Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nové snímače di-soric pro chytrá a praktická řešení

Společnost di-soric uvedla na trh další zajímavé novinky. Německý výrobce di-soric dodává standardní i speciální průmyslové snímače a spínače, produkty pro zajištění bezpečnosti práce, pro strojové vidění a identifikaci. Druhou částí sortimentu je osvětlení (viz článek na str. 70). Na český trh dodává produkty di-soric firma Amtek.

Kapacitní snímače přiblížení di-soric detekují téměř cokoliv.

Nové kapacitní snímače přiblížení řady KNS (obr. 1) od firmy di-soric detekují pevné látky, kapaliny, stejně jako prášky. Nezáleží na tom, zda jde o elektricky vodivé, nebo nevodivé objekty a média, detekce je vždy stejně spolehlivá. Snímače detekují i přes nevodivé stěny nádob a obalů. Snímače jsou v robustním pouzdru z korozivzdorné oceli. Jejich citlivost je možné snadno seřídit prostřednictvím vestavěného potenciometru.

Snímače KNS jsou k dispozici s pouzdrem v různém provedení, od průměru 6,5 mm (zapuštěné i nezapuštěné provedení) a se závitem M8 (zapuštěné i nezapuštěné provedení) a M12 (jen zapuštěné provedení). Kapacitní snímače KNS se vyznačují velkou jmenovitou spínací vzdáleností (8 mm). Spínací vzdálenost lze nastavovat multiotáčkovým potenciometrem. Výstup je možné zvolit jako „normálně otevřený“ nebo „normálně uzavřený“ (NO/NC).

Snímače spolehlivě pracují i v náročném a často se měnícím prostředí. Jsou v podstatě nerozbitné a jejich krytí je IP67.

Uplatnění najdou téměř ve všech oblastech průmyslu. Instalace je velmi snadná a připojení kabelem s třípólovým (u verze M12 čtyřpólovým) konektorem je rychlé – výrobce udává, že zkušený technik zvládne zapojení a nastavení do 6 s. Snímače mají výstup push-pull a je k nim dodáván univerzální seřizovací nástroj (na obr. 1 vpředu). Ten je určen k otáčení hlavičkou potenciometru – při otáčení ve směru hodinových ručiček se spínací vzdálenost zvětšuje a naopak.

Kapacitní snímače di-soric jsou ceněny pro příznivý poměr technických parametrů a ceny, vysokou kvalitu, spolehlivost a intui­tivní ovládání.

Uveďme ještě alespoň tři typické příklady použití. Snímače je možné používat k detekci přítomnosti a pozice plastových výlisků při montáži. Nevadí jim prašné prostředí ani silné rušivé světlo. Signály ze snímačů jsou zpracovány v řídicím systému, kde jsou výsledky ukládány v systému řízení kvality.

V jiném případě jsou senzory použity na dopravníku balicí linky. Detekují jednotlivé plastové lahvičky a kromě toho dokážou určit, zda je lahvička plná.

Tyto kapacitní snímače jsou také vhodné k detekci hladiny agresivního média v zásobníku. V tomto případě se využívá schopnost snímačů, že mohou měřit i přes stěnu nádoby z plastu, ze skla nebo z jiného nevodivého materiálu. Dva snímače signalizují horní a dolní polohu hladiny.

S těmito a dalšími příklady použití se mohou zájemci seznámit na https://www.youtube.com/watch?v=_r6W6xrAa3Y

Nové optické vidličkové spínače OGU s rozhraním IO-Link

Společnost di-soric uvedla na trh optické vidličkové spínače OGU s rozhraním IO-Link. Snímače s vidličkou šířky od 10 do 250 mm se vyznačují snadnou instalací, centralizovaným nastavováním parametrů a prediktivní diagnostikou. Nejenže jsou rychlejší a přesnější než jejich předchůdci, ale navíc je tu rozhraní IO-Link, které umožňuje spínače optimálně přizpůsobit dané úloze a flexibilně reagovat na měnící se požadavky při změnách výroby (obr. 2).

Parametry vidličkových spínačů, které jsou velmi odolné proti znečištění a jejichž krytí je IP67, mohou být nastavovány prostřednictvím seřízení spínacích bodů nebo jednoduše a flexibilně prostřednictvím rozhraní IO-Link. Detekovat lze i velmi malé díly, od průměru 0,2 mm. Například je takto možné detekovat přítomnost jehly naplněných injekcí s fixovanou jehlou. K dispozici jsou čtyři režimy činnosti: standardní (reprodukovatelnost 0,02 mm, spínací frekvence 5 kHz), vysokorychlostní (spínací frekvence 8 kHz), výkonný (se zvýšenou funkční rezervou – větší odolnost proti zašpinění, delší intervaly mezi čištěním) a s velkým rozlišením (rozlišení zvýšeno o 30 %). Proto je možné jedním typem spínače pokrýt širokou škálu úloh. To snižuje počet variant, které je třeba mít skladem. Nové vidličkové spínače OGU od firmy di-soric jsou dostupné s viditelným červeným světlem nebo se světlem infračerveným. Oblasti aplikací zahrnují i ty, které byly dříve vyhrazeny jen pro laserové světelné závory.

Díky univerzálnímu rozhraní IO-Link lze o vidličkových spínačích OGU prohlásit, že jde o inteligentní zařízení: aplikačně specifické požadavky je možné snadno konfigurovat softwarem. K nastavení parametrů je navíc možné využít nastavené receptury. Při přechodu z jednoho typu výrobku na druhý tak není nutné parametry nastavovat znovu od počátku. To výrazně zvyšuje flexibilitu výroby.

Spínače mají funkci prediktivní diagnostiky: dlouhodobě se sleduje stabilita detekce a při změnách je možné zasáhnout včas, ještě před tím, než nastane porucha.

Nové vidličkové spínače se používají v montážních, manipulačních a balicích strojích a linkách, při zásobování materiálem apod. 

Závěrem

Technické znalosti a bohaté zkušenosti z mnoha realizovaných projektů umožňují technikům firmy di-soric najít spolehlivé a efektivní řešení náročných požadavků zákazníků. Sortiment běžných produktů doplňují snímači vyvinutými a vyrobenými na míru. Více informací zájemci získají u českého zastoupení společnosti di-soric, firmy Amtek (viz inzerát na předchozí straně).

[Tiskové zprávy a materiály firmy di-soric.]

(Foto: di-soric)

(Bk)

Obr. 1. Kapacitní snímače KNS

Obr. 2. Vidličkové spínače OGU umožňují přesně a rychle detekovat díly na dopravníku