Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Nové výrobky se značkou Balluff

Nové výrobky se značkou Balluff

Společnost Balluff představí na veletrhu Amper 2007 kromě již osvědčených produktů pro průmyslovou automatizaci také několik nových výrobků. V tomto článku jsou stručně představeny tři z nich.

Laserový difuzní snímač BOS 18M s potlačeným pozadím

Nový laserový snímač BOS 18M (obr. 1) patří do kategorie optoelektronických snímačů s potlačeným pozadím. Tyto snímače detekují odraz světla od snímaného objektu (typicky např. dílu na pásu dopravníku), ale světlo odražené od pozadí ignorují. Snímač BOS 18M je jedním ze snímačů, u nichž lze potlačení vlivu pozadí nastavit velmi precizně: tak, že ho lze dokonce použít např. pro kontrolu kvality tapet s reliéfním povrchem, u nás známých podle jejich výrobce jako „tapety Erfurt“. Tyto tapety se vyrábějí z několika vrstev papíru a obsahují dřevěné štěpiny různé velikosti. Snímač dokáže rozeznat štěpiny, které z povrchu tapety vyčnívají více, než je povoleno.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač BOS 18M

Kromě přesného potlačení vlivu pozadí vyniká snímač také možností přesného zaostření světelného paprsku, takže může detekovat díly o průměru až 0,1 mm.

Spínací bod může být velmi přesně nastaven desetiotáčkovým potenciometrem.

Snímače barev BFS 27K

Je-li třeba snímat barvu tmavých nebo špatně odrazných povrchů, citlivost běžných snímačů barev obvykle nedostačuje. Společnost Balluff proto do svého sortimentu zařadila snímače BFS 27K (obr. 2), které kromě chromatičnosti přihlížejí i k tonální charakteristice barev.

Obr. 2.

Obr. 2. Snímač barev BFS 27K

Obsluha a nastavení parametrů jsou jednoduché. Parametry se nastavují v režimu učení (teach-in), přičemž přímo na převodníku snímače lze nastavit až deset tolerančních pásem a zvolit různé vyhodnocovací algoritmy. Ještě pohodlnější a snazší je nastavení pomocí softwaru v PC, s nímž je snímač spojen prostřednictvím rozhraní RS-485. V tomto případě lze nastavit až dvacet vyhodnocovacích pásem. V parametrizačním okně se zobrazují všechny konfigurovatelné parametry. V tomto okně je možné je snadno měnit pomocí myši. Ve vizualizačním okně (obr. 3) je snímaná barva znázorněna bodem v trichromatickém trojúhelníku, dále je indikováno, v kterém vyhodnocovacím pásmu leží, a numericky jsou uvedeny hodnoty R, G a B a souřadnice x, y a Y. Zjištěné hodnoty mohou být odeslány do řídicího systému nebo do počítače prostřednictvím RS-485.

Obr. 3.

Obr. 3. Vizualizační okno softwaru snímače BFS 27 K

Využít lze též synchronizační vstup, programovatelné časové zpoždění, elektronické zaclonění objektů a další funkce, které umožňují realizovat i velmi složité úlohy.

Laserová optická závora BOS 12M

Nová jednocestná optická závora BOS 12M je dostupná v robustním standardním pouzdru M12 ve dvou rozdílných modelech: provedení „malé části“ může snímat objekty o rozměrech menších než 50 µm (obr. 4) a provedení „dlouhý dosah“ má dosah až 30 m.

Obr. 4.

Obr. 4. Snímač BOS 12M dokáže snímat i drobné předměty o průměru až 50 µm

Obě verze používají viditelné laserové světlo (655 nm), což umožňuje velmi snadné a rychlé nastavení vysílače a přijímače proti sobě.

Pouzdro má krytí IP67. Jeho provedení – válcový tvar se závitem M12 – je shodné jako u indukčních senzorů. To usnadňuje konstrukční návrh upevnění snímačů a zajišťuje zaměnitelnost při změně konfigurace zařízení. Současně je to provedení, které je značně úsporné z hlediska prostoru, jenž snímač zaujímá, a jeho montáž je velmi snadná. Výstup je PNP nebo NPN a stav sepnutí může být také indikován světelnou diodou. Spínací frekvence je do 1 kHz. Testovací vstup umožňuje snadnou a spolehlivou kontrolu funkce i dálkové nastavení závory.

(Balluff)

Balluff CZ s. r. o.
Pelušková 1400
198 08 Praha 9 – Kyje
tel.: 281 940 099
fax: 281 940 066
e-mail: cz@balluff.de
http://www.balluff.cz