Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Nové webové stránky CAN in Automation

Sdružení uživatelů a výrobců CAN in Automation (CiA) revidovalo svoje webové stránky http://www.can-cia.org. Veřejné stránky sdružení nyní obsahují zvlášť informace pro konstruktéry zařízení, pro projektanty systémů, pro marketingové pracovníky a širokou veřejnost (About CiA) a archiv zpráv a článků. Součástí webových stránek jsou elektronické katalogy výrobků a služeb zvlášť pro protokol CANopen a sběrnice CAN a J1939. Stránky jsou v angličtině s připravovanými verzemi v čínštině, japonštině a ruštině, specifickými pro příslušné trhy. Přepracovány a rozšířeny, např. o interaktivní režim, jsou i neveřejné stránky určené výhradně pro členy sdružení.
[CiA, 16. listopadu 2007.]
(sk)