Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Novinky firmy Jumo na MSV 2007 v Brně

Novinky firmy Jumo na MSV 2007 v Brně

Pro rychlé a jednoznačné zobrazení veličin v procesní a zkušební technice, vážicích a obalových systémech, v potravinářství, chemické, farmaceutické výrobě a automatizaci budov předvede firma Jumo na MSV 2007 v Brně nový digitální zobrazovací přístroj Jumo di308. Dále na veletrhu představí novou verzi softwaru SCADA s označením Jumo SVS-3000 pro komfortní vizualizaci procesů.

Digitální zobrazovací přístroj Jumo di308

Nový digitální vestavný zobrazovací přístroj (obr. 1) modulární koncepce o rozměrech 96 × 48 mm zobrazuje procesní hodnoty s vysokou přesností. Jeho kontrastní vícebarevný podsvětlený zobrazovač LCD se skládá z pětimístného sedmisegmentového displeje a osmimístného šestnáctisegmentového textového displeje. Textový displej zobrazuje v podobě běžícího textu výstražná hlášení o překročení nastavených mezních hodnot.

Vedle analogového vstupu pro odporové teploměry, termočlánky, odporové vysílače i unifikované proudové a napěťové signály, dva binární vstupy a výstupy obsahuje přístroj také dva spínané reléové výstupy a konfigurační rozhraní setup. Přístroj má tři volné rozšiřující pozice pro jeho přizpůsobení různým úlohám. K dispozici je celkem sedm modulárních galvanicky oddělených karet – univerzální měřicí vstupní karta, reléová karta, binární vstupní karta, analogová výstupní karta, polovodičová výstupní karta, karta rozhraní RS-485 a rozhraní Profibus-DP.

V provedení jako dvoukanálový zobrazovač podporuje Jumo di308 rychlé vzorkování s periodou 50 ms a dovoluje okamžité sledování mezních hodnot a předávání výsledků prostřednictvím výstupních karet.

Rozličné možnosti, jako je zobrazení extremálních hodnot (min/max), paměť poslední hodnoty Hold, tárovací funkce a různé způsoby sledování mezních hodnot, lze nastavit čtyřmi tlačítky čelní fóliové klávesnice v krytí IP65 a s využitím jasně strukturovaného konceptu obsluhy nebo prostřednictvím PC s programem setup.

Přístroj může zpracovávat procesní hodnoty, jako jsou teplota, tlak, síla, vlhkost, napětí či proud. Při použití nestandardních senzorů lze použít uživatelskou linearizační tabulku nebo je možné zadat koeficienty polynomu popisujícího převodní charakteristiku.

Na přání mohou být k dispozici dva zobrazovací kanály pro logické a matematické funkce, jimiž lze např. ve spojení s tlakovým převodníkem měřit a sledovat plnicí objem u vodorovných nádrží.

Pro připojení přístroje do datových sítí je určeno volitelné rozhraní RS-485 s protokolem Modbus. Prostřednictvím rozhraní Profibus-DP lze předávat procesní hodnoty a textová hlášení mezi zobrazovačem a řídicí jednotkou. Pomocí volitelných analogových výstupních karet je možné zobrazované procesní veličiny přenášet jako galvanicky oddělené unifikované signály do dalších přístrojů (zapisovače, regulátory apod.).

Pro přístroj jsou k dispozici dvě varianty napájecího zdroje, AC 110 až 240 V, 48 až 63 Hz nebo AC/DC 20 až 53 V, 0/48 až 63 Hz. Napěťový výstup 18 V/30 mA je určen k napájení dvouvodičových převodníků. K elektrickému připojení se používají šroubové svorky.

Jumo SVS-3000 pro vizualizaci procesů

Po osmi letech úspěšného působení softwaru SCADA s označením Jumo SVS-2000(N) přichází nyní na trh nová verze SVS-3000. Vyznačuje se novým, snadno ovladatelným a do značné míry variabilním uživatelským rozhraním, integrovaným ovladačem Modbus-TCP/IP a možností individuálního nastavení periody záznamu pro každou proměnnou.

Ve spojení s přístroji Jumo s širokým spektrem rozhraní poskytuje SVS-3000 množství funkcí: rychlé uvedení do provozu, spojitou a šaržově orientovanou dokumentaci sledovaných procesů, přehledné vizualizační objekty, seznamy alarmů a událostí, receptury, připojení čtečky čárového kódu apod.

Operátoři mají k dispozici pracovní plochu vycházející ze vzhledu operačních systémů Windows s rozsáhlou lištou symbolů, stromovou navigací a tlačítky přímé volby. Navigace bez zbytečných mezikroků v rámci uložených skupin, technologických schémat a trendových diagramů vede vždy k cíli pouhým kliknutím myší.

Variabilní rozlišení (min. 1 024 × 768) umožňuje zobrazit vedle vysokého počtu vizualizačních objektů rovněž aktuální seznamy alarmů. Obsluha tak vidí aktuální stav procesu a může cíleně zasahovat.

Dosavadní verze SVS-2000(N) si získala oblibu zejména díky integrované šaržové dokumentaci s různými vyhledávacími kritérii. Vzhledem ke zjednodušené obsluze nové verze SVS-3000 je manuální zadávání šaržových údajů, např. číslo šarže, produkt, číslo zákazníka i obsluhy, nyní ještě rychlejší.

Michal Šteflíček, JUMO

Obr. 1. Digitální zobrazovací přístroj Jumo di308
Obr. 2. Software SCADA SVS-3000

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde