Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Nové vydání učebnice automatizace

V nakladatelství Computer Press vyšlo v březnu 2009 čtvrté, rozšířené a upravené vydání publikace Automatizace a automatizační technika – prostředky automatizační techniky. Tento třetí díl čtyřsvazkové edice je využíván jako učebnice moderních prostředků automatizační techniky pro střední školy. Svým přehledovým charakterem slouží i jako praktická příručka. Po vyprodání předchozích tří vydání (2000, 2003, 2005 – celkem 5 000 výtisků) vyšla tato kniha v upraveném a rozšířeném vydání počtvrté. Autoři kladou důraz na vysvětlení fyzikálních principů činnosti široké škály moderních automatizačních zařízení, vhodně ho přitom podložili matematickým aparátem a pro názornost doplnili 612 obrázky, často získanými z nejnovějších materiálů výrobců automatizačních prostředků. Ve srovnání s předchozími vydáními byly rozšířeny především kapitoly týkající se programovatelných automatů a akčních členů. Navíc byla na základě zkušeností z výuky didakticky upravena nebo doplněna četná funkční schémata, zejména v kapitole o pohonech. Zcela nově byl zařazen text podrobně objasňující problematiku návrhu regulačních orgánů, v literatuře poměrně opomíjenou. Na závěr lze uvést, že cena i zvýhodněné podmínky prodeje přímo v nakladatelství (množstevní slevy pro školy) se proti předchozím vydáním nemění.
(Jan Chlebný)