Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Novinky firmy Jumo na veletrhu Amper 2007

Novinky firmy Jumo na veletrhu Amper 2007

Vedle tradiční nabídky snímačů teploty nejrůznějších druhů a provedení, převodníků, elektronických regulátorů a obrazovkových zapisovačů budou ve stánku firmy Jumo na letošním veletrhu Amper 2007 vystaveny také sestavy pro konduktivní měření vodivosti a přístroje pro měření a regulaci při analýze kapalin.

Jumo BlackLine Lf-EC a Jumo ecoTrans Lf

Nové senzory vodivosti (obr. 1) se vyznačují velmi kompaktním provedením. Přístroje s vestavnou délkou pouhých 38,5 mm a připojovacím závitem G1/2, popř. 1/2"NPT, jsou standardně vybaveny integrovaným senzorem teploty Pt100. Pro elektrické zapojení je určen pevně připojený kabel délky 5 m nebo konektor M12. Elektrické krytí je IP67, článková konstanta K = 0,1 pro měřicí rozsahy do 1 000 µS/cm a K = 1,0 do 5 000 µS/cm. Senzory lze použít pro měření médií o teplotě 100 °C a tlaku 0,6 MPa. K dispozici je rovněž provedení s článkovou konstantou K = 0,01 pro měření velmi čistých vod s vodivostí 0,05 až 20 µS/cm. Za materiál těla sondy byl zvolen černý plast PEI (polyetherimid) s výbornou odolností proti vnějším vlivům.

Obr. 1.

Obr. 1. Senzor vodivosti Jumo BlackLine Lf-EC

Představované senzory vodivosti pracují na dvouelektrodovém principu. Jako materiál elektrod se uplatňuje ušlechtilá ocel 1.4571 (K = 0,01; 0,1) a titan (K = 1,0). Všechny použité materiály jsou fyziologicky nezávadné, a lze je tedy použít např. i pro pitnou vodu.

Druhý závit na opačné straně než procesní připojení je určen pro montáž ponorné armatury. Tak lze snadno vytvořit ponorný senzor do otevřených nádob. Jumo dodává odpovídající ponorné trubice v délkách 500, 1 000 a 1 500 mm. Kombinací s převodníky série Jumo Ecotrans Lf 01, 02 a 03 vznikne kompletní měřicí řetězec, přesvědčující o svých výhodách i cenou a výkonem.

Jumo Aquis 500 pro analyzační techniku

Při návrhu nových přístrojů pro měření a regulaci nejrozšířenějších parametrů při analýze kapalin byl kladen důraz na kompaktní provedení, nejdůležitější funkce a snadnou obsluhu. Nový Jumo Aquis 500 (obr. 2) je především určen pro měření pH a redoxu (Jumo Aquis 500 pH) a pro konduktivní měření vodivosti ve dvou- a čtyřelektrodové technice (Jumo Aquis 500 CR). Další dvě varianty jsou určeny pro připojení indukčních senzorů vodivosti (Jumo Aquis 500 Ci) nebo senzorů pro zjišťování specifických analytických veličin (Jumo Aquis 500 AS), např. pro rozpuštěný kyslík, volný chlor apod. Každý z přístrojů je rovněž vybaven měřicím vstupem Pt100/Pt1000 pro teplotní kompenzaci nebo pro sledování teploty.

Obr. 2.

Obr. 2. Jumo Aquis 500 pro měření a regulaci při analýze kapalin

Přístroje řady Jumo Aquis 500 se uplatní jako kompaktní převodníky a zároveň regulátory montované přímo do procesu. Typickými oblastmi použití jsou např. zařízení v technice pro úpravu pitné vody nebo zpracování odpadních vod, farmaceutický a potravinářský průmysl, galvanizační a čisticí zařízení v kovozpracujícím průmyslu a při výrobě polovodičů, iontové výměníky, odsolovací zařízení mořské vody, elektrárny nebo biotechnologie. Vzhledem k tomu, že veškerá elektronika je umístěna v přední části přístroje, je možné jej použít rovněž v klasických rozváděčích (montáž do dveří rozváděče).

Textová hlášení na prosvětleném grafickém displeji dovolují obsluhovat přístroje téměř bez návodu k použití. Funkce „asistent uvedení do provozu“ provází uživatele nejdůležitějšími menu, a tím usnadňuje prvotní programování přístroje pro vlastní měřicí úlohu. Chybné programování je v podstatě vyloučeno. V přístroji je integrováno více obslužných jazyků, další jazykové verze lze nahrát s využitím volitelného programu setup a PC. Fóliová klávesnice velkých rozměrů ulehčuje navigaci pomocí textových menu.

Měřené hodnoty hlavní veličiny a teploty mohou být zobrazeny klasicky v číselném vyjádření nebo jako sloupcové diagramy. Zobrazení tendence vypovídá, jak se okamžitá měřená hodnota právě mění, což dává uživateli informaci o stabilitě daného zařízení.

Přístroje v osvědčené kompaktní plastové skříňce mají krytí IP67. Snímatelná čelní část obsahuje kompletní elektroniku, což umožňuje montáž těchto převodníků/regulátorů rovněž do výřezu v rozváděči. Ventil s aktivní prodyšnou fólií zabraňuje zavlhčení vnitřku přístroje.

Přístroje jsou k dispozici v provedení až se dvěma galvanicky oddělenými analogovými výstupy pro skutečnou hodnotu nebo pro regulační výstup 0 (4) až 20 mA, popř. 0 (2) až 10 V. Druh výstupu a jeho škálování lze naprogramovat.

Další dva výstupy je možné vybavit přepínatelnými relé, která umožňují snadné sledování mezních hodnot, ale i náročnou regulaci PID. Regulační algoritmus s pulsním frekvenčním nebo pulsním délkovým výstupem usnadňuje ovládání akčních členů používaných v analyzační technice (např. magnetických ventilů, dávkovacích čerpadel).

Michal Šteflíček, JUMO

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz