Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Novinky firmy Sick

Dne 26. září 1946 založil Erwin Sick stejnojmennou společnost, která se během několika desetiletí stala jedním z předních světových dodavatelů průmyslové senzoriky od jednoduchých optoelektronických snímačů přes bezpečnostní prvky až po komplexní kamerové systémy. V roce 2002, ve kterém se spojila s firmou Stegmann, společnost SICK pronikla i na trh rotačních a lineárních enkodérů, kde se stala hlavně díky převratnému digitálnímu rozhraní HIPERFACE DSL® technologickým lídrem. Nejmladší oblastí působnosti je tzv. fluidní senzorika. Sick během několika let uvedl na trh množství rozmanitých produktů, které dnes tvoří kompletní sortiment schopný pokrýt velkou část průmyslových aplikací v různých odvětvích od strojního průmyslu až po farmaceutický nebo potravinářský průmysl, samozřejmě s odpovídající certifikací. Vývoj nových produktů neustává, naopak. Převládá tendence stavět na vlastních patentech, což někdy umožňuje být o krok před konkurencí, nabízí větší flexibilitu výroby i příznivější cenovou politiku. Kromě toho si Sick stále zakládá na precizním a robustním zpracování produktů; zpětné vazby od zákazníků tomu nasvědčují.

 

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou

Zmínit je určitě třeba rodinu řízených radarů LFP (obr. 1), která se rozrostla o varianty s flexibilním vodivým lanem a také o varianty s hlavou oddělenou od procesu koaxiálním kabelem. Již čtvrtá verze firmwaru nabízí mnoho možností nastavení hladinoměrů „na míru“ dané úloze. Patentované algoritmy umožňují vypořádat se s pěnou, falešnými echy a spolehlivě měřit i hladinu kapalin s nízkou dielektrickou konstantou. Důležitou přidanou hodnotou je skutečnost, že se zákazníkovi před koupí radaru LFP i po ní dostává okamžité technické podpory.
 

Měření tlaku

To platí i pro ostatní produkty, včetně např. tlakových snímačů. Aplikace jsou posuzovány individuálně z hlediska požadované přesnosti měření, s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti měřeného média a dalších parametrů konkrétní aplikace. Na základě toho je navrženo optimální řešení, tedy např. běžný tlakový převodník se standardním 3,5mm tlakovým portem, varianta s oddělenou ocelovou membránou, pasivním chladičem, tlumičem tlakových špiček, ponorná hydrostatická sonda apod. Novinkou v sortimentu je pneumatický tlakový spínač/převodník PAC50 (obr. 2), který nabízí robustní design, polykarbonátové pouzdro s vlisovanými tlačítky, membránu vyztuženou skleněnými vlákny, intuitivní možnosti nastavení, velký dvoubarevný displej a zároveň velmi atraktivní cenu.
 

Měření objemového toku na dopravníkovém pásu

Zajímavým produktem je rovněž Bulkscan® LMS511. Jde o 2D skener s integrovanou výpočetní kapacitou, primárně určenou k měření objemu a objemového toku materiálu na dopravníkovém pásu, nejčastěji hnědého i černého uhlí, písku, dřevní štěpky apod. Vysokou odolnost proti rozmarům počasí zaručuje tzv. technika . 5 echo-pulse a integrované vyhřívání. Systém komunikuje prostřednictvím Ethernetu TCP/IP, CANopen a USB 2.0, dále jsou k dispozici digitální i analogové vstupy a výstupy.
 
Sortiment fluidní senzoriky doplňují konfigurovatelné ultrazvukové měřiče do tlakových nádob v korozivzdorném i celoteflonovém provedení, vibrační snímače pro limitní detekci kapalin nebo sypkých materiálů, teplotní spínače, převodníky, rezistorová čidla v různém provedení a ultrazvukový průtokoměr FFU.
 
Více informací lze získat na adrese www.expert-level.com.
 
Obr. 1. Radarové hladinoměry LFP
Obr. 2. Pneumatický tlakový spínač PAC50
Obr. 3. 2D-skener Bulkscan® LMS511