Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové značení nízkonapěťových vodičů a kabelů

číslo 4/2004

Nové značení nízkonapěťových vodičů a kabelů

Firma Lapp Kabel zaujímá jedno z předních míst na celosvětových trzích s vodiči a kabely. Podnikání firmy Lapp Kabel stojí na těchto čtyřech základních principech:

  • Dobré vztahy se zákazníky. Dodávky špičkových produktů, tvorba řešení „na míru„ a excelentní služby jsou základem trvalých dobrých vztahů se zákazníky.

  • Inovace. V průběžných inovacích je záruka budoucnosti firmy.

  • Rodinné vztahy. Dobré vztahy mezi zaměstnanci této rodinné společnosti posilují ducha týmové spolupráce a přenášejí se i na zákazníky.

  • Orientace na společný úspěch. Firma dosahuje svých úspěchů ve spolupráci se svými zákazníky, nikdy na jejich úkor. Každý pracovník je motivován k úsilí v maximální míře přispívat k tomuto společnému úspěchu.

Tyto principy vedou společnost Lapp Kabel také ke snaze přinášet aktuální informace z oblasti kabelové techniky, které umožní zákazníkům v tomto ohledu být neustále v souladu s posledními světovými trendy. Tentokrát upozorňuje na nový způsob označování žil nízkonapěťových kabelů a vodičů, který v blízké budoucnosti ovlivní projektování, konstrukci a instalaci, ale i údržbu strojů a zařízení. Přestože mnoho firem nový způsob značení zatím ani neregistruje, a proto v něm nevidí možnou komplikaci, naši čtenáři mají šanci být díky spolupráci se společností Lapp Kabel včas připraveni.

V lednu 2003 byla vydána norma DIN/VDE 0293-3 Označování žil kabelů/vodičů a flexibilních kabelů barvami, která je realizací harmonizačního dokumentu HD 308 S2:2001 v Německu. Podobně v červenci 2002 vyšla v ČR ČSN 33 0166 ed. 2 (druhé vydání) Označování žil kabelů a ohebných šňůr, která přebírá stejný harmonizační dokument. Podstatnou novinkou související s touto normou je určení šedé barvy pro krajní vodič.

Pro zavedení tohoto systému označování do praxe bylo stanoveno přechodné období od 1. 10. 2001 do 1. 4. 2006, které je však v jednotlivých zemích EU aplikováno různě. Konečný termín pro používání kabelů se starým značením ale všude je 1. 4. 2006. Nejpozději k tomuto datu musí být také ukončena platnost norem, jež jsou v rozporu s novým nařízením. (Také platnost původní ČSN 33 0166 bude ukončena k tomuto datu.)

V zásadě by kabely a vodiče měly mít z bezpečnostních důvodů stejné značení. Proto se odborné sekce IHI a EVU-Kabel německého profesního sdružení Kabel und isolierte Drähte v lednu 2003 dohodly, že by nové značení mělo být zavedeno co nejdříve. Směrodatné pro přijetí uvedeného rozhodnutí bylo mj. i to, že tím bude dosaženo souladu německých standardů s normami většiny evropských zemí, jako jsou Francie, Nizozemí, Rakousko, Itálie, Španělsko, Irsko a skandinávské země.

Všechny divize společnosti Lapp Group přecházejí na nový barevný kód 1. 7. 2004, u kabelů H05RR-F, H05RN-F a H07RN-F v lednu 2004.

Kabely, jichž se uvedená změna normy týká, budou proto mít nové označení. Všechny verze kabelů s novým barevným kódem najdou zájemci v novém českém katalogu (nová čísla materiálů jsou uvedena vedle starých) a také v hlavním katalogu Lapp Kabel 2004 v anglické nebo německé verzi (kontakt na firmu je v inzerátu na protější straně). Kabely s novým barevným značením budou potištěny, aby byly ihned rozlišitelné.

(ed)

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: 573 501 011
fax: 573 394 650
e-mail: info@lappkabel.cz
http://www.lappkabel.cz

Inzerce zpět