Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové verze zenon 8.20 a zenon Analyzer 3.40

Společnost COPA-DATA uvádí na trh novou verzi své softwarové platformy zenon 8.20 a nástroje pro tvorbu zpráv a analýzu zenon Analyzer 3.40. 

Ve verzi 8.20 softwarové platformy zenon byly aktualizovány a vylepšeny např. funkce autentizace a autorizace. Doplněny byly rovněž nové ovladače, např. pro rozhraní Euromap-63, které se používá u vstřikovacích lisů. Zenon Web Engine nyní podporuje alarmové události detekované aplikací zenon Editor.

 

Projektování se Smart Objects

Jednou z novinek verze 8.20 jsou chytré objekty, Smart Objects (obr. 1). Tato novinka v aplikaci zenon Editor přináší uživateli předem připravené komponenty, které výrazně zjednodušují projektování. Smart Objects obsahují standardizované funkční jednotky pro všechny funkce modulů a nastavení potřebná pro mapování komponent procesů. Jsou nástrojem, který pomáhá efektivně opakovaně používat související prvky, včetně symbolů, proměnných a funkcí. Chytré objekty tvoří „stavebnici“ bloků uloženou v knihovně. Využití této stavebnice zrychluje konfiguraci, aktualizace a údržbu aplikací.

Jednou vytvořené šablony s chytrými objekty mohou být používány v různých instancích. Všechny objekty a vazby vytváří zenon automaticky a uživatelé mohou jednotlivé objekty a šablony individuálně přizpůsobovat. Použití již vytvořených objektů v novém projektu vyžaduje jen několik kroků. Výhody pro uživatele jsou zřejmé: protože zenon je objektově orientovaný software, je proto možné centrálně spravovat i složitý obsah, a ušetřit tudíž nemálo času.

 

Snadná škálovatelnost

Ve verzi 8.20 firma Copa-Data poprvé použila kontejnery Docker, které od sebe oddělují jednotlivé služby a procesy. To umožňuje spustit na jednom serveru současně několik aplikací zenon Runtime. Všechny aplikace a funkce, které zenon potřebuje, jsou kompilovány v balíčku, který může být spuštěn ze svého souborového systému. Až dosud bylo možné ukládat celou infrastrukturu centrálně, s využitím virtuálních strojů, ale to je vzhledem ke zvýšené potřebě zdrojů provozně neefektivní. Oddělení služeb a procesů má pozitivní efekt na výkonnost a umožňuje optimální škálovatelnost. Protože různé aplikace Runtime jsou dostupné centrálně na hostitelském počítači, snižují se náklady na pořízení hardwaru i na jeho údržbu.

 

Vylepšení automatického logování

Zenon spolehlivě zaznamenává každou událost do svého seznamu Chronological Event List (CEL). K tomu, aby uživateli byly rychle a snadno k dispozici informace, které jsou pro něj relevantní, byl CEL ve verzi 8.20 přeprogramován tak, že nyní lze všechny události přidělit do jedné nebo několika kategorií. Tyto kategorie mohou uživatelé filtrovat v aplikaci zenon Runtime. V aplikaci zenon Editor mohou nejen přidělovat kategorie, ale i navrhovat nové. To znamená, že CEL může být přizpůsoben potřebám uživatele a konfigurován pro každou aplikaci. Navíc podporuje regulatorní požadavky na dokumentaci vyžadované ve farmaceutickém průmyslu. Údaje pro dokladování postupu výroby jsou dostupné v digitální podobě.

 

Nový pohled na procesy: zenon Analyzer 3.40

Vylepšení nástroje zenon Analyzer 3.40 poskytuje lepší přehled o procesech. Aktualizovány byly úplné, flexibilní a automatizované funkce pro reportování a analýzu. Dalším velkým vylepšením je knihovna pyZAN, která do nástroje Analyzer 3.40 vnáší možnosti programovacího jazyka Python. Výsledkem je, že jak detailní provozní data, tak metadata mohou být ze softwarové platformy zenon přenášena do aplikace zenon Analyzer a následně exportována pro další zpracování, např. pro prediktivní analýzu, s využitím jazyka Python.

V této verzi mohou být poprvé sestavy (reporty) vytvořené v nástroji zenon Analyzer přizpůsobeny stylu zákazníka. Aktualizovat lze hlavičku i zápatí. Všechna přizpůsobení je možné uložit jako šablony a v budoucnu je znovu využít.

Aplikace zenon Analyzer 3.40 přináší také univerzálnější zobrazení grafů XY. V jednom grafu je možné zobrazit ve vzájemném kontextu několik proměnných. Například lze zobrazit závislost tlaku, hustoty nebo spotřeby čerpadla na teplotě.

 

Nové funkce pro internet věcí

Společnost Copa-Data rozšířila funkce pro IoT o nástroj zenon Service Grid, který zahrnuje systém modulárních softwarových komponent nebo mikroslužeb. Mikroslužby dohromady tvoří jednu velkou, škálovatelnou a individuálně přizpůsobitelnou aplikaci. Distribuované komponenty umožňují efektivněji využívat hardwarové zdroje. Aplikace zenon Service Grid je ideální pro integrované řešení monitorování dat v distribuovaných systémech, např. při dohledu nad distribuovanými obnovitelnými zdroji energie (obr. 2). Řešení dovoluje uživatelům kontinuálně přenášet data z provozní úrovně do cloudu. Přínosem je větší spolehlivost a rozšíření možností pro sběr dat a jejich správu.

 

Dostupnost

Nové verze softwaru zenon 8.20 a zenon Analyzer 3.40 už jsou k dispozici. Více informací lze získat na http://www.copadata.com/current-version.

[COPA-DATA GmbH: New release of the zenon Software Platform. Květen 2020.]

 

(Překlad: redakce)

(Bk)

Obr. 1. Chytré objekty jsou logickým krokem k dalšímu zjednodušení složitých projektů a zlepšení škálovatelnosti při zachování dlouhodobé funkčnosti

Obr. 2. Aplikace zenon Service Grid umožňuje dohlížet na geograficky distribuovaná zařízení