Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové výrobky pro automatizaci v roce 2001

Automa 1/2001

Gustav Holub

Nové výrobky pro automatizaci v roce 2001

Combicon Select
Moderní vývojové a konstrukční postupy jsou charakteristické svou složitostí, paralelně probíhajícími procesy a interdisciplinární spoluprací. Zejména ve vývoji elektronických systémů nelze odděleně navrhovat desky s plošnými spoji a konstruovat jejich kryty, včetně připojovacích prvků. Při stále kratších dobách vývoje hraje rozhodující úlohu rychlá dostupnost informací o konstrukčních prvcích. Pro návrh a optimalizaci elektronického výrobku je rovněž důležitá integrace údajů o geometrických rozměrech do používaných systémů CAD. Software Combicon Select firmy Phoenix Contact nabízí uživatelům komfortní výběr produktů, rozsáhlou knihovnu výkresů a veškeré přednosti navrhování za podpory internetu. Program byl poprvé oficiálně představen na veletrhu Electronica 2000 v Mnichově. Od té doby jej lze nalézt na internetu na adrese http://select.phoenixcontact.com. Zde je možné pracovat s verzí on-line, pro práci off-line lze program získat bezplatně na CD-ROM. Combicon Select umožňuje vyhledávat jednotlivé komponenty z rozsáhlého sortimentu konektorů, svorek, krabiček a spojovací techniky. Zadáním hodnot elektrických veličin, např. proudu, napětí a přídavných vlastností (provedení, rozměry), je uživatel cíleně veden k nejvhodnějšímu produktu. Názorná grafika vyjadřuje jednotlivé funkce programu a usnadňuje práci s programem. Lze hledat i přímo požadovanou položku nebo výběr omezit jen na komponenty, které vyhovují určeným podmínkám a předpisům, popř. kontrolovat kompatibilitu obou částí konektoru. K dispozici jsou i další funkce pro pokročilé vyhledávání.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Technické údaje nalezených komponent se spolu s vhodným příslušenstvím, výkresy a vrtacími plány znázorní v přehledné podobě. Nalezené dokumenty, včetně fotografie produktu, lze vytisknout a kopírovat do jiných programů. Knihovna CAD poskytuje rozsáhlou podporu pro konstrukci desek a krytů. Data jsou uložena ve formátech DXF, IGES, STEP a VRML v podobě dvojrozměrných výkresů i prostorových modelů. Tyto formáty dovolují data načíst téměř do všech systémů EDA a CAD, které jsou v současné době na trhu.

Obr. 4.

Produkty s vlastní jiskrovou bezpečností
Firma Phoenix Contact dodává množství produktů s vlastní jiskrovou bezpečností podle doporučení IEC a předpisů VDE/DIN. K dispozici je více než 250 produktů, především rozsáhlý program unikátních svorek a bloků, které zabezpečují spolehlivý elektrický kontakt i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přepěťové ochrany Trabtech zajišťují trvalou použitelnost zařízení a chrání tato zařízení a přístroje před nebezpečnými přechodovými jevy.

Mezi novinky roku 2001 v této oblasti patří modulární procesní rozhraní ME Process Interface. Nové jsou také moduly Process Interface s vlastní jiskrovou bezpečností na rozměrově úsporné základně, včetně držáku pro umístění až šestnácti procesních modulů s centrálním napájením. Vícenásobný konektor je určen pro realizaci přímého připojení na vstupně-výstupní uzel. Řešení napomáhá uspořit až 30 % místa. Moduly mohou být přizpůsobeny každé aplikaci. Jejich hlavním účelem je spolehlivě galvanicky oddělit signálové obvody s vlastní bezpečností a s velkou přesností přenést naměřené hodnoty na programovatelné automaty a procesní řídicí systémy. Řada rozhraní Process Interface ME se skládá z jednokanálových a dvoukanálových oddělovačů pro prostředí s nebezpečím výbuchu na symetrických lištách podle normy EN 50022. K dispozici jsou tyto čtyři stavební prvky:

  • analogové vstupní oddělovače s protokolem HART nebo bez něj,
  • analogové výstupní moduly s protokolem HART nebo bez něj,
  • digitální výstupní moduly,
  • dvoukanálové digitální spínací zesilovače.

Obr. 5.

Všechny přístroje mají galvanické trojcestné oddělení mezi vstupy a výstupy a pomocným napájením. Veškerá elektronika je integrována do pouzdra ME o šířce 22,5 mm.

Ještě několik novinek na závěr
V závěru se stručně zmíníme ještě o třech dalších novinkách firmy Phoenix Contact z oblasti propojovací techniky pro různé aplikace, s nimiž firma vstupuje na trh na samém počátku roku 2001.

První z nich jsou konektory typu Combicon technologie THT vyvinuté pro desky s prvky pájenými cínovou vlnou nebo klasickou metodou. Použití vysoce tepelně odolných plastů dovoluje dosáhnout pracovní teploty až 260 °C po dobu 10 s. Konektory jsou k dispozici se dvěma až osmi póly s roztečí 5,08 mm (12 A, 250 V) nebo dvěma až dvanácti póly s roztečí 3,81 mm (8 A, 160 V) pro horizontální a vertikální zasouvání.

Obr. 6.

Speciální svorkové minibloky FK-MPT 0,5 PCB pro desky v systémech ISDN, s roztečí 3,5 mm jsou k dispozici ve dvoupólové až šestnáctipólové verzi a zaručují spolehlivý kontakt masivních vodičů s průměrem do 0,8 mm.

Konektor ZEC 1,5 s pružinovou aretací spojení, s deskou tloušťky 1,5 mm zaručuje spolehlivé spojení bez nutnosti pájení. Připojení je zabezpečeno západkami. Ke konektoru mohou být připojeny vodiče do průřezu 1,5 mm2 a zátěž do 10 A při napájení 250/400 V.

Tolik ve stručnosti o některých nových výrobcích firmy Phoenix Contact, které tvoří jen malou část celého výrobního programu prvků a modulů spojovací techniky, automatizačních a vizualizačních prostředků, přepěťových ochran, různých rozhraní, sběrnicového systému Interbus atd. Podrobné technické informace o celém sortimentu rádi poskytnou specialisté firmy na kontaktní adrese uvedené v inzerátu na druhé straně obálky tohoto čísla.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Literatura:

[1] BUNGENSTOCK, R.: Voltreffer per Doppelclick. UpDate, 2000, č. 3. Phoenix Contact, s. 10-11.

[2] PHOENIX CONTACT: Higlights 2000, s. 23.

[3] Tiskové informace Phoenix Contact. Listopad 2000.