. Převodníky měří teplotu a vlhkost plynného prostředí a jejich vnitřní program umožňuje vypočítat další hygrometrické veličiny. Mají galvanické oddělení výstupních signálů od napájení.

Obr. 4.

Systém Humistar zajišťuje měření teploty v intervalu –100 až +180 °C, relativní vlhkosti 0 až 100 %, teploty rosného bodu –40 až +60 °C a měrné vlhkosti 0 až 200 g/kg. Speciální hygrometry měří rosný bod v rozmezí –100 až +20 °C.

Společnost je svým kalibračním zařízením navázána na britský a americký národní standard vlhkosti. To jí umožňuje kalibrovat nejen své, ale i dovážené výrobky.

Sensorika pokračuje ve vývoji vlastních hygrometrů suchých plynů, a to aplikací českých vlhkoměrných čipů s kombinovaným dielektrikem Al2O3 + Ta2O5, které se vyznačují velkou citlivostí v oblasti nízkých rosných bodů.

Letošními novinkami systému Humistar jsou:

  • inteligentní převodníky s šestnáctibitovým rozlišením výstupních signálů,
  • hygrostat s bezkontaktním výstupem SSR,
  • převodník s datovým výstupem RS-485 pro čtyři měřicí sondy,
  • kanálový převodník vlhkosti a teploty s pracovní teplotou do 180 °C.

Siemens A 44

Divize A&D AS firmy Siemens bude na letošním veletrhu Amper v Praze vystavovat různé komponenty systému plně integrované automatizace.

Předveden bude nový multipanel Simatic MP 370 s 12" displejem TFT pracujícím pod Windows CE. Tento panel byl uveden na trh v únoru letošního roku a dodává se ve dvou variantách – jako klasický panel s membránovými klávesami nebo jako dotykový panel.

Obr. 5.

Další novinkou bude Simatic Field PG, který je prvním zástupcem nové generace programovacích přístrojů. Vystaven bude také jeden ze zástupců nové generace průmyslových panelových počítačů Simatic Panel PC 670.

Již tradičně budou vystaveny kompaktní PLC Simatic S7-200 s dotykovým panelem TP070, logické moduly LOGO a PLC Simatic S7-300.

Součástí expozice bude rovněž model závodního automobilu jedoucí po pohyblivém pásu, který demonstruje využití softwaru pro regulaci.

Výhodou divize automatizačních systémů firmy Siemens je možnost splnit jakékoliv požadavky dotýkající se problematiky dílčí či komplexní automatizace na všech úrovních řízení, bez ohledu na druh technologie. Obrovská šíře vyráběných produktů, technologické know-how v jednotlivých oblastech, servisní a poradenské zázemí spolu s celou řadou partnerských firem umožňují uspokojit náročné požadavky zákazníků a realizovat kompletní dodávky z „jedné ruky“.

Na veletrhu Amper budou zastoupeny i další divize firmy Siemens. Instalační přístroje a systémy představí další zástupce výrobkové palety Instabus EIB a zajímavá bude jistě i expozice divize Přenosy a rozvod energie.


Teco E 26

Stánek Teco, a.s., bude letos zaměřen na oblast softwaru a na úspory energií.

Poprvé bude na veletrhu oficiálně představeno vývojové prostředí nové generace Mosaic, jež je určeno k tvorbě aplikací pro PLC Tecomat. Toto prostředí využívá předností všech stávajících vývojových prostředí a navíc v budoucnu přinese možnost jednotného programování všech systémů vyráběných firmou Teco. S podporou pro komfortní vedení projektu v podobě nově koncipovaného projektového manažeru dostane uživatel do ruky mocný nástroj nejen pro tvorbu, ale i pro odladění a monitorování běhu aplikace.

Obr. 6.

S moderními komunikačními technologiemi (internet, GSM) pracuje vizualizační systém Reliance, který využívá vlastnosti systémů Tecomat, Tecoreg a Tecomax a současně je může propojit s již existujícími systémy jiných výrobců do jednoho integrovaného systému.

V oblasti hardwaru představuje Teco široký sortiment výrobků. V současné době, kdy se do popředí zájmu dostávají ceny energií, přichází ke slovu regulátor spotřeby elektrické energie Tecomax. Od doby svého vzniku se proměnil v inteligentní a moderně koncipovaný regulační a monitorovací systém, schopný přinášet zákazníkům vysoké finanční úspory.

Dále bude prezentován celý sortiment PLC Tecomat: modulární RAPID i kompaktní PLC řad TC400,TC500 a TC600 . Programovatelné regulátory Tecoreg budou zastoupeny řadami TR200, TR300 a TR050. Významnou součást sortimentu tvoří moduly distribuovaného regulačního systému Tecoreg TR100 kategorie IRC (Individual Room Control).

řad TC400,TC500 a TC600 . Programovatelné regulátory Tecoreg budou zastoupeny řadami TR200, TR300 a TR050. Významnou součást sortimentu tvoří moduly distribuovaného regulačního systému Tecoreg TR100 kategorie IRC (Individual Room Control).


Tecon E 44

Obr. 7.

Firma Tecon s. r. o. se již tradičně účastní veletrhu Amper. Letos bude v Křižíkově pavilonu vystavovat produkty firem AutomationDirect.com, ProFace a Koyo. Z produkce těchto firem budou prezentovány programovatelné automaty řady Direct Logic DL05, DL205 a DL405. Mezi novinkami bude představen koncepčně zcela nový vstupně-výstupní systém Terminator I/O. Ten kombinuje moduly pro vstupy a výstupy a jejich svorkovnice do jediného celku. Poprvé zde budou představeny nové textové displeje EzText v pěti modifikacích s možností připojení na průmyslovou sběrnici DeviceNet.

Z produkce výrobce grafických panelů s dotykovou obrazovkou, firmy Proface, bude vystavena nová řada GP2000 s množstvím unikátních funkcí a cenově velmi výhodný panel s úhlopříčkou 6". Zájemci mohou shlédnout celý sortiment průmyslových PC a obrazovek VGA s dotykovou obrazovkou. Návštěvníci se také budou moci seznámit s novou verzí softPLC Think&Do 6.0. Tato verze nabízí integraci softwaru pro projektanty Microsoft Visio Technical s programováním a vizualizací systémů reálného času.

V expozici firmy budou prezentovány indukční a fotoelektrické snímače a také inkrementální čidla firmy Koyo.


Turck E 17

Společnost TURCK představí na veletrhu Amper kromě standardního výrobního programu v oblasti senzorové, automatizační a systémové techniky i několik novinek, např. snímače tlaku s analogovým výstupem, nové indukční senzory odolné proti vlivu elektromagnetického pole, snímače a převodníky teploty, inspekční kamerový systém PresencePLUS, řídicí systém Excom pro umístění v prostředí s nebezpečím výbuchu, dále obsáhlou nabídku komponentů průmyslových sběrnic Profibus a DeviceNet jak pro běžné prostředí, tak Fieldbus Foundation a Profibus PA pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Mimo vlastní program představí výrobní programy sesterských společností Banner Engineering Corp. (USA), specialisty na optosenzorovou techniku, a Escha Bauelemente (SRN), specialisty na spojovací techniku.


WAGO Elektro A 71

Společnost WAGO Wago Elektro s. r. o. představí na veletrhu Amper 2001 v oblasti komponent pro automatizační systémy řadu nových produktů. Jde především o nový komunikační modul pro řadu WAGO-I/O-SYSTEM 750, podporující standard Ethernet (protokoly bootp, http a Modbus TCP), o programovatelné komunikační moduly (PFC, Programable Fieldbus Controller), o kompaktní řadu WAGO-I/O-SYSTEM 752 (16 DI/16 DO), o karty s průmyslovými sběrnicemi do PC (včetně serveru OPC) a o programovací software WAGO-PRO (podle normy IEC 1131-3). Zájemci se mohou jednoduše přijít podívat mezi 10. a 12. dubnem na veletrh Amper 2001 do stánku č. A 71 v levém křídle Průmyslového paláce na pražském Výstavišti.