Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové stroje pro lahvové linky v Budvaru

Nové stroje pro lahvové linky v Budvaru

V únoru 2007 byla ve společnosti Budějovický Budvar, n. p., dokončena výměna dvou etiketovacích strojů a stroje pro balení piva do kartonových obalů, tzv. multipacků. Cílem modernizace bylo uspokojit rostoucí požadavky zákazníků na balení lahvového piva zlepšením kvality adjustáže lahví a zvětšením počtu variant balení piva do kartonů, včetně možnosti vkládání reklamních předmětů.

Obr. 1.

Etiketovací stroje

Budvar nyní používá lahve s reliéfovým logotypem ve tvaru písmene B. Požadavkem zákazníka bylo docílit přesného umístění etikety proti tomuto logotypu. Proto jsou nové etiketovací stroje Innoket SE (obr. 1) vybaveny snímacím zařízením se třemi kamerami, jež umožní najít na lahvi reliéf a orientovat ji tak, aby střed přední nálepky byl ve středu reliéfu. Kromě přední etikety je možné na lahev nalepit také zadní etiketu, včetně natištění doby plnění a lhůty spotřeby, a etiketu na hrdlo lahve. Etikety se na lahev lepí za studena. Dávkování lepidla je řízeno dávkovacím čerpadlem s měničem frekvence.

Obr. 2.

Obr. 1. Etiketovací stroj Innoket SE (KHS) v Budvaru
Obr. 2. Operátorský panel etiketovacího stroje

Etiketovací stroje Innoket SE představují technickou špičku v oboru, nejen pro svou rychlost a spolehlivost, ale i pro modulární koncepci, jež dovoluje snadno a bez zbytečných prostojů přejít na jiný typ lahví, jiný typ či umístění etiket, popř. i na jiný způsob jejich lepení. Etiketovací jednotku lze od centrálního karuselu stroje snadno odpojit a na její místo připevnit jinou. Stroj je vybaven pohony VarioDrive, které umožňují lahve rychle a přesně polohovat. O synchronizaci všech pohonů a celé řízení stroje se stará řídicí systém Simatic S7-300 (Siemens). Pro ovládání stroje se používají operátorské panely Simatic Panel, také od firmy Siemens (obr. 2). Komunikace je zajištěna sběrnicí Profibus-DP. K dispozici je rovněž připojení na systém dálkové diagnostiky Redis, který umožňuje technikům dodavatelské firmy kontrolovat činnost stroje a měnit jeho parametry prostřednictvím internetu přímo z kanceláře mateřské firmy.

Balicí stroj

Z hlediska zákazníka významnější částí modernizace byla instalace nové balicí linky Innopack (obr. 3). Linka je ve srovnání s původní téměř dvakrát výkonnější, zvládne zabalit až šedesát kartonových multipacků za minutu. Co je pro Budvar ještě důležitější, linka nabízí větší variabilitu balení: pivo lze balit po osmi, devíti, deseti nebo dvaceti lahvích v jednom balení, a navíc je možné do balení vkládat reklamní předměty, např. pivní sklenice s logem Budvaru nebo zákazníka, který si balení objednal. Budvar patří mezi nejznámější česká piva, a proto je o takové dárkové balení mezi zákazníky zájem.

Obr. 3.

Obr. 3. Linka Innopack (KHS) na balení lahvového piva do kartonových obalů

Řízení celé linky, která se skládá z několika strojů, jež postupně skládají a lepí krabice z přířezů, plní je lahvemi, zavírají balení a popř. je opatřují doplňující etiketou, je opět svěřeno řídicímu systému Simatic S7-300 s komunikační sběrnicí Profibus; v nejnižší úrovni komunikace pro binární signály se používá AS-Interface (obr. 4).

Spolupráce Budvaru s firmou KHS

Modernizace lahvové linky je součástí dlouhodobé strategie Budvaru investovat do rozvoje výrobních kapacit a řídicích procesů firmy s cílem zvyšování konkurenceschopnosti a snižování nákladů. Do projektu popsaného v tomto článku firma investovala šedesát milionů korun. Demontáž starých zařízení z let 1988 až 1993 a montáž nových proběhly v únoru 2007 v extrémně krátké době pouhých šesti pracovních dnů.

Obr. 4.

Obr. 4 . Na nejnižší úrovni řízení, např. pro přenos binárních signálů z tlačítek, se u balicího stroje Innopack používá sběrnice AS-Interface

Dodavatelem strojů i realizátorem montáže byla firma KHS Dortmund, s níž má Budvar velmi dobré zkušenosti. První stroje KHS se v Budvaru objevily již v roce 1986: byly to linky na stáčení piva do sudů. V současné době jsou všechny čtyři sudové linky pivovaru vybaveny stroji od firmy KHS. Do sudů se plní přibližně 50 % piva vyráběného v Budvaru.

Také na lahvových linkách zařízení od firmy KHS pracují již delší dobu k plné spokojenosti zákazníka. Například v roce 2005 dodávala firma KHS do Budvaru zařízení na mytí lahví; i v tomto případě se zařízení demontovala a nová montovala v rekordně krátké době, za pouhé čtyři dny.

Petr Bartošík