Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky JUMO – jaro 2000

Automa 2/2000

(firemní článek)

Novinky JUMO – jaro 2000
Nový obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 500

Obr. 1.

Pro nové tisíciletí představila firma JUMO nový obrazovkový zapisovač ve formátu 144 × 144 mm s označením LOGOSCREEN 500. Po technické stránce je tento přístroj vybaven všemi funkcemi, jak je známe u nejdokonalejších zapisovačů „na papír“, pouze s tím rozdílem, že měřená data se nezobrazují na papíru, nýbrž na pětipalcovém barevném displeji.

Nový obrazovkový zapisovač je nevyhnutelnou alternativou ke konvenčním registračním přístrojům, protože:

 • nepotřebuje žádný spotřební materiál,
 • nepůsobí žádné problémy s archivací,
 • umožňuje softwarově zvolit všechny příslušné funkce,
 • umožňuje velmi rychle vyhodnocovat archivovaná data na PC,
 • umožňuje zvolit obslužný jazyk, včetně češtiny, přímo na přístroji,
 • umožňuje ukládat měřená data na disketu a do paměti flash EPROM řízené událostmi.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí na tradiční podobu záznamu, ocení možnost tvorby záznamové masky na přání. Zvolit požadovanou podobu zobrazení záznamu, stejně jako konfiguraci celého přístroje, je možné přímo na přístroji z jeho tlačítkové klávesnice nebo pohodlně pomocí programu setup a osobního počítače.

Samozřejmostí je skutečnost, že měřená data jsou uložena v archivu vyhodnocovacího softwaru pro PC a v případě potřeby je lze kdykoliv z tohoto archivu kopírovat a vyhodnocovat, popř. pro účely dalšího zpracování převést do tabulkových kalkulačních programů (např. Excel), ale není možné je žádným způsobem měnit.

Obr. 2.

Základní charakteristiky:

 • tři nebo šest volně programovatelných vstupů pro odporové teploměry, termoelektrické články, stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud,
 • zobrazení měřených dat ve vertikálním diagramu (se stupnicí vyobrazenou nahoře, s numerickou hodnotou nebo vodorovným sloupcovým diagramem),
 • zobrazení stop událostí, např. signálů na binárních vstupech,
 • měřená data uložená v paměti flash lze zobrazit přímo na obrazovce přístroje,
 • zachování měřených dat i po výpadku síťového napětí,
 • ukládání měřených dat na 3,5" disketu,
 • vyhodnocovací program pro PC pro zobrazení a vyhodnocení měřených dat,
 • komunikační server (část vyhodnocovacího programu) pro automatické načítání měřených dat do archivu v PC nebo v počítačové síti (může pracovat rovněž prostřednictvím modemu).

Nové inteligentní převodníky JUMO
Nové programovatelné převodníky určené pro montáž do hlavic teplotních čidel a pro montáž na nosnou lištu na sebe upozorní svým výrazným designem v modré a šedé barvě i svými vnitřními hodnotami, které reprezentují současný stav měřicí a automatizační techniky.

Převodník teploty pro montáž do hlavice JUMO dTRANS T01
Nová řada dvouvodičových programovatelných převodníků obsahuje tyto typy:

 • JUMO dTRANS T01
  cenově výhodný hlavicový převodník programovatelný pomocí PC,

 • JUMO dTRANS T01 Ex
  hlavicový převodník programovatelný pomocí PC do prostředí s nebezpečím výbuchu,

 • JUMO dTRANS T01 HART
  hlavicový převodník programovatelný pomocí modemu HART,

 • JUMO dTRANS T01 HART Ex
  hlavicový převodník programovatelný pomocí modemu HART do prostředí s nebezpečím výbuchu.

U všech typů je samozřejmostí galvanické oddělení vstupu pro senzor a dvouvodičového proudového výstupu.

Linearizaci lze konfigurovat pro tyto typy senzorů:

 1. odporové teploměry:
  Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000 ve dvojvodičovém, trojvodičovém a čtyřvodičovém zapojení;

 2. termoelektrické články:
  L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, D, C, MoRe5-MoRe41 s interní kompenzací studeného konce pomocí integrovaného čidla Pt 100.

Obr. 3.

Převodníky mají volně konfigurovatelné měřicí rozsahy. Lze definovat uživatelskou linearizaci snímačů. Pomocí převodníků je možné sledovat měřicí obvod a detekovat zkrat nebo přerušení čidla a vnitřního vedení. Převodníky lze jemně doladit. K jejich přednostem patří i vysoká odolnost vůči rušení.

Při návrhu pouzdra byla věnována pozornost připojovacím svorkám. Jejich konstrukce umožňuje velmi snadné připojení vodičů, navíc jsou svorky navrženy tak, že se při montáži nerozpadnou na jednotlivé díly a nelze z nich ztratit žádné šroubky nebo podložky, jak se často stává u jiných konstrukcí svorek.

Všechny typy se konfigurují pomocí programu setup pro PC s pracovní plochou podle standardu GMA (předpokladem jsou Windows 95/98/NT).

Samotné programování se realizuje po připojení kabelu setup-interface nebo prostřednictvím protokolu HART a příslušného modemu.

Díky univerzální a snadné konfiguraci převodníků JUMO dTRANS T01 se omezuje typová různost používaných přístrojů, což redukuje nezbytné skladové zásoby.

Převodníky JUMO dTRANS T02 pro montáž na lištu
Základní provedení přístrojové řady dTRANS T02 představuje převodník v pouzdře o šířce 17,5 mm, programovatelný pouze pomocí PC. Je ideální pro uživatele, kteří kladou důraz na úsporu místa a snadnou obsluhu.

Pro uživatele, pro které má význam možnost převodník jemně doladit přímo na přístroji a sledovat mezní hodnoty měřené veličiny, je určeno provedení převodníku dTRANS T02 v pouzdře o šířce 22,5 mm. Tento přístroj má na čelní straně vedle rozhraní setup k dispozici ještě obslužná tlačítka a kontrolky LED.

Třetí přístrojová varianta je kromě obslužných prvků vybavena LCD. Umožňuje nejen zobrazovat měřené hodnoty, ale i konfigurovat převodník bez programu setup.

Technické údaje:

 • univerzální měřicí vstup pro signály senzorů: odporové teploměry, termoelektrické články, napětí a proud,
 • na výstupu volitelný napěťový a proudový signál (bez hardwarové úpravy),
 • galvanické oddělení mezi měřicím vstupem a výstupem a napájecím napětím,
 • uživatelská linearizace,
 • komfortní konfigurace pomocí programu setup a PC,
 • nová podoba pouzdra.

JUMO Měřicí a regulační přístroje spol. s r. o.,
organizační složka
Šumavská 31
612 54 Brno
tel. 05/41 32 11 13
fax 05/41 21 15 20