Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinka na trhu v České republice – lineární vedení s vodicími dráhami tvaru V

číslo 1/2006

Novinka na trhu v České republice – lineární vedení s vodicími dráhami tvaru V

Společnost Hepco Motion je jeden z předních světových výrobců lineárních vedení. Firma má výrobní základnu ve Velké Británii, ale působí ve dvaceti sedmi zemích světa a více než 65 % celkového objemu své výroby vyváží. Nyní je kompletní sortiment cenově dostupných lineárních posuvných vedení uváděn na trh i v České republice, a tak budou mít čeští zákazníci možnost poznat výhody těchto jedinečných konstrukčních prvků, ověřených používáním po celém světě.

Obr. 1.

Obr. 1. Lineární vedení SL2

Soustavný vývoj umožnil společnosti Hepco Motion vytvořit výrobní program, který uspokojuje takřka všechny požadavky kladené na lineární posuvná vedení. Základem vedení je lišta s vodicími dráhami tvaru V. Toto konstrukční uspořádání má oproti klasickým kuličovým lineárním vedením mnoho výhod.

Hlavním rysem lineárních vedení s vodicími dráhami tvaru V je jejich jednoduchost. Vedení nevyžaduje žádný kryt a lze je rychle a snadno instalovat. Vodicí kladky s excentrickým mechanismem umožňují vedení snadno nastavit a seřídit. Konstrukce není citlivá na znečištění a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Hladký pohyb díky valivému tření (ve vodicích kladkách jsou kuličková ložiska) dovoluje provoz nasucho. Použití mazací hlavy pro mazání vodicích ploch zvyšuje dovolené zatížení vedení na čtyřnásobek a životnost prodlužuje až 25krát.

Obr. 2.

Obr. 2. Lineární vedení HDS pro velká zatížení

Základem sortimentu společnosti Hepco Motion je lineární posuvné vedení GV3, jež bylo navrženo tak, aby vyhovělo většině úloh v automatizaci. Vedení GV3 se vyrábí v mnoha různých velikostech, typech a stupních přesnosti. Vodicí lišty jsou k dispozici s oboustrannými vodicími dráhami tvaru V nebo může být druhá vodicí dráha plochá, popř. opatřena ozubeným hřebenem. K dispozici jsou různá provedení vodicích kladek, ozubených pastorků, mazacích hlav, dorazů, tlumičů nárazů a dalšího příslušenství. To umožňuje vybrat optimální řešení lineárního posuvného systému jak z hlediska technických požadavků, tak pořizovací hodnoty.

Dalším výrobkem Hepco Motion je vedení typové řady SL2 (obr. 1), jehož vodicí lišty i kladky jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. SL2 je vhodnou volbou tam, kde je požadována velká přesnost pohybu v podmínkách čistých provozů, kde nelze používat mazání nebo je nutná vynikající odolnost materiálu proti korozi zařízení, která je třeba sanitovat dezinfekčními prostředky.

Pro velká zatížení, až 4 000 kg, je v nabídce společnosti Hepco Motion všestranný lineární posuvný systém HDS (obr. 2) s lehkými, ale velmi tuhými nosnými profily z hliníkové slitiny. Na obr. 3 je příklad jeho použití pro realizaci lineárního posuvu pomocí ozubeného řemenu.

Kromě přímých lineárních vedení uplatňuje společnost HepcoMotion vodicí plochy tvaru V také u kruhových a částečně kruhových vedení. Přesné kruhové a oválné vedení PRT, které doplňuje výrobní program, je jedinečné díky kombinaci své přesnosti, únosnosti a přizpůsobivosti konstrukce.

Obr. 3.

Obr. 3. Lineární vedení HDS použité pro realizaci lineárního posuvu pomocí ozubeného řemenu (vodicí lišta, upevněná na nosný hliníkový profil pomocí drážky ve tvaru T, má oboustranně vodicí plochy tvaru V, na vozíku jsou čtyři vodicí kladky s mazacími kryty; součástí dodávky jsou i ozubené pastorky a řemen)

Společnost Hepco Motion získala certifikát osvědčující soulad systému řízení jakosti podle ISO 1900:2000 a je zainteresována v programech TQM (řízení kvality) a PDC (vzdělávání pracovníků). Společnost je známa kvalitou svého zákaznického servisu. Soustavný rozvoj nabídky produktů je doplňován rozvojem v oblasti servisu.

Společnost Hepco Motion má velké skladové zásoby, proto je většina výrobků dostupná v krátkých dodacích lhůtách.

Poměrně značné prostředky společnost vynakládá na novou firemní webovou stránku www.hepcomotion.com. Pouze několika kliknutími může návštěvník přejít od přehledu výrobků k podrobnějšímu popisu a k technickým údajům o jednotlivých modelech. Ačkoliv nové stránky obsahují velké množství informací, je orientace v nich snadná. Důležitou součástí webové prezentace jsou soubory ve formátech pro CAD ve 2D nebo 3D. Všechny katalogy jednotlivých výrobků jsou na webu dostupné ve formátu pdf nebo si je lze objednat na CD-ROM.

Ivo Vohradský, Hepco Motion

Hepco Motion
Postfach 1130
D – 90531 Feucht
Germany
fax: 0049 (0) 9128/9271-50
e-mail: info.de@hepcomotion.com
http://www.hepcomotion.com