Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky na setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell 2006

Novinky na setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell 2006

Loňské pravidelné výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell se tradičně uskutečnilo v Litomyšli, a to ve dnech 28. a 29. listopadu. Pro asi 80 účastníků setkání připravili pracovníci společnosti osm přednášek a souběžnou výstavku nových produktů. Po úvodní obecné informaci o Honeywell, spol. s r. o., zahrnující novinky za poslední rok, aktuální organizační strukturu a současné projekty, následovala přednáška o servisních službách společnosti s aktuálními informacemi o práci servisního oddělení, přehledem služeb a možností modernizace programového vybavení, včetně zkušeností získaných v praxi při přechodu z dosavadních řídicích systémů TDC, TPS a PlantScape na současný Experion® Process Knowledge System (PKS). V následující přednášce o hybridním řídicím systému HC900 byla podána základní informace o stavebnici systému HC900 a představeny jak jeho již dostupné nové prvky, významně rozšiřující možnosti využití systému, tak i teprve připravované novinky.

Dvě přednášky byly věnovány systému Experion PKS, současnému řídicímu systému od společnosti Honeywell, který pokračuje v tradici spojité evoluce a současně zahrnuje nejnovější technická řešení. Byla představena jeho nejnovější varianta Experion PKS verze 301, včetně živé demonstrace systému.

Druhý den setkání byly v celkem třech přednáškách účastníci informováni o nejnovější nabídce provozních přístrojů a řídicí techniky (převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, regulátory, přístroje pro sběr dat, analytická technika a jako úplná novinka prostředky pro detekci koroze), o realizovaných i rozpracovaných projektech využití metod tzv. pokročilého řízení a jejich přínosech a o současné nabídce v oblasti správy budov (možnosti a novinky systému EBI, přístupové a zabezpečovací systémy, integrace do řídicích systémů).

(sk)