Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové výhradní zastoupení – bezkontaktní i kontaktní měření polohy hladin

číslo 11/2005

Nové výhradní zastoupení – bezkontaktní i kontaktní měření polohy hladin

Kontinuální hladinoměry, limitní hladinové spínače a tlakové snímače polohy hladiny v nejrůznějších provedeních pro velmi široký rozsah použití vyrábí a dodává firma firma Vega Grieshaber KG, kterou od 1. října 2005 zastupuje na českém trhu společnost Level Instruments.

Počátky historie firmy Vega

V roce 1959 založil pan Bruno Grieshaber v malém německé městečku Wolfach firmu Vega Grieshaber KG. Po necelých dvaceti letech, v roce 1975, se výrobní závod přesunul z Wolfachu do deset kilometrů vzdáleného města Schiltach v oblasti zvané Schwarzwald.

Přehled sortimentu firmy Vega Grieshaber KG

Kontinuální měření polohy hladiny

Pulsní radarové hladinoměry Vegapuls 60
Pracují s krátkými mikrovlnnými impulsy s frekvencí 6,3 nebo 26 GHz. Přednostmi jsou velká přesnost a nezávislost na vlastnostech produktu. Jsou vhodné pro měření polohy hladiny kapalin i sypkých materiálů a zvlášť vhodné pro agresivní média a vysoké teploty.

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou (reflektometrické, TDR) Vegaflex 60
K dispozici je lanová a tyčová verze a verze s koaxiálním vedením pro kapaliny s velmi malou dielektrickou konstantou. Je možné měřit polohu hladiny kapaliny i práškových a granulovaných materiálů. Reflektometrický hladinoměr lze použít i k měření polohy rozhraní dvou kapalin. Výhodou je velká přesnost a nezávislost na vlastnostech produktu a na provozních podmínkách.

Ultrazvukové hladinoměry Vegason 60
Měří se doba průchodu ultrazvukové vlny od vysílače k hladině a po odrazu zpět k přijímači a z naměřené doby se při známé rychlosti šíření ultrazvuku v daném prostředí vypočítá poloha hladiny. Výhodami jsou nezávislost na vlastnostech produktu a velká chemická odolnost. Jsou vhodné pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a pro vodní hospodářství.

Kapacitní sondy Vegacal 60
Jsou vhodné pro měření polohy hladiny a detekci kapalin a sypkých materiálů.

Limitní měření – hladinové spínače

Vibrační hladinové spínače Vegaswing
Slouží jako limitní spínač maximální či minimální hladiny nebo jako indikátor přítomnosti média. Při ponoření vibrační části do kapaliny se vlivem útlumu změní frekvence vibrací. Přednostmi jsou nezávislost na vlastnostech produktu, bezúdržbový provoz (samočisticí funkce) a chemická odolnost. Lze detekovat kapaliny o teplotě až +250 °C. Krátké vibrační vidličky mají délku jen 40 mm. K dispozici jsou certifikáty podle IEC 61508 (SIL) a WHG (lze použit jako pro ochranu proti přeplnění).

Hydrostatické hladinoměry Vegabar, Vegawell
Tlakové spínače spínají při určitém hydrostatickém tlaku. Je-li známa hustota měřeného média, lze z tlaku určit výšku hladiny. Přednostmi jsou velká přesnost a možnost použití při teplotě média až +250 °C. K dispozici je také hygienické provedení.

Snímače tlaku

Snímače tlaku Vegabar
Jde o velmi přesné membránové snímače vhodné pro měření tlaku kapalin a plynů, měření průtoku průřezovými měřidly a kontrolu filtrů.

Firma Vega od počátku vyráběla přístroje pro měření a regulaci. V roce 1964 získala patent na výrobu kapacitních sond. Roku 1965 byly vyvinuty první hydrostatické sondy pro měření výšky hladiny kapalin a roku 1975 vyvinuli technici firmy Vega vibrační sondy pro detekci sypkých materiálů.

Kapacitní snímače tlaku s keramickou membránou

Počátkem roku 1987 koupila firma Vega společnost Fibronix Sensoren GmbH zabývající se výrobou keramických membrán pro snímače tlaku. Netrvalo dlouho a roku 1993 představila Vega svůj nový sortiment tlakových spínačů pro sledování a řízení polohy hladiny v technologických zařízeních.

Hlavní předností snímačů tlaku od firmy Vega jsou kapacitní keramické senzory vlastní konstrukce. Keramická měřicí membrána umožňuje konstruovat robustní, chemicky odolné snímače s velkou přetížitelností. Vzhledem k použití speciální keramiky, patentované firmou Vega, s drsností povrchu 0,5 m lze tyto snímače použít i v potravinářství a farmacii. Pro úlohy s teplotou média do 200 °C a požadavkem na velkou chemickou a mechanickou odolnost jsou určeny snímače s vestavěnou membránou z hastelloye a unikátním systémem teplotní kompenzace.

Vegabar je ucelená řada kompaktních snímačů tlaku jak pro měření výšky hladiny v otevřených zásobnících, tak pro snímání tlaku v provozních podmínkách. Tyto přístroje disponují širokou škálou mechanických připojení jak pro chemický průmysl, tak pro potravinářství.

Ponorné snímače hydrostatického tlaku Vegawell jsou ideálním řešením pro měření polohy hladiny v úzkých zásobnících a vrtech.

Snímače rozdílu tlaků Vegadif jsou určeny k měření polohy hladin v tlakových nádržích, indikaci zanesení filtrů i pro měření průtoků.

Úspěšný dvouvodičový radarový hladinoměr

V listopadu roku 1997 představila firma Vega snímač Eric® – první dvouvodičový radarový hladinoměr na světě, a o rok později se stala největším dodavatelem radarových hladinoměrů vůbec (6 300 kusů prodaných do celého světa). Hladinoměr Eric se stal světově nejúspěšnějším radarovým hladinoměrem, a to díky své spolehlivosti a vynikajícímu poměru ceny a výkonu. Je to provozně spolehlivý, univerzální radarový hladinoměr v kompaktním provedení, který měří polohu hladiny mnoha produktů i v obtížných provozních podmínkách. Přístroj odolává působení chemikálií a je dostupný také v sanitovatelném provedení.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární hladinoměry, hladinové spínače a snímače tlaku řady Plics®

Hladinoměr Eric je vhodný mj. k měření polohy hladiny produktů se špatnými odrazovými vlastnostmi (kapalný plyn, rozpouštědla, uhlovodíky) a pro nádrže se složitým vnitřním prostorem (vzpěry, topné spirály, míchadla) i s neklidnou nebo zpěněnou hladinou média. Informace o podmínkách měření se do hladinoměru zadávají při jeho uvádění do provozu. Přístroj může měřit polohu hladin v již nainstalované vodicí trubce nebo obtokovém stavoznaku. Možnost volit mezi dvěma rozdílnými vyzařovacími frekvencemi zajišťuje vysoký stupeň provozní spolehlivosti.

Modulární koncept Plics®

Roku 2003 byl realizován dlouho připravovaný koncept Plics: modulární, stavebnicový systém skladby hladinoměrů, hladinových spínačů a provozních snímačů tlaku (obr. 1). Systém Plics dokládá, jak dokáže moderní technika efektivně zkrátit dobu potřebnou k výběru měřicího přístroje, jeho objednání, správné instalaci, nastavení, údržbě a servisu a snížit tak cenové náklady na všechny uvedené činnosti. Přístroje jsou k dispozici v asi 300 základních a 30 000 zákazníkem specifikovaných variantách. Díky malému pouzdru otočnému o 330° je lze vždy namontovat v ideální poloze vůči uživateli. K nastavení a zobrazení naměřených hodnot lze použít komunikátor HART, zobrazovací a nastavovací modul Plicscom a PC se softwarem Pactware.

Obr. 2.

Obr. 2. Nastavovací modul Plicscom

Jednotný zobrazovací a nastavovací modul Plicscom (obr. 2) je společný všem přístrojům z rozsáhlé rodiny Plics. Umožňuje snadno nastavit každý přístroj prostřednictvím čtyř tlačítek. Má čtyři montážní polohy po 90°. Zobrazení na displeji je zřetelné, vícejazyčné a s možností použití PIN (bezpečnostní ochrany). V paměti modulu Plicscom jsou uloženy diagnostické údaje a křivka echa, záznam naměřených hodnot v čase a informace o přístroji.

Systém Plics usnadňuje volbu hladinoměrů (měřicí princip, požadavky na přesnost, spolehlivost, bezpečnost, typ pouzdra atd.), jejich objednávání a nastavení (při použití jednoduchého menu), údržbu i provoz. Údaje o nastavení lze z jednoho přístroje snadno přenést na další zařízení. Přístoje řady Plics lze použít pro všechny typy nádrží a zásobníků a v jakýchkoliv provozních podmínkách (vysoké nebo nízké teploty a tlaky, agresivní nebo abrazivní média) ke kontinuálnímu měření i limitnímu sledování polohy hladiny a k měření tlaku. Každý přístroj Plics je sestaven jako stavebnice z jednotlivých modulů.

Firma Vega v současnosti

Jak pokračoval vývoj společnosti Vega dále? V listopadu 2004 byl radarový hladinoměr číslo 100 000 dodán do Belgie do společnosti Holcim AG, součásti koncernu Holcim Group of Switzerland (obr. 3). Holcim AG patří mezi přední světové výrobce cementu a dalších stavebních materiálů.

Obr. 3.

Obr. 3. 100 000. radarovým hladinoměrem firmy Vega, který byl dodán v listopadu 2004 firmě Holcim AG, byl hladinoměr Vegapuls 68

V současné době je společnost Vega Grieshaber KG předním světovým dodavatelem zařízení pro měření a regulaci polohy hladin v chemickém a petrochemickém průmyslu, potravinářství, teplárnách, cementárnách a dalších průmyslových odvětvích. Na cestě za dosažením silného postavení měla společnost vždy jeden základní cíl: neustálý vývoj a inovace, a hlavně velmi kvalitní a spolehlivé přístroje.

Společnost Vega nyní zaměstnává asi 850 zaměstnanců po celém světě, z nichž 440 pracuje přímo v hlavním výrobním podniku v Německu ve městě Schiltach. Jejích asi padesát poboček je rozmístěno po celém světě: v Evropě, jižní Africe, Austrálii a Singapuru a také v USA a v Číně.

Snímače Vega v České republice

Díky novému zastoupení mají nyní i čeští zákazníci k dispozici spolehlivé a přesné přístroje pro jednoduché použití i pro náročné provozní podmínky.

Hlavními oblastmi použití těchto hladinoměrů jsou chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl, potravinářství, vodní hospodářství, péče o životní prostředí a zpracování odpadů, papírenský průmysl a energetika.

Proč se rozhodnout pro hladinoměry, hladinové spínače a tlakové snímače německé firmy Vega? Pro jejich spolehlivou činnost, snadnou obsluhu a jednoduché nastavování, bezúdržbový provoz a nízkou cenu.

Společnost Level Instruments je připravena kompletně dodat tuto i další měřicí techniku pro jakoukoliv oblast průmyslu, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka. Všechny dodávané přístroje odpovídají příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments spol. s r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz