Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nové vývojové prostředí Step 7 V11 pro PLC Simatic

Nové grafické vývojové prostředí Simatic Step 7 V11 podporuje konfigurování, programování, diagnostiku a servis všech PLC řady Simatic včetně softwarových systémů Simatic WinAC provozovaných na PC. Pro Step 7 V11 byly kompletně přepracovány programové edi­tory S7-SCL, S7-Graph, LD, FBD a IL.
 
Prostředí Step 7 V11 je integrova­nou součástí nadřazeného inženýr­ského nástroje nové koncepce To­tally Integrated Automation Portal (TIA Portal), vyvinutého za účelem co nejefektivnější realizace automa­tizačních úloh. Základem systému TIA Portal jsou pokročilá objekto­vě orientovaná struktura softwaru a centralizovaná správa dat, které automaticky brání vložení chybných údajů a zajišťují úplnou konzistenci dat v celém automatizačním pro­jektu, tj. v jeho řídicí (PLC) i ovládací části (HMI).
 
Nástroj Simatic Step 7 V11 je k dispozici jako Step 7 Basic V11 pro automaty S7-1200 a jako Step 7 Professional V11 pro všechny PLC Si­matic (včetně S7-1200), vždy včetně softwaru Simatic WinCC Basic V11 ke konfigurování operátorských panelů řady Simatic HMI Basic Panels. Pro Step 7 V11 Professional jsou dále nabízena rozšíření PID Professional V11, Easy Motion Control a Step 7 Safety V11. Dříve čas­to dokupované nadstavby pro Step 7 V5.5 (balíky softwaru SCL, Gra­ph, PLCSim, DocPro a Teleservice) jsou nyní standardní součástí soft­waru Step 7 Professional V11 a nevyžadují samostatnou licenci. Za­jištěna je také migrace existujících projektů do prostředí Step 7 V11.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com